Reklama z Ľudového prameňa zmizne

Reklama z Ľudového prameňa zmizne

Uplynulý týždeň sme priniesli reportáž o nevhodnom umiestnení reklamných a propagačných materiálov na zábradlí pavilónu Ľudového prameňa v Bardejovských Kúpeľoch, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.


Toto konanie podľa nášho názoru výraznou mierou poškodzuje tento objekt v srdci kúpeľov. O vyjadrenie k predmetnej záležitosti sme požiadali aj Krajský pamiatkový úrad v Prešove. Z vyjadrení KPÚ vyplýva, že reklama na pavilóne Ľudového prameňa bola umiestenená v rozpore s ustanoveniami pamiatkového zákona.

Vyjadrenie nám poskytla Ing. Eva Semanová, riaditeľka KPÚ v Prešove:

Pavilón „Ľudový prameň“ v Bardejovských Kúpeľoch je národnou kultúrnou pamiatkou (NKP) evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 11 725/1 a vzťahujú sa naňho ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov (pamiatkový zákon). Podľa pamiatkového zákona (§ 30 ods. 3) umiestniť reklamné, informačné, propagačné alebo technické zariadenie, ktoré nie je stavbou, na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území možno len na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu (t. z., že vlastník nemôže bez súhlasného povolenia príslušného krajského pamiatkového úradu umiestniť reklamu na národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území).


Ďalej dodáva:

Podľa pamiatkového zákona sa priestupku (§ 42 ods. 1  písm. g) alebo iného správneho deliktu (§ 43 ods. 1) na úseku ochrany pamiatkového fondu dopustí ten, kto umiestni reklamu, reklamné, informačné, propagačné alebo akékoľvek technické zariadenie na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke, v pamiatkovom území alebo v ochrannom pásme bez rozhodnutia alebo záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu. V súlade s ustanoveniami pamiatkového zákona môže krajský pamiatkový úrad uložiť fyzickej osobe (§ 42 ods. 2 a 3) a fyzickej osobe – podnikateľ alebo právnickej osobe (§ 43 ods. 2 a 3) pokutu.

p1790712
Pavilón Hlavného a Lekárskeho prameňa s nežiadúcou reklamou.

Reklama nemala povolenie

Krajský pamiatkový úrad Prešov nevydal žiadne právoplatné rozhodnutie k umiestneniu dvoch predmetných banerov propagujúcich kultúrne akcie v Bardejovských Kúpeľoch. V budúcnosti tunajší úrad ani nebude súhlasiť s umiestnením reklamných zariadení na predmetnej pamiatke a to aj napriek tomu, že v ojedinelých prípadoch povoľujeme umiestnenie veľkoplošných reklamných zariadení na dobu určitú, ktoré, napr. ako v tomto prípade, propagujú kultúrne akcie. Pavilón „Ľudový prameň“ je nositeľ významných pamiatkových hodnôt. Chápeme, že jeho exponovaná poloha a dennodenný voľný prístup stoviek ľudí k prameňom je magnetom pre vizuálny smog, ale práve ten by veľmi rušivým a nevhodným spôsobom narušoval pohľady na jeho pamiatkové hodnoty.


Na základe Vášho upozornenia Krajský pamiatkový úrad Prešov písomnou výzvou vyzval vlastníka (Bardejovské Kúpele, a. s.) k odstráneniu dvoch propagačných veľkoplošných banerov a určil mu presnú lehotu na uskutočnenie tejto výzvy.


Na záver ešte dopĺňame, že pre kúpeľných hostí aj bežných návštevníkov je veľkým pozitívom, že sa v našich kúpeľoch uskutočňujú rôzne druhy podujatí. No treba zvážiť aj to, akou formou o nich informovať a neznehodnocovať tak naše kultúrne dedičstvo. Treba nájsť adekvátnu a dôstojnú formu prezentácie týchto podujatí, aby sa dostali k širokej verejnosti. Informovať návštevníkov kúpeľov i Bardejovčanov o realizovaných kultúrnych podujatiach umiestnením legálnych bodov na území Bardejovských Kúpeľov – na autobusovom nástupišti, pri budove kina, na kolonáde a vo vrchnej časti areálu kúpeľov. Potenciálni návštevníci podujatí si tak nájdu pozvánky vždy na jednom mieste.

Krajský pamiatkový úrad Prešov na území Bardejovských Kúpeľoch môže rozhodovať iba o umiestnení reklám na národných kultúrnych pamiatkach, resp. v ich bezprostrednom okolí (podľa § 27 ods. 2 pamiatkového zákona je bezprostredné okolie nehnuteľnej  kultúrnej pamiatky priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky) a v Bardejovských Kúpeľoch evidujeme tieto NKP: plastika Alžbeta, pomník padlým z I. sv. vojny, kostol sv. Kríža, hotel Dukla, kúpeľný dom Alžbeta, kúpeľný dom Astória, kúpeľný dom Tahy dvor, liečebný dom Fontána (vily Lehner, Blumentfeld a Légia), vila Orol, vila Anna, Vila Zora, vila Diana, vila Károly, vila Carola, vila Yveta, vila Zelem, vila Karpatia, vila Ladislav, vila Jana, vila Rákóczi, dvojvila Miss Doleschall – Blanka a pavilón „Ľudový prameň“. Umiestnenie ostatných reklám nachádzajúcich sa v areáli Bardejovských Kúpeľov (aj reklamy na objekte nákupného strediska) schvaľuje (povoľuje) Mesto Bardejov.

autor: M.M.

Ste spokojný s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu?

Loading ... Loading ...

SÚVISIACI ČLÁNOK:

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na

Warning: Attempt to read property "ID" on false in /data/8/3/834ad617-6e06-4704-90bd-d5ad1593a158/onlinebardejov.com/web/wp-content/plugins/podamibe-custom-user-gravatar/pod-custom-user-gravatar.php on line 179
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x