ONline Bardejov

Redaktori Bardejovskej televízie chcú prelomiť mlčanie! Verejne sa dištancujú od konania riaditeľa BTV.

Redaktori Bardejovskej televízie chcú prelomiť mlčanie! Verejne sa dištancujú od konania riaditeľa BTV.

V stredu dopoludnia sa uskutoční tlačová beseda, venovaná medializovanému prípadu výberu  peňazí kartou z účtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, jej riaditeľom, Štefanom Hijom, ktorý ich použil pre vlastné súkromné účely. Na treťom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Bardejove, konaného 24. januára 2019, poslanec Milan Pilip vyzval riaditeľa BTV, aby prehodnotil svoje zotrvanie vo funkcii. 


,,Vzhľadom k faktu, že novinár má povinnosť odhaľovať a zverejňovať neetické a protiprávne konanie v spoločnosti, rozhodli sme sa od tohto konania dištancovať a vyjadriť verejne, ako redaktori a moderátori Bardejovskej televízie,” uvádza sa v nám doručenej pozvánke. 

,,Jedinou vecou, potrebnou na to, aby zlo víťazilo, je nečinnosť slušných ľudí, ku ktorým sa hlásime aj my, redaktori Bardejovskej televízie. Keďže novinár má povinnosť odhaľovať a zverejňovať neetické a protiprávne konanie v celej spoločnosti, a teda aj protiprávne konanie svojho nadriadeného, rozhodli sme sa čestne, pravdivo a zodpovedne vyjadriť k vzniknutej kauze a dištancovať sa od takého konania. Je to v súlade s našim svedomím.”

Genéza výberu peňazí z účtu spoločnosti až po súčasný stav

O protiprávnom konaní riaditeľa, Štefana Hija boli šiesti interní zamestnanci Bardejovskej televíznej spoločnosti oboznámení ekonómkou, Katarínou Dankovou Romanovou vo štvrtok, 9. novembra 2018. Ako uviedla, riaditeľ dlhší čas vyberal z účtu spoločnosti finančné prostriedky a k uvedenému dátumu to bolo celkovo 8 000 eur. Po upozornení ekonómkou 800 eur vrátil do pokladne v piatok, 10. novembra 2018. Vzhľadom k tomu, že o tejto skutočnosti sa zamestnanci dozvedeli 2 dni pred konaním komunálnych volieb, rozhodli sa o tejto skutočnosti informovať Valné zhromaždenie. t.j. primátora mesta až v pondelok, 12. novembra 2018 po voľbách aj preto, aby nedošlo k ovplyvneniu voličov, či volebného výsledku.

List ekonómky BTV, adresovaný primátorovi mesta, v závere roka 2018. (Zdroj: internet)

Zamestnanci sa 12. novembra stretli aj so samotným konateľom a riaditeľom BTV, Štefanom Hijom. Ten pred 6 internými zamestnancami deklaroval, že firemné peniaze skutočne vyberal na súkromné účely. To potvrdil aj písomne, v krátkom prehlásení, ktoré vlastnoručne podpísal: ,,Ja, dole podpísaný, Štefan Hij, bytom… narodený… uznávam svoj dlh 7 270 eur voči Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o., ktorý som spôsobil výbermi finančných prostriedkov z firemného účtu na súkromné účely. Tento svoj dlh sa zaväzujem uhradiť najneskôr do 15. 12. 2018.”

I napriek vzniknutej situácii, práca v televízii pokračovala, podobne i vysielanie programov podľa platnej programovej štruktúry do konca roku 2018.

Dlhoročná redaktora a moderátorka BTV, Marta Mochnacká, je držiteľkou celoslovenského novinárskeho ocenenia. (zdroj: reprofoto)

Je rok 2019 a redaktori, ktorých práca je tvorivá, vo verejnom záujme, ale i ďalší zamestnanci, však pracujú v napätej atmosfére. Od 12. novembra 2018, kedy bol odovzdaný list primátorovi mesta, nám nebolo doručené žiadne stanovisko. A tak sme oň opätovne požiadali 27. januára 2019. Do dnešného dňa sme však odpoveď neobdržali. Nadobúdame pocit, že celá vec sa zametá pod koberec v duchu hesla “skutok sa nestal”.

V tomto prípade, napriek medializácii i podanému podnetu na Generálnu prokuratúru, poslancom MsZ M. Philipom, nekonajú ani orgány činné v trestnom konaní. Plne si uvedomujeme, že stáť na strane pravdy a cti si vyžaduje vyjsť s “kožou na trh”, vystúpiť z osobnej zóny komfortu a riskovať svoj ustálený životný štýl.

Hlas moderátora a redaktora spravodajstva BTV je známy množstvu divákom. (zdroj: reprofoto)

Rečnícka otázka na záver: Ak by ekonómka BTV neupozornila na výber firemných peňazí, kedy by boli vrátené? Kde je záruka, že by sa nevytvoril ešte vyšší finančný dlh? Povedať NIE takýmto praktikám neznamená z našej strany vzburu.
Hovoríme NIE takýmto praktikám preto, lebo chceme obhájiť záujmy televízie, ktorá vo verejnosti, v dôsledku takéhoto konania riaditeľa, postupne stráca kredit, ktorý si buduje už 25 rokov na mediálnom trhu. Pravda je síce nepríjemná a možno aj nebezpečná, ale nijaký čestný človek sa jej nemôže /nemal by/ vyhnúť…

Marta Mochnacká, redaktorka a moderátorka BTV
Peter Reviľák, redaktor a moderátor BTV


Spracovali: D.P., M.M.

Podobné príspevky

guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x
()
x