• 15. júla 2024

SÚŤAŽE – REFERENCIE

Partneri – referencie


Na facebooku sme počas piatich rokov nášho fungovania pripravili množstvo súťažných aktivít. Prostredníctvom nich mali naši fanúšikovia možnosť získať vecné ceny alebo voľné vstupenky na koncerty a podujatia či uplatnenie rôznych služieb. Všetky aktivity a súťaže sme mohli zrealizovať predovšetkým vďaka podpore veľkého počtu partnerov a manažérov. Vďaka záujmu širokej verejnosti naše súťaže zaznamenali obrovský ohlas.

Dôkazom toho sú čísla interakcie jednotlivých súťažných aktivít za posledné tri roky:


2016


2015

a desiatky ďalších…