Na Mihaľove chcú vybudovať multifunkčné ihrisko, no stále tam chýba vodovod a kanalizácia

Na Mihaľove chcú vybudovať multifunkčné ihrisko, no stále tam chýba vodovod a kanalizácia

Na najbližšom rokovaní mimoriadneho mestského zastupiteľstva 14. februára bude jedným z programov aj prenájom parcely na výstavbu multifunkčného ihriska na Bardejovskom Mihaľove. To by malo vyrásť na v súčasnosti nevyužívanej ploche.


Výstavba ihriska by sa mala realizovať na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Práve nájomný vzťah je podmienkou na podanie žiadosti o grant na jeho vybudovanie. Nové možnosti pre športové vyžitie v tejto zanedbanej časti mesta sa rozhodlo riešiť  Občianske združenie Bardejov – Mihaľov, ktoré sa v tomto zámere angažuje a vybudovanie multifunkčného ihriska pokladá za jednu z priorít. Všetkému predchádzalo stretnutie poslancov z daného volebného obvodu so zástupcami občianskeho združenia.

V danej veci sa na ONline Bardejov obrátil poslanec za volebný obvod č.1 Ing. Peter Ždiľa. Oboznámil nás so snahou vybudovať na Mihaľove nové multifunkčné ihrisko na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve vo vlastníctve Mesta Bardejov a v správe Mestských lesov Bardejov, s.r.o. Okrem ihriska vníma aj viaceré potreby obyvateľov tejto mestskej časti, ktoré bude potrebné riešiť. Ďalej už poslanec, Peter Ždiľa:

„V roku 2022 som nastúpil ako nový poslanec mestského zastupiteľstva (MsZ) v Bardejove za volebný obvod č. 1. Vnímal som a stále vnímam viaceré potreby, ktorými je potrebné sa zaoberať a hľadať riešenia. Hneď v úvode mandátu som zvolal stretnutie poslancov z nášho obvodu a občianskeho združenia (ďalej len „OZ“) Bardejov – Mihaľov. Na tomto stretnutí sme spoločne pomenovali problémy, ktoré nás trápia a stanovili sme si priority pre Mihaľov.“ 

Mihaľov nie je odkanalizovaný

V tejto časti mesta chýba kanalizácia. Komunikácia v obci je v dezolátnom stave, chýbajú tiež chodníky. Potreba výstavby ihriska sa medzi obyvateľmi aj napriek tomu zaradila medzi opodstatnené investície. Podľa Ždiľu je ihrisko na Mihaľove potrebné a bude prínosom.

„Uvedomujeme si, že počet mladých ľudí na Mihaľove narastá a z tohto dôvodu je dôležité, aby mládež mala možnosť aktívne tráviť voľný čas pri športových aktivitách aj na multifunkčnom ihrisku. A práve jeho realizáciu sme si stanovili ako prioritu, keďže viacero pokusov OZ nebolo úspešných. Členovia poslaneckého klubu KDH, ktorého som členom, na čele s predsedom Marekom Šimcom deklarujú a aj konkrétnymi krokmi presadzujú väčšiu podporu športu v našom meste, na Mihaľove nevynímajúc. Poslanci PSK p.Patrik Mihaľ a p. Marek Hudák nám predstavili možnosti získania finančných prostriedkov prostredníctvom grantových schém PSK na výstavbu ihriska pre potenciálneho žiadateľa – OZ Mihaľov. Nevyhnutnou podmienkou je nájomný vzťah OZ Mihaľov na predmetný pozemok vo vlastníctve Mesta Bardejov.“

Neúspešné žiadosti o výstavbu ihriska

Už v roku 2023 Mesto Bardejov predložilo žiadosť o grant na príslušné ministerstvo na výstavbu ihriska na Mihaľove, rekonštrukcie ihriska na Moliterke a revitalizáciu oddychovej zóny v Dlhej Lúke. Mesto Bardejov so žiadosťou však neuspelo ani pri jednom z projektov. Preto sa Občianske združenie Bardejov – Mihaľov rozhodlo využiť iné možnosti ako na realizáciu projektu získať potrebné finančné prostriedky. Pokračuje, Peter Ždiľa.

„Preto sme sa s OZ rozhodli reflektovať na otvorené grantové schémy PSK. Predloženú žiadosť OZ o prenájom pozemku členovia poradnej komisie správy majetku s výnimkou dvoch poslancov na svojom rokovaní koncom januára odporučili mestskému zastupiteľstvu schváliť. Vzhľadom na to, že termín na podanie žiadosti o grant PSK je šibeničný (do 19.2.2024),  rozhodli sme sa ako poslanci klubu KDH požiadať p.primátora o zvolanie mimoriadneho rokovania MsZ s jediným bodom – Schválenie prenájmu pozemku pre OZ. Verím, že vedenie mesta bude flexibilne reagovať  a že poslanci MsZ v Bardejove na mimoriadnom zastupiteľstve svojím hlasovaním podporia tento návrh a tým samotnú výstavbu ihriska pre Mihaľovčanov i všetkých návštevníkov.“

V dokumente v návrhu o nakladaní s majetkom, mesta sa uvádza, že plocha kde je zámer ihrisko vybudovať sa nachádza na začiatku pri vstupe na Mihaľov. Parcely sú vedené v k.ú. Bardejov, ako lesný pozemok, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Bardejov. Na uvedených parcelách je plocha, ktorá dlhodobo slúži ako ,,ihrisko“. Táto plocha však neplní svoj účel a nezodpovedá významu slova ihrisko – miesto vo voľnej prírode upravené a určené pre šport, hry: športové, futbalové, hokejové, detské.

Súčasné priestranstvo, kde je zámer vybudovať nové ihrisko

V dokumente sa ďalej uvádza, že záujem o prenájom tejto plochy je stále aktuálny a platný. Podľa občianskeho združenia, aj keď je lokalita Mihaľov mestskou časťou Mesta Bardejov, t.z. nachádza sa v k.ú. Bardejov sa tejto časti nevenuje dostatočná pozornosť, akú by minimálne potrebovala. Zvlášť v oblasti starostlivosti o obyvateľstvo v produktívnom veku, deti, mládež a ich spoločenské, športové a kultúrne potreby. Veria, že Mesto Bardejov sa bude aktívne zaujímať aj o potreby obyvateľov Mihaľova a vezme do úvahy aj ich požiadavky.


Konkrétne otázky k tejto a iným témam sme položili aj priamo poslancovi Petrovi Ždiľovi. Tie nám zaslal písomne a publikujeme ich v plnom znení.

O akú konkrétnu parcelu – č. parcely sa jedná. ide o parcelu pri hornom parkovisku, pri tzv „komínku“, ktoré by malo byť prenajaté na výstavbu multifunkčného ihriska?

„Tato parcela sa nachádza na hornom parkovisku, v strede medzi „komínkom“  a parkoviskom.“ (Poznámka redakcie: ide o časť pozemkov z parcely E KN 2625/1 a časť z E KN 2985/1 o celkovej výmere cca 320m²)

V pozadí obľúbený Komínek, ktorý je navštevovaný takmer počas celého roka

Je naozaj prioritou na Mihaľove športové ihrisko, v časti mesta kde chýba kanalizácia, vodovod a obyvatelia si vlastnými splaškami znečisťujú svoje okolie? 

„Je to jednou z priorít. Hlavnou prioritou je výstavba kanalizácie a vodovodných sietí. Problém je v tom, že sa na tento projekt nedajú použiť granty a výzvy na to určené, lebo nespĺňame podmienku, že nesmie byť odkanalizované viac ako 85% obce a v meste Bardejov je viac ako 85 %. Ja to riešim od doby, kedy som bol zvolený za poslanca, sledujem výzvy a stretávam sa s pracovníkmi VVS, a.s., na aktualizácii projektu, ktorý je z roku 2012. Pravidelne sa stretávam s vedúcim oddelenia výstavby a hľadáme aj iné možnosti na financovanie tohto projektu, no nie je to ľahké. Aj z tohto dôvodu, že ide o veľkú investíciu v hodnote 4 – 5 miliónov EUR.“


Aké konkrétne kroky sa udiali od porady s primátorom s dotknutými subjektami k téme výstavby kanalizácie a prípadnej ČOV? (čističky odpadových vôd)

„Primátor nám prisľúbil, že bude hľadať iné riešenie, a že na tento projekt kanalizácie sa budú musieť použť prostriedky z iných zdrojov. Zatiaľ čakáme z akých a kedy.“

Mihaľov nemá kanalizáciu. Obyvatelia sú odkázaní na žumpy a splašky nekončia vždy iba v nich

Ako je to s vysporiadaním pozemkov, ktoré by mali predchádzať rozšíreniu komunikácie v strede obce a prípadnej výstavbe chodníka, ktorý tam absentuje a neobídu sa vedľa seba ani dve motorové vozidlá.

„Na stretnutí OZ Mihaľov sme sa dohodli, že ak sa začne realizovať projekt kanalizácie, ktorý je vedený stredom cesty Mihaľov, tak poslanci ako aj členovia OZ budú v tejto veci aktívne vysvetľovať ľudom potrebu rozšírenia cesty. Budeme hľadať riešenie spolu s predstaviteľmi mesta.  Predbežne sa táto téma otvorila po voľbách na prvom stretnutí  s občanmi ulice Mihaľov.“

Na Mihaľove chýba aj základná občianska vybavenosť. Nenájdeme tam obchod s potravinami ani žiadnu inú prevádzku. Je potreba multifunkčného ihriska aj pre samotných obyvateľov Mihaľova prioritou?

„Obchod na Mihaľove zanikol cca pred ôsmimi  rokmi, ale sa neuživil. Potreba ihriska pre mládež je veľmi dôležitá. Na Mihaľove nie je žiadny priestor pre deti a mládež na hranie a šport, preto sa deti väčšinou hrajú na hlavnej ceste, kde je to veľmi nebezpečné.“

Na Mihaľove nenájdeme chodník. Na pešie presuny slúži vozovka.

Pred časom sa diskutovalo o vybudovaní autobusovej niky, respektíve posunutí zastávky v zákrute pri vstupe do obce. V akom štádiu je riešenie tejto dopravnej stavby?

„Verím, že po vybudovaní ihriska sa dostaneme aj k tejto téme. Pozemky okolo cesty patria pod správu PSK. Aj to chceme vyriešiť a verím, že nájdeme spoločne riešenie mesta a PSK.“


 

Zastávka v nebezpečnej zákrute bez autobusovej niky

Súvisiaci článok:

Spracoval: M.M.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na

Warning: Attempt to read property "ID" on false in /data/8/3/834ad617-6e06-4704-90bd-d5ad1593a158/onlinebardejov.com/web/wp-content/plugins/podamibe-custom-user-gravatar/pod-custom-user-gravatar.php on line 179
guest
2 (KOMENTÁRE)
najstaršie
najnovšie najlepšie hodnotené
Inline Feedbacks
View all comments
Ondrej

Dobrý deň,
v článku máte 2 chyby:

  1. Mestské lesy Bardejov, s. r. o. nevlastnia ale majú v nájme predmetné parcely,
  2. V článku máte 2x rovnakú vetu: „Na tomto stretnutí sme spoločne pomenovali problémy, ktoré nás trápia a stanovili sme si priority pre Mihaľov.“ 
2
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x