ONline Bardejov

Z veľkolepej lávky sa stáva strašiak, ktorý opäť potrebuje opravu

Z veľkolepej lávky sa stáva strašiak, ktorý opäť potrebuje opravu

Z toľko ospevovanej lávky, ktorá mala byť novou dominantou nábrežia rieky Topľa, sa uprostred nekonečného betónového múru už dávno vytratil lesk. Stále sa opakujúce deštrukcie na povrchovej úprave a nefungujúce osvetlenie z nej dominantu neurobili ani po dvoch rokoch od jej osadenia.


Odhliadnuc od brutálneho riešenia protipovodňovej ochrany mal byť most dominujúcim prvkom celého nábrežia, ktorý mal svojou konštrukciou a riešením výrazne prispieť ku kvalite verejného priestoru. Odvážne konštrukčné riešenie však nadobro pošramotil fakt, že finálna povrchová úprava konštrukcie podlieha deštrukcii, a to opakovane!

Nevyhla sa vandalom

Oceľový nástupca starej betónovej Oroszovej lávky bol pomocou žeriava na miesto osadený v decembri 2015. Už v priebehu pár nasledujúcich mesiacov čelil vandalom a zaznamenali sme aj prvé poškodenie na 41 metrov dlhej konštrukcii. V čase keď ešte nebol v blízkosti lávky pri dopravnom ihrisku inštalovaný kamerový systém, bola na moste poškodená sklenená výplň bezpečnostného skla na zábradlí. To ako vandali poškodili úplne novú lavku sme zadokumentovali tu. Výmena sklenenej platne sa realizovala až 7. 11. 2017. Rok a pol po poškodení!

Sklo sa dočkalo výmeny po vyše roku a pol.

Pretrvávajúci problém s náterom

Pozornosť chodcov prechádzajúcich cez nový most však už v júni nasledujúceho roka pútali mnohé poškodenia na jeho konštrukcii. Konkrétne išlo o poškodený náter, ktorý mal oceľovú konštrukciu mosta chrániť pred poveternostnými vyplyvmi a brániť jeho korodovaniu. Veľké kusy farby sa na mnohých miestach odlupovali, praskali a opadávali. Už v tom čase sme zaznamenali prvé provizórne opravy, ktoré sa snažili zamedziť tomuto javu. To ako to vtedy s lávkou vyzeralo si možete pozrieť v tomto článku.

Jún 2016. Tieto poškodenia sa objavujú dodnes.

Pofidérne opravy

Prvá komplexnejšia oprava na seba nenechala dlho čakať. Práce sa realizovali o zhruba mesiac, no nie však v kvalite, ktorej by bola investícia za 670 tisíc eur hodná. Realizovanie sanačných prác by sa dalo skôr označiť výrazom „látanie”. Boli síce odstránené voľné časti náteru a miesta opätovne premaľované, no prevedenie prác nespĺňalo požadovanú kvalitu už na prvý pohľad. Pofidérne opravené miesta, nielenže nezodpovedali hrúbke náteru na celej konštrukcii, ale na mnohých miestach bolo vidieť stečenú a zvráskavenú farbu. To bolo následkom veľkej snahy zakryť kazy a tak rýchlo vyriešiť problém s minimálnymi nákladmi. Ako vyzerala lávka po tejto nepodarenej oprave si môžete pozrieť tu.

Júl 2016. Vedľa premaľovaného miesta sa objavila hneď ďalšia porucha

V nasledujúcom období sa Oroszová lávka pre mnohých stala len všednou súčasťou nábrežia, akousi spojnicou s druhým najväčším sídliskom a centrom mesta cez kedysi príjemnú lokalitu nábrežia rieky, ktorú vodohospodári s odobrením mesta vtesnali medzi nevábny betónový múr. Na lávku sme si jednoducho zvykli a prestali sme si všímať jej nedostatky. Zvykli sme si na provizórnu drevenú rampu, posprejované a vytrhnuté zábradlie (už opravené), nefungujúce farebné osvetlenie a mnohých už neprekvapí ani výhľad na rieku medzi múrmi.

Nefungujúce farebné osvetlenie

Aby sme však poukázali, že s lávkou za nemalú sumu nie je všetko v poriadku, rozhodli sme zdokumentovať v akom stave je konštrukcia mosta dnes. Musíme však skonštatovať, že sa nám opäť potvrdilo babráctvo a lajdáckosť celého riešenia. Ťažko povedať, či ide o nedôslednosť, zlý výber materiálu, alebo nebodaj chybné konštrukčné riešenie. Navyše nefunguje ani osvetlenie. Farebné osvetlenie postupne odchádzalo až dosvietilo. Na lávke chýbajú svetlá a v súčasnosti už vo vrchnej časti konštrukcie nesvieti žiadne. Už v závere roka 2017 svietili len posledné tri svetlá.

Jedno je teda isté, most potrebuje ďalšiu opravu. A na mieste je tiež otázka, či nebolo predsa len lepšie postaviť jednoduchý betónový most, a nie túto „parádu” s komplikovanou a drahou údržbou, ktorá je navyše zanedbaná, resp. žiadna.

December 2017. Farebná iluminácia mala byť efektným doplnkom mosta, dnes však nefunguje.

O reakciu a vyjadrenie k stavu lávky sme požiadali Pavla Machavu, hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, ktorý bol investorom stavby protipovodňového múru okolo rieky Topľa.


Aká čiastka je vyčlenená ročne na údržbu lávky zo strany ŠVP?

,,Za účelom správy lávky realizovanej v rámci stavby „Bardejov – ochrana pred povodňami na rieke Topľa“ bola uzatvorená Zmluva o zverení majetku do správy medzi SVP, š.p. a Bardejovským podnikom služieb, BAPOS – mestský podnik, Bardejov. Správa majetku je v zmysle zmluvy bezodplatná.”

Kto by mal zabezpečovať jej kontrolu a údržbu? Ako často?

,,Kontrolu a údržbu zabezpečuje Bardejovský podnik služieb, BAPOS – mestský podnik, Bardejov.”

Od reklamácie sa posúva doba záruky. Registruje ŠVP poškodenie lávky a rieši ďalšie reklamačné konanie, čo sa týka povrchových úprav?

,,Registrujeme poškodenie lávky. Za účelom riešenia predmetných poškodení bola listom zo dňa 2.11.2017 uplatnená reklamácia v rámci záručnej lehoty stavby. Predmetná reklamácia bude, v zmysle písomného stanoviska zhotoviteľa, riešená pri vhodných poveternostných podmienkach. Aktuálne teploty neumožňujú správnu aplikáciu náterových hmôt na základe technologických postupov.”

V jednotlivých otvoroch konštrukcie je špina, bordel. Chýbajú svetlá.

,,Predmetné nečistoty budú odstránené správcom lávky. Nefunkčnosť dekoratívnej časti osvetlenia lávky bola reklamovaná u zhotoviteľa v rámci záručnej lehoty stavby.”


V tomto roku sa navyše chystá projekt 1. etapy revitalizácie celého nábrežia. Ráta sa s vybudovaním  ďalšie dvoch lávok, ktoré premostia brehy Tople. Jedna lávka je plánovaná v úseku kúpaliska, ďalšia pre cyklistov bude vedľa mosta. Ďalšie lávky budú predstavovať zvýšenú starostlivosť ich správcu.


FOTOGALÉRIA: Súčasný stav – január 2018

Ste spokojní so stavom Oroszovej lávky a jej údržbou?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

SÚVISIACE ČLÁNKY:

Spracoval: M.M. / Foto: D.P.

Podobné príspevky

guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x
()
x