Ako vyzerá juhozápadný obchvat po dvoch rokoch od uvedenia do prevádzky?

Ako vyzerá juhozápadný obchvat po dvoch rokoch od uvedenia do prevádzky?

Pozreli sme sa na to, v akom stave je táto dopravná stavba v celkovej dĺžke 5310 metrov, ktorej súčasťou sú štyri križovatky a šesť mostných objektov, z ktorého najdlhší meria vyše 150 metrov.


Novovybudovaný úsek juhozápadného obchvatu mesta Bardejov bol motoristom daný do užívania 25. 8. 2016. Už vyše dvoch rokov motoristi dennodenne prechádzajú týmto úsekom, ktorý je vedený od obce Mokroluh, pokračuje pravostranným smerovým oblúkom do údolnej nivy rieky, mostom križuje Topľu a ponad zastavané územie sídlisk Družba a Obrancov mieru s dvoma napojeniami (križovatka: Družba, Mihaľov) pokračuje až po okružnú križovatku na Ulici kpt. Nálepku, kde sa napája na komunikačný systém mesta Bardejov.

Jeho výstavba sa dotkla mnohých území. Najviac medzi obyvateľmi zarezonovalo odstrihnutie lokality záhradkárskej a chatovej oblasti Mihaľova, kde cesta do značnej miery sťažila presun chodcov do tejto rekreačnej zóny mesta. Až neskoršia výstavba nových prístupových komunikácii a vybudovanie osvetlených priechodov pre chodcov zmiernila tento negatívny stav.

Kvôli výstavbe obchvatu bolo potrebné vybudovať aj nový vstup na Mestský cintorín. V mieste niekdajšieho je vybudovaný mostný objekt nad Tačevskou ulicou, respektíve kužeľovítý násyp mosta, ktorý zabral plochu parkoviska pred vstupnou bránou do cintorína, čo si vyžadovalo napojenie vstupu novým chodníkom. Ten je vedený okolo násypového kužeľa mostného objektu. Vstup je zabezpečený aj zo západnej strany od križovatky Mihaľov po obslužnej asfaltovej komunikácii. V tejto lokalite je podľa územného plánu plánované veľké parkovisko pre návštevníkov cintorína s kolmým státím ako náhrada za parkovisko zabraté trasou obchvatu.

Problémy s prístupom na svoje pozemky hlásia chatári v záhradkárskej osade pod Mihaľovom, kde bola síce vybudovaná lávka cez obchvat, no samotná stavba cesty značne skomplikovala prístup na jednotlivé pozemky.

Problematickou lokalitou pre motoristov je úrovňová styková križovatka Pod Dúbravou. Problémom je absencia plnohodnotného pripájajúceho pruhu zo starej cesty I/77  na obchvat smerom k obci Mokroluh a hlavne náhla zmena smeru jestvujúcej cesty pred vstupom do križovatky, na ktorú doplatil už nejeden vodič. Práve pri týchto nezvládnutých menévroch došlo k opakovanému poškodeniu smerových šípok, ktoré boli osadené až dodatočne. Poškodené značenie nie je do dnešného dňa úplne opravené. Stav pretrváva a správca cesty si vystačil len s provizórnou opravou.

Práve v súvislosti s častým poškodením zvislého dopravného značenia na trase obchvatu sme sa obrátili na Slovenskú správu ciest. Vo svojom vyjadrení uviedli, že za zvislé dopravné značenie a vodorovné dopravné značenie zodpovedá Slovenská správa ciest IVSC Košice a k oprave poškodených značiek sme dostali toto stanovisko:

„Slovenská správa ciest IVSC Košice, ktorá má zmluvného dodávateľa, ktorý po zaslaní objednávky poškodené zvislé dopravné značenie opraví. Dôležité ZDZ sa objednávajú ihneď, menej dôležité sa objednávajú až keď je ich viac na úseku. Zničenú, poškodenú ZDZ musí vyrobiť a potom ju prísť osadiť. Nahnuté ZDZ ich vyrovnanie a malé práce zabezpečuje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja oblasť Bardejov.“

Zrealizovaná oprava, a odstránenie následkov nehody vyzerá v praxi asi takto:

Na úseku obchvatu sme našli niekoľko týždňov, ba aj mesiacov chýbajúce značenie, ktoré bolo poškodené buď v dôsledku nehody alebo nezvládnutého manévru prejazdu rozmernejšieho vozidla. Jedným z príkladov, kde je dlhodobo poškodená značka je opäť križovatka pod Dúbravou. V tomto prípade sa jedná o značku s prikázaným smerom. Na mieste jej osadenia je dlhé týždne len konštrukcia.

V úseku cesty sme našli aj poškodené cestné smerové stĺpiky. Boli buď nekompletné alebo len tak pohodené v žľabe popri ceste.

Keď sme v úvode článku spomínali najdlhší mostný objekt postavený ponad údolie s bezmenným potokom v km 3,715, našu pozornosť pri prechode týmto úsekom upútalo poškodenie zábradlia mosta, ku ktorému došlo pri dopravnej nehode. Nedisponujeme dokumentáciou tejto nehody, ale to čo po nej zostalo napovedá, že nešlo o malú kolíziu. Zábradlie síce odolalo a auto neskončilo v priekope, no je značne poškodené. Aj keď došlo k oprave zvodidiel, zábradlie je dlhší čas v tomto stave.

Policajná hovorkyňa, Jana Ligdayová, k dopravnej udalosti uviedla nasledovné:

,,Dňa 08.08.2018 v čase okolo 11.00 hod. došlo na ceste I/77 B prieťahom juhozápadného obchvatu mesta Bardejov k dopravnej nehode, pri ktorej vodička jazdiaca na osobnom motorovom vozidle zn. Š Yeti, viedla toto vozidlo po juhozápadnom obchvate mesta Bardejov. Pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, vodička  zišla s vozidlom mimo cestu, čím došlo k dopravnej nehode. Pri uvedenej dopravnej nehode došlo ľahkému zraneniu vodičky s dobou liečenia 7 dní a k materiálnej  cca 11 000 eur.“

Na otázku aká škoda vznikla na zariadení obchvatu uviedla: ,,K presnej škode, ktorá vznikla správcovi cesty sa nevieme vyjadriť, nakoľko správca cesty doposiaľ škodu, ktorá mu touto dopravnou nehodou vznikla, nevyčíslil.“


Dôkazom mierne zanedbanej údržby je aj stav iných súčastí obchvatu. Zberné koše v kanáloch sú plné, nevyčistené. Zberače dažďovej vody, kam ústi voda z rigolov sú zarastené trávou a náletovými drevinami.


Vybudovanie obchvatu mesta sa pripravovalo vyše desaťročie. Naliehavosť výstavby spočívala najmä pre zvyšujúcu sa premávku v blízkosti historického centra, ktoré je zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Účelom tejto stavby bolo dosiahnuť vyššiu kapacitu komunikácie, vyšší stupeň bezpečnosti dopravy, vyšší dopravný komfort a minimalizovať negatívne účinky dopravy na životné prostredie. Investorom stavby bola Slovenská správa ciest a dodávateľ Združenie EUROVIA SK, a. s. – STRABAG, s. r. o.

Veríme, že po dvoch rokoch od uvedenia do prevádzky budú negatívne javy spomenuté v tomto článku odstránené a obchvatu bude zo strany správcu venovaná väčšia pozornosť. Dopravné dielo za vyše 33 miliónov eur si dôkladnejšiu údržbu bezpochyby zaslúži.


OBRAZOM: Pozrite si ako vyzerá obchvat z výšky:


SÚVISICE ČLÁNKY:

Spracoval: M.M. / Foto: M.M., R.C., D.P.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x