ONline Bardejov

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! Odpovedá Marián Matej

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! Odpovedá Marián Matej

V nasledujúcom článku vám predstavíme ďalšieho z kandidátov pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami. Ten obdržal otázky, ktoré sme mu položili a rovnaké sme zaslali alebo zašleme každému ďalšiemu kandidátovi. Postupne budete mať možnosť oboznámiť sa s každým uchádzačom o post primátora mesta. Komu sa však rozhodnete dať svoj hlas v deň volieb, je na vás. Veríme, že pri rozhodovaní pomôže aj táto séria článkov, kde sa kandidátov na primátora mesta Bardejov pýtame za vás.


Je ním 56-ročný Bardejovčan, ktorého život je spätý s mestom Bardejov. Tu prežil svoje školské i študentské roky. Bydlisko má v mestskej časti Dlhá Lúka, kde žije so svojou manželkou a štyrmi dospelými deťmi. Pracuje ako riaditeľ pobočky Československej obchodnej banky v Bardejove. Krátko pracoval v ZŤS Bardejov a v minulosti tiež pôsobil vo finančnej komisii mesta, takže oblasť samosprávy mu nie je cudzia. Väčšinu svojho voľného času trávi v prírode.

(v závere článku je online prieskum)


Kto je Marián Matej?

Túto otázku si určite kladie mnoho z vás a rovnaká je vyobrazená aj na niektorých jeho predvolebných plagátoch a v inzercii. Zrejme očakával, že jeho meno nebude ľudom až tak známe. Prakticky od skončenia štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Košiciach pracuje v bankovom sektore, takže niet divu, že sa jeho meno nevyskytovalo vo verejnej sfére. Po zvážení všetkých okolností prijal ponuku kandidovať vo voľbách na primátora mesta Bardejov. Rozhodnutie vtúpiť do boja o primátorské kreslo v ňom dozrievalo niekoľko mesiacov. Zdôrazňuje, že išlo o jeho vlastné, slobodné a nezávislé rozhodnutie. V prospech rozvoja mesta Bardejov ponúka svoj čas a energiu, svoje osobnostné i odborné predpoklady, schopnosti a dlhoročné manažérske skúsenosti v oblasti riadenia ľudí a spravovania financií.


Jeho poslaním je pomáhať

K  životným zásadám Mariána Mateja patrí ochota a vytrvalosť pomáhať druhým. Z pracovných skúseností i z bežného každodenného života pozná rôzne často nepriaznivé osudy jednoduchých ľudí, ktorým sa usiluje podať pomocnú ruku. To považuje za svoje poslanie a je presvedčený, že bez tejto vlastnosti sa verejná funkcia vykonávať nedá. Tvrdí, že pozná podnikateľské prostredie. V tejto oblasti ponúka skúsenosť v riadení, motivácii tímu a riadení zmien.


Podporu mu vyjadril Milan Majerský

Po stretnutí s predsedom Prešovského samosprávneho kraja vyhlásil, že pre ďalší rozvoj mesta je potrebná spolupráca s VÚC. Zárukou toho má byť aj podpora predsedu PSK Milana Majerského. Ten je vo svojej funkcii od 1. decembra 2017 a v súčasnosti je aj jedným z podpredsedov KDH. Marián Matej sa ako kandidát na post primátora mesta Bardejov uchádza s podporou Kresťanskodemokratického hnutia. K tejto strane má podľa neho programovo a hodnotovo najbližšie.

Máriána Mateja môžete stretnúť aj v lese na bicykli. (zdroj: Facebook – Marián Matej – kandidát na primátora mesta Bardejov)

Program kandidáta je rozdelený do ôsmich častí. Venovať sa chce týmto oblastiam: Podnikanie, zamestnanosť a bývanie, Samospráva a služby občanom, Cestovný ruch, Občiansky sektor, Kultúra, Školstvo a sociálny program, Šport, Verejné priestory a ekológia. V podnikaní zamestnanosti a bývaní chce zlepšíť podnikateľské prostredie využívaním ekonomických, hlavne daňových nástrojov, ktoré má mesto k dispozícii. Spoločnosti podnikajúce za hranicami okresu chce pritiahnuť do Bardejova za účelom otvárania nových prevádzok. Miestnych podnikateľov chce motivovať k vytváraniu nových pracovných miest a bežných ľudí k začatiu podnikateľskej činnosti. Vysokoškolsky vzdelaní mladí ľudia nájdu svoje uplatnenie v oblasti informačných technológií. To chce zabezpečiť rokovaniami s nadnárodnými IT spoločnosťami, ktoré by v meste s podporou samosprávy dokázali zriadiť pracoviská s možnosťou uplatnenia absolventov z bardejovského okresu. Spomína aj vytvorenie mestského coworkingového a kreatívneho centra pre živnostníkov a začínajúcich podnikateľov. V oblasti bývania nezabúda na nájomné byty, ktorých výstavba by mala byť absolútnou prioritou.

V oblasti samosprávy a služby občanom chce zaviesť pravidelné stretnutia s občanmi a poslancami jednotlivých volebných obvodov. Výsledkom bude lepšie poznanie potrieb obyvateľov. Chce podporiť účasť Bardejovčanov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva vhodnejším načasovaním rokovaní. Zvýšenie kvality služieb občanom chce zabezpečiť vybudovaním klientskeho centra mestského úradu a jeho ďalšou informatizáciou. Nechýba tu zefektívnenie a skvalitnenie služieb mestskej hromadnej dopravy a parkovania v meste. Korupčné správanie obmedzí zavedením certifikovaného softvéru alebo elektronického trhoviska.

V oblasti cestovného ruchu chce pokračovať v zveľaďovaní historického dedičstva Bardejova. Viac pozornosti bude venovať Bardejovským Kúpeľom, rozvoju dopravnej infraštruktúry a propagácii mesta. Rozvoj turizmu chce naštartovať zriadením mestského oddelenia pre cestovný ruch, ktorého úlohou bude akcelerovanie a koordinácia rozvoja cestovného ruchu v Bardejove a okolí, prostredníctvom jednotnej značky a propagácie či profesionálnej viacjazyčnej mediálnej komunikácie. Sytematický rozvoj mesta ako turistickej destinácie má zabezpečiť uplatňovanie zásad destinačného manažmentu. Oživiť chce nevyužité bašty, tak aby slúžili aj ako zážitkové turistické atrakcie, nielen pre návštevníkov Bardejova.

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”square” style=”custom” custom_text=”#1e73be”]

Čítajte tiež: 

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! Odpovedá Stanislav Jurčišin

Po skončení vysokej školy pracoval väčšinou v zahraničí a takto mohol spoznať pracovné procesy a mnohé aspekty okolo rôznych typov prác…[/vc_cta][/vc_column][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column]

V oblasti občianskeho sektoru plánuje rozšírenie spolupráce mesta s občianskými združeniami a nadáciami pôsobiacimi v oblasti kultúry, športu, ekológie, komunitného rozvoja, či cestovného ruchu. Zriadi funkciu poverenca pre občianske združenia a výrobcov lokálnych produktov, ktorý bude zabezpečovať ich kontakt s mestom a podporovať ich aktivity. Aktivizmus posilní v rámci existujúcej Komunitnej nadácie Bardejov, ktorá bude ešte významnejším aktérom rozvoja komunitného života a občianskeho aktivizmu v meste. Zavedie participatívny rozpočet mesta, vďaka ktorému budú môcť Bardejovčania priamo rozhodovať o použití určitého balíka financií na rôzne projekty či investície.

V oblasti kultúry sa predstava Mariána Mateja výrazne nelíši od vízií iných kandidátov. Aj on si v meste predstavuje vybudovanie nového multifunkčného priestoru – kultúrnej sály. Tá by mala podľa neho vzniknúť v terajšom objekte kotolne K-08 pri Židovskom suburbiu. Spolu s obnoveným areálom židovských stavieb by tak mal vzniknúť ucelený priestor pre najrozličnejšie kultúrne a spoločenské podujatia. Oživenie kultúrneho a spoločenské diania v meste chce dosiahnuť podporou aktivít tzv. kreatívneho priemyslu. Tu by chcel využiť potenciál občianskych združení a mladých ľudí. Nápady Bardejovčanov chce premietnuť aj do zveľaďovania verejných priestranstiev, vrátane pamiatkovej zóny.

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”square” style=”custom” custom_text=”#1e73be”]

Čítajte tiež: 

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! Odpovedá Milan Pilip

Do veľkej politiky sa pokúšal dostať niekoľkoľkokrát. Už ako 29-ročný sa v roku 2010 objavil na kandidátke na 95. mieste za mládežnícku organizáciu…[/vc_cta][/vc_column][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column]

Oblasť Školstvo a sociálny program prináša budovanie a rozširovanie kapacít detských jasieľ a materských škôl. Venovať sa chce aj rekonštrukcii základných škôl a zvyšovaniu kvality ich výučby. Za týmto účelom pre pedagógov škôl plánuje organizovať medzinárodné konferencie a stretnutia. Sociálne zariadenia pre dôchodcov by mali získať podobu pobytových zariadení rodinného typu. Umiestnenie do sociálnych zariadení chce zabezpečiť prehľadným a spravodlivým spôsobom. Novinkou má byť aj zavedenie  tzv. sociálneho taxíka. Ten bude určený na presun pre ľudí v pokročilom veku, núdznych či inak znevýhodnené osoby.

V oblasti športu chce vytvoriť podmienky pre rozvoj kolektívnych aj individuálnych športov, osobitne bardejovského futbalu a hokeja. Na sídliskách pribudnú tzv. workoutové ihriská, ktoré umožnia rozvoj telesnej kultúry. Nezabúda ani na atletiku. Plánuje vybudovanie atletického areálu, slúžiaceho profesionálom aj širokej verejnosti. Kde presne, to už vo svojom programe nešpecifikuje.

Poslednou témou, kde chce Marián Matej realizovať svoje vízie je oblasť verejné priestory a ekológia. Tu chce mimo iného zabezpečiť územné plánovanie mesta s participáciou odborníkov – architektov a urbanistov. Najvhodnejšie riešenia sa budú hľadať formou ideových súťaží. Mestský majetok bude odpredávaný len za predpokladu, že kupujúci preukáže svoj jasný zámer s nadobudnutou nehnuteľnosťou. Do plánovania veľkých investičných zámerov chce zapojiť aj verejnosť. Tá bude súčasťou rozhodovacieho procesu o budúcej podobe verejných priestorov. Okrem vodozádržných opatrení budovaných na sídliskách zaujme aj zámer rozšírenia činnosti Mestských lesov o pestovanie rýchlorastúcich drevín, ktoré budú následne využívané ako energetická surovina.

Voličom sa začal predstavovať úvodnou teasingovou kampaňou v uliciach mesta. Spoza skla citylightu a z billboardov na vás hľadí azda najväčší portrét kandidáta na post primátora. Marián Matej a jeho reklamná agentúra vsadila na jednoduchosť. Vraví sa, že tvár a výraz o vás veľa prezradí. Aký človek, respektíve kandidát sa skrýva za touto tvárou sme sa snažili priblížiť aj v tomto článku. Na billboardoch a v tlačovinách portrét Mateja doplňajú slová: slušnosť, odhodlanie, skúsenosti. Aj to chce Bardejovčanom ponúknuť kandidát na primátora mesta Marián Matej. Viac o jeho programe si môžete prečítať na jeho webovej stránke. Kontakt so svojimi potencionálnymi voličmi udržiava aj na svojej Fcaebook stránke.

Webová stránka kandidáta Mariána Mateja. Tu prezentuje seba, svoj program a tím kandidátov za poslancov do zastupiteľstva. Nechýba transparentný účet.

7 otázok pre kandidáta Mariána Mateja


 • Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta?

„Občania Bardejova sa už niekoľkokrát vo voľbách vyjadrili, že si želajú zmenu na primátorskom poste. Doterajší kandidáti neboli vo volebnom súboji  úspešní vždy z iných dôvodov.   Keďže očakávaný vstup  spoločného silného kandidáta pravicových strán do tohtoročného volebného súboja nevyšiel, začal som o svojej kandidatúre uvažovať. Rozhodovanie nebolo ľahké, povzbudili ma však k nemu, ľudia z prostredia kresťanskodemokratického hnutia. Svoju kandidatúru som sa rozhodol postaviť na slušnosti, pracovných a životných skúsenostiach. Za svoju výhodu považujem aj fakt, že som kandidátom bez politickej minulosti.”

 • Čo chcete zmeniť počas prvého roka vášho vedenia?

„Zavediem pravidelné stretnutia s občanmi a poslancami jednotlivých volebných obvodov a zapojím verejnosť do riešenia problémov mesta. Analyzujem organizačnú štruktúru mestského úradu a mestských podnikov. Zriadim mestské oddelenie cestovného ruchu pre akceleráciu a koordináciu cestovného ruchu v Bardejove a okolí. Zavediem prehľadný systém verejného obstarávania, ktorý obmedzí možnosti korupčného správania mesta.  Rozšírim činnosť mestských lesov o pestovanie rýchlorastúcich drevín a zefektívnim hospodárenie mestských podnikov.  Vybudujem na sídliskách drobnú infraštruktúru pre deti a pre oddych a stretávanie dospelých.”

 • Čo je najväčším problémom mesta, odhliadnuc od odlivu mladých ľudí za prácou?

„Chýbajúci kontakt vedenia mesta s občanmi a poslancami bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť.  Klientelizmus a nerovnosť šancí pre občanov a podnikateľov mesta, ako aj nedostatočné využívanie ekonomických nástrojov pri rozvoji podnikateľského prostredia.”

 • Čo ste už urobili pre Bardejov?

„Ako zamestnanec banky 30 rokov podporujem podnikateľov pri realizácii ich podnikateľských zámerov a občanov pri plnení ich osobných plánov. Prispievam tým k rozvoju mesta. Robím to nielen ako svoju povinnosť, ale predovšetkým ako snahu a ochotu pomáhať.”

 • Čo najambicióznejšie sa chystáte urobiť počas trvania vášho mandátu?

„Chcem zahájiť a dokončiť výstavbu nájomných bytov.  Zefektívnim hospodárenie mesta a mestských podnikov. Z mestského úradu vybudujem modernú inštitúciu s klientskym centrom, ktoré poskytuje služby občanom mesta.”

 • Celý život pracujete v ekonomickej oblasti, čo ako bankár hovoríte na to, že dlh mesta bol v závere roka 2017 vo výške cez 8 miliónov eur? V prepočte na jedného obyvateľa to je takmer 300 eur na hlavu. Sú úvery a ďalšie zadlžovanie schodná cesta?

„Dlh mesta Bardejov nedosahuje zákonom stanovenú maximálnu hranicu, mesto teda ešte má, podľa môjho názoru, priestor na ďalšie zadlžovanie. Musí však ísť o zadlžovanie na investície, ktoré budú generovať nové príjmy mesta. Takouto investíciou sú aj nájomné byty. Ďalšou podmienkou rastu dlhu je vytváranie podmienok pre rast počtu obyvateľov, aby mesto malo príjmy na splácanie úverov.”

 • Čo odkazujete voličom.

„Príďte 10. novembra 2018 voliť a voľte srdcom.”


[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”square” style=”custom” custom_text=”#1e73be”]

Čítajte tiež: 

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! Odpovedá Juraj Bochňa

Od skončenia vysokoškolského štúdia pôsobí v Hornošarišskom osvetovom stredisku, od roku 2009 ako jeho riaditeľ. Okrem toho pôsobí ako učiteľ…[/vc_cta][/vc_column][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column]

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”square” style=”custom” custom_text=”#1e73be”]

Čítajte tiež: 

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! Odpovedá Stanislav Soroka

Založil a vybudoval úspešnú stavebnú firmu, má dve reštaurácie a ako uvádza na svojej webstránke, dáva prácu takmer 300 ľudom…[/vc_cta][/vc_column][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column]

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”square” style=”custom” custom_text=”#1e73be”]

Čítajte tiež: 

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! (Ne)odpovedá Andrej Gmitter

Je ním 53-ročný rodený Stropkovčan s trvalým bydliskom v Bardejove, SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba), otec dvoch detí, obchodný…[/vc_cta][/vc_column][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column]

S prezentáciou ďalšieho kandidáta budeme pokračovať v nasledujúcom článku. Každý kandidát obdržal rovnaké otázky (okrem jednej bónusovej, šitej na konkrétneho kandidáta) a odpovede na ne nájdete v ďalšej reportáži, ktorú pripravujeme. Preto určite sledujte stránku ONline Bardejov. V závere každého článku je pre vás pripravená anketa – veľký online prieskum, kde môžete prejaviť svoje sympatie vybranému kandidátovi. Hlasovať je možné len raz a to z jednej IP adresy. Rovnaká anketa je/bude umiestnená pod každým kandidátom, takže si dobre rozmyslite, komu dáte svoj hlas.


(Hlasovanie spustené od 19. septembra 2018)

*Hlasovanie ukončené

Ak by sa voľby konali už tento víkend, komu by ste dali svoj hlas na post primátora mesta Bardejov?

 • Milan Pilip (SaS, OĽaNO, Sme Rodina – Boris Kollár, Šanca, Spolu – občianska demokracia) (22%, 487 x)
 • Boris Hanuščak (Smer-SD, SNS a Most-Híd) (22%, 480 x)
 • Stanislav Soroka (nezávislý) (16%, 358 x)
 • Juraj Bochňa (nezávislý) (13%, 278 x)
 • Marián Matej (KDH) (10%, 214 x)
 • Nepôjdem voliť alebo ma nepresvedčil nikto. (8%, 179 x)
 • Andrej Gmitter (nezávislý) (7%, 148 x)
 • Stanislav Jurčišin (nezávislý) (3%, 73 x)

Spolu hlasovalo: 2 217

Loading ... Loading ...

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018. Voľba je jednokolová. Viac informácii o voľbách nájdete tu.


SÚVISIACE ČLÁNKY:

Spracoval: M.M. / zdroj: marianmatej.sk

Podobné príspevky

guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x
()
x