ONline Bardejov

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! Odpovedá Juraj Bochňa

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! Odpovedá Juraj Bochňa

V nasledujúcom článku vám predstavíme ďalšieho z kandidátov pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami. Ten obdržal otázky, ktoré sme mu položili a rovnaké sme zaslali alebo zašleme každému ďalšiemu kandidátovi. Postupne budete mať možnosť oboznámiť sa s každým uchádzačom o post primátora mesta. Komu sa však rozhodnete dať svoj hlas v deň volieb, je na vás. Veríme, že pri rozhodovaní pomôže aj táto séria článkov, kde sa kandidátov na primátora mesta Bardejov pýtame za vás.


Tretím z nich je 38-ročný Bardejovčan, poslanec mestského zastupiteľstva (volebný obvod č. 4), poslanec zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, riaditeľ Hornošarišského osvetového strediska (HOS), predseda Matice slovenskej v okrese, učiteľ, režísér, moderátor a nadšenec historickej techniky Juraj Bochňa.

(v závere článku je online prieskum)


Kto je Juraj Bochňa?

Od skončenia vysokoškolského štúdia pôsobí v Hornošarišskom osvetovom stredisku, od roku 2009 ako jeho riaditeľ. Okrem toho pôsobí ako učiteľ na ZUŠ. Je režisérom kultúrno-spoločenských podujatí a autor divadelných hier s historickou tematikou. Prostredníctvom televízie neúnavne propaguje región východného Slovenska. Je autorom viacerých úspešných televíznych relácií a tiež medzinárodných projektov na rozvoj regiónu a pohraničia v oblasti prevencie a rozvoja cestovného ruchu. Diváci Bardejovskej televízie si ho múžu pamätať hlavne zo staršieho cyklu relácií „Kam?”, kde divákov sprevádzal zaujímavosťami z okolitých obcí v okrese Bardejov. Spolupracuje aj so strednými a základnými školami v Prešovskom kraji. V roku 2014 bol v komunálnych voľbách do orgánov samosprávy zvolený za poslanca zastupiteľstva so ziskom 547 platných hlasov vo 4. volebnom obvode. O tento post sa uchádzal ako nezavislý kandidát. V roku 2017 sa v župných voľbách so ziskom 6399 hlasov stal poslancom Prešovského samosprávneho kraja. O tento post sa uchádzal taktiež ako nezávislý kandidát.


Stíha toho naozaj veľa

Je zjavné, že Jurajovi Bochňovi pri množstve jeho funkcií a aktivít nezostáva veľa voľného času. Napriek tomu vstúpil aj do boja o primátorské kreslo. To, či je za tým jeho skutočná oddanosť mestu alebo len akýsi kariérny vzostup, je ťažko odhadnúť. Na druhej strane, na mieste je aj otázka – ako sa dá vykonávať toľko funkcií kvalitne a naplno. Výsledky jeho práce nie len v kultúrnej inštitúcii v Bardejove prezentuje na svojej webovej stránke. Práve tie by mali zrejme potvrdzovať jeho kvality. Uvádza tam, že do Bardejova v oblasti kultúry priniesol viacero nových atraktívnych formátov. Spomína napríklad podujatia ako: Fajný festival, Valali v mesce, Vianočný jarmok remesiel, Bardejovský drabiňak, Majstrovstvá Slovenska detských minikár či nasvietenie Baziliky. Pokračuje, že založil Klub nadšencov historickej techniky a remesiel, ktorý motivuje ľudí k tomu, aby produkovali čo najmenej odpadu a dokázali si veci opraviť sami. Svoje portfólio aktivít v HOS uzatvára tým, že spolupracuje tiež s Policajným zborom na organizovaní preventívnych akcií pre mládež a seniorov.

V roli uvádzača či moderátora Juraja Bochňu Bardejovčania poznajú azda najviac. (zdroj: onlinebardejov)

Juraj Bochňa sa prezentuje aj ako schopný a kreatívny manažér. Podľa informácií z jeho webstránky ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja pomáha pri jeho rozvoji a snaží sa investície nasmerovať práve do regiónu Bardejova. Podľa Bochňu musí samotná samospráva mesta vytvoriť podmienky na to, aby tu bolo umožnené pôsobenie veľkých, no najmä serióznych firiem. Uprednostniť chce najmä bardejovských živnostníkov a firmy, a vytvárať podmienky hlavne tým, ktorí v meste reálne platia dane. Chce tiež sprehľadniť platby za odpad, zreformovať meststkú políciu a rozšíriť jej kompetencie. Mestské podniky by podľa neho mali vyrábať vlastné produkty, čo je jedným z najambicióznejších plánov Bochňu. To má zabezpečiť prácu nielen odborným zamestnancom, ale aj dlhodobo nezamestnaným. Prácu pre sociálne slabších obyvateľov chce podmieniť dochádzkou ich detí do školy, s čím súvisí lepšia komunikácia medzi oddeleniami MSÚ a školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tento model úspešne funguje vo viacerých obciach (Raslavice, Spišský Hrhov) a Bochňa ho chce aplikovať aj do Bardejova. Komunikácia mesta s obyvateľmi je samostatnou časťou jeho predvolebného programu.


Chce moderný kultúrny stánok

Jednou z ambícií Juraja Bochňu je okrem výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny aj vybudovanie nového kultúrneho domu, ktorý by mal vzniknúť za spolupráce Prešovského samosprávneho kraja. Ten by sa mal stať dôstojným miestom pre kultúru pre všetkých Bardejovčanov. Na tento svoj zámer by chcel použiť aj postriedky z EÚ.

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”square” style=”custom” custom_text=”#1e73be”]

Čítajte tiež: 

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! Odpovedá Stanislav Jurčišin

Po skončení vysokej školy pracoval väčšinou v zahraničí a takto mohol spoznať pracovné procesy a mnohé aspekty okolo rôznych typov prác…[/vc_cta][/vc_column][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column]

Ako poslanec mestského zastupiteľstva sa výrazne postavil proti priamemu predaju budovy CVČ (Centra voľného času) vybranému záujemcovi, konkrétne miestnemu veľkopodnikateľovi, ktorý v meste veľa začal, no väčšinu z toho nedokončil. Vtedy do pléna mestskej samosprávy predhodil svoju ambicióznu ponuku: „Keď naozaj chceme predať túto budovu priamym predajom za cenu 198-tisíc, ja osobne ponúkam 200- tisíc eur a urobím tam dôstojný kultúrny dom pre naše mesto“. Dnes vieme, že s týmto navrhom nepochodil. Mesto sa napokon priamym predajom zbavilo budovy zrušeného Centra voľného času. Novým majiteľom sa za sumu 200-tisíc eur stala eseročka Xawax.

Na netransparentné nakladanie s majetkom mesta poslanec Bochňa, ktorý je mimo iného aj členom komisie spoločenských vecí a kultúry, upozorňoval aj pri výlepných plochách mesta Bardejov. Tie mali podľa jeho názoru zostať v rukách jeho obyvateľov, pre ktorých má byť táto služba v prípade kultúrnych podujatí bez vstupného, bezplatná. Výlepné plochy sa tiež napokon dostali do rúk súkromnému prevádzkovateľovi.

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” shape=”square” style=”custom” custom_text=”#1e73be”]

Čítajte tiež: 

Pýtame sa kandidátov na primátora mesta Bardejov! Odpovedá Milan Pilip

Do veľkej politiky sa pokúšal dostať niekoľkoľkokrát. Už ako 29-ročný sa v roku 2010 objavil na kandidátke na 95. mieste za mládežnícku organizáciu…[/vc_cta][/vc_column][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column]

Boj o primátorské kreslo ohlásil medzi poslednými, i keď jeho účasť v sedmičke kandidátov sa dala dopredu predpokladať. Otázkou bolo, kedy sa tak naozaj stane. Pred Bardejovčanov predstúpil 12. septembra na tlačovej konferencii, kde oficiálne predstavil svoju kandidatúru. V súvislosti s termínom ohlásenia kandidatúry zároveň na tlačovke dementoval šíriace sa informácie o tom, že jeho kandidatúra je účelová. Odmietol, že je nasadený terajším primátorom Borisom Hanuščakom, aby len odobral hlasy jeho rivalom. O primátorský post sa uchádza ako nezávislý kandidát. Zdôvodnil to tým, že primátor by mal v prvom rade hájiť záujmy ľudí, a nie politických strán. Program nezávislého kandidáta Juraja Bochňu je obsiahnutý v štyroch hlavných cieľoch: Mesto pre ľudí, Transparentná ekonomika a komunikácia, Lepšia infraštruktúra, služby a životné prostredie a Podpora športu, kultúry a cestovného ruchu. Na tlačovej konferencii vystúpil pred ľudí sám, nemal za sebou tím ľudí, ako je na tlačových konferenciách zvykom. Odôvodnil to tým, že ak má mať mesto na dôležitých pozíciách odborníkov, majú vzísť z riadnych výberových konaní, nie vďaka výsledku volieb jedného kandidáta na primátora. Bochňa chce ponúknuť priestor aj všetkým schopným ľuďom, ktorí majú mestu čo ponúknuť.

„Bardejov je schopné mesto, kde žije množstvo šikovných ľudí. Každý by mal dostať možnosť ukázať svoje schopnosti a prispieť k jeho rozvoju. Je našou povinnosťou poskytnúť im takúto možnosť a priestor na realizáciu.“

Vo svojej kampani, ktorú je vidieť hlavne v uliciach, prichádza s heslom: „Nápady, skúsenosti, rozumná voľba pre naše mesto”. Nakoľko billboardy kandidáta sa v uliciach objavili až v poslednom období, Bochňa pravdepodobne vsadil na to, že jeho tvár a aktívna činnosť je už ľuďom dostatočne známa a zjavne necítil potebu pretŕčať sa na billboardoch už niekoľko mesiacov pred voľbami. Otázne je, či to bude stačiť. To, či sa volič rozhodne dať hlas práve jemu, samozrejme nezávisí od počtu plagátov v uliciach, ale od kvalít samotného kandidáta. To, či ich spĺňa práve Juraj Bochňa si urobí názor každý sám. Všetky podrobnosti nájdete na jeho webovej stránke www.bochna.sk.

Webová stránka kandidáta Juraja Bochňu.

7 otázok pre kandidáta Juraja Bochňu


 • Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta?

„Počas uplynulých štyroch rokov sme spolu s obyvateľmi 4. obvodu, za ktorý som v súčasnosti poslancom hľadali riešenia viacerých spoločných problémov. A veľa zásadných rozhodnutí sa týkalo práve tejto časti mesta. Zrušené Centrum voľného času a následný predaj jeho budovy za neštandardných podmienok, pokusy o výstavbu polyfunkčných budov bez štúdie následného dopravného zaťaženia, či prenájom výlepných plôch, ktorých je najviac práve v našom obvode. Do toho všetkého prišlo nie príliš šťastné riešenie protipovodňovej ochrany, ktoré celkom zmenilo obraz okolia Tople. Ukázalo sa, že viacero možných riešení sa nikdy nedostalo na prejednanie s verejnosťou a naopak, mnoho dobrých nápadov neriešila mestská rada. Podobné problémy majú všetky mestské časti a myslím si, že ľudia začali chápať tento spôsob spravovania „o nás bez nás“ veľmi citlivo a vnímať, že o nich rozhoduje úzka – prepojená skupina ľudí. Je čas pohnúť sa ďalej, nadviazať na viaceré pozitívne výsledky z uplynulých rokov a rozvíjať mesto spoločne.”

 • Čo chcete zmeniť počas prvého roka vášho vedenia?

„Najdôležitejšie v každej samospráve je nastaviť jasné a zrozumiteľné pravidlá, ktoré platia pre každého rovnako. Prvý rok by mal byť teda najmä o tom. Chcel by som obnoviť vnímanie samosprávy ako úradu, ktorý má v prvom rade uľahčiť život svojim obyvateľov a spravuje zodpovedne ich peniaze, ktoré dostáva z podielových daní.”

 • Čo je najväčším problémom mesta, odhliadnuc od odlivu mladých ľudí za prácou?

„Z krátkodobého hľadiska je to slabá transparentnosť a veľmi chabá komunikácia s obyvateľmi. Ako obyvateľ mesta chcem vedieť čo sa robí za moje peniaze a keď sa ma to bezprostredne týka, aj rozprávať s kompetentnými o tom, aká je moja predstava o výsledku. Z dlhodobého hľadiska je to jasná stratégia rozvoja, ktorej sa má mesto pridržiavať a flexibilne ju prípadne doplniť podľa aktuálnych potrieb. Myslím si, že Bardejov sa nemôže zamerať len jedným smerom. Cestovný ruch je obrovská výzva, na ktorú musíme reagovať, samotný však všetkých obyvateľov mesta neuživí. Preto je potrebné zamerať sa aj na priemysel, s čím úzko súvisí infraštruktúra, ktorá je u nás veľmi ťažkopádna.”

 • Čo ste už urobili pre Bardejov?

„Počas uplynulých rokov ma Bardejovčania vnímajú najmä ako organizátora kultúrnych podujatí. Do Bardejova som priniesol viacero nových formátov, ktoré sa neskôr rozšírili aj do iných miest. Od strednej školy sa tiež snažím propagovať náš región v televízii, či na internete a po toľkých rokoch môžem povedať, že o tieto relácie neklesol záujem ani dnes. Robím tiež viacero dobrovoľníckych aktivít a vzdelávacie akcie. V Klube nadšencov historickej techniky a remesiel učíme ľudí produkovať čo najmenej odpadu a správať sa zodpovedne nie len k prírode, ale aj k histórii. Ako poslanec sa snažím riešiť problémy bežných ľudí a aj vo vyhranených situáciách radšej „za stolom“, ako na ulici. Myslím si, že úlohou poslancov a primátora je, aby sa problémy riešili s chladnou hlavou a bez emócií. Len vtedy môžete dospieť k správnemu rozhodnutiu.”

 • Čo najambicióznejšie sa chystáte urobiť počas trvania vášho mandátu?

„Vytvoriť podmienky na to, aby naše mestské podniky nepodnikali len v službách, ale dokázali vyrábať vlastné produkty. Zabezpečíme tak prácu nielen dlhodobo nezamestnaným, ale aj odborným zamestnancom. Práca pre sociálne slabších obyvateľov bude podmienená dochádzkou ich detí do školy, s čím súvisí lepšia komunikácia medzi oddeleniami mestského úradu a školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Predídeme tiež podozreniam, ktoré sprevádzajú výbery cudzích firiem na rekonštrukcie. Funguje to v iných samosprávach a ukazuje sa, že je to veľmi rozumný krok. V Bardejovskej historickej radnici je nápis: „Šťastné mesto, ktoré aj v čase mieru myslí na vojnu.“ Touto myšlienkou sa riadili v minulosti a my by sme mali tiež veľmi zodpovedne pristúpiť k väčšej sebestačnosti mesta a myslieť aj na horšie časy. V súčasnosti sme na vrchole ekonomiky a zadĺženosť mesta nie je najnižšia. Musíme myslieť aj na to. Mojou ambíciou je však okrem iného aj vrátiť mestu atletickú trať a dôstojný kultúrny stánok, ktorý si Bardejovčania zaslúžia.”

 • Môžete potvrdiť alebo vyvrátiť, že ste sa vo voľbách na prezidenta SR v roku 2014 hlásil k podpore kandidáta R. Fica a ocitli ste sa tak v zozname jeho podporovateľov? Ak áno, urobili by ste tak aj dnes?

„Áno, je tam moje meno. V roku 2014 ma oslovili v práci moji známi, že dostali úlohu nájsť nejaký počet mien, ktorých by mohli napísať na podporu kandidáta na prezidenta. Bola to masová záležitosť a necítil som sa ako osobnosť, ktorá niekoho podporuje. Skôr som to vnímal ako zbieranie podpisov pre kandidáta tak, ako dnes zbierame pre nezávislých kandidátov na poslancov, či primátora. Svoj podpis som dal aj ostatným kandidátom na primátora Bardejova. To však neznamená, že ich budem voliť.”

 • Čo odkazujete voličom.

„V prvom rade ich chcem požiadať, aby boli hrdí lokálpatrioti a aby im záležalo na svojom meste. To aké ho zanecháme pre nasledujúce generácie záleží len od nás a k jeho rozvoju môžeme prispieť všetci. A najmenej čo pre to môžeme urobiť, je zaujímať sa o dianie v ňom.”


S prezentáciou ďalších kandidátov budeme pokračovať v ďalšom článku. V náhodnom poradí. Každý kandidát obdržal/obdrží rovnaké otázky (okrem jednej bónusovej, šitej na konkrétneho kandidáta) a odpovede na ne nájdete v ďalšej reportáži, ktorú pripravujeme. Preto určite sledujte stránku ONline Bardejov. V závere každého článku je pre vás pripravená anketa – veľký online prieskum, kde môžete prejaviť svoje sympatie vybranému kandidátovi. Hlasovať je možné len raz a to z jednej IP adresy. Rovnaká anketa je/bude umiestnená pod každým kandidátom, takže si dobre rozmyslite, komu dáte svoj hlas.


(Hlasovanie spustené od 19. septembra 2018)

*Hlasovanie ukončené

Ak by sa voľby konali už tento víkend, komu by ste dali svoj hlas na post primátora mesta Bardejov?

 • Milan Pilip (SaS, OĽaNO, Sme Rodina – Boris Kollár, Šanca, Spolu – občianska demokracia) (22%, 487 x)
 • Boris Hanuščak (Smer-SD, SNS a Most-Híd) (22%, 480 x)
 • Stanislav Soroka (nezávislý) (16%, 358 x)
 • Juraj Bochňa (nezávislý) (13%, 278 x)
 • Marián Matej (KDH) (10%, 214 x)
 • Nepôjdem voliť alebo ma nepresvedčil nikto. (8%, 179 x)
 • Andrej Gmitter (nezávislý) (7%, 148 x)
 • Stanislav Jurčišin (nezávislý) (3%, 73 x)

Spolu hlasovalo: 2 217

Loading ... Loading ...

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018. Voľba je jednokolová. Viac informácii o voľbách nájdete tu.


SÚVISIACE ČLÁNKY:

Spracoval: M.M. / zdroj: bochna.sk

Podobné príspevky

guest
4 (KOMENTÁRE)
najstaršie
najnovšie najlepšie hodnotené
Inline Feedbacks
View all comments
Mmmmmm
Mmmmmm
2 roky/rokov

Tohto som chcel voliť keďže iného kandidáta si vybrať neviem. Po poslednej otázke, že podporil Fica som zmenil názor. Voliť nakoniec nepôjdem 😀

Niekto
Niekto
Reakcia na:  Mmmmmm
2 roky/rokov

Ty si asi len precital slovo Fico a zvysok si necital mam taky dojem…

Mmmmmm
Mmmmmm
Reakcia na:  Niekto
2 roky/rokov

Sam si Fico

Cxxxxxx
Cxxxxxx
Reakcia na:  Mmmmmm
2 roky/rokov

Nikdy…….tomuto na Bardejove nikdy nezáležalo….

4
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x
()
x