V Tarnove sa dokončuje výrobná hala. Strojárenská firma rozšíri výrobu o nové pracovné miesta!

V Tarnove sa dokončuje výrobná hala. Strojárenská firma rozšíri výrobu o nové pracovné miesta!

Časť zanedbaného areálu bývalého družstva v obci Tarnov sa za posledné mesiace zmenila na nepoznanie. Schátrané budovy nahradila moderná hala s dalšími objektami, vďaka ktorým tento priestor opäť ožije, zrevitalizuje sa a vytvorí nové pracovné príležitosti aj pre obyvateľov neďalekých obcí.


Už v lete minulého roka nás zaujala aktivita v areáli bývaleho JRD. Všimli sme si rozsiahle terénne práce a črtali sa prvé základy budov. Pri našej prvej návšteve v auguste 2018 už bola pripravená aj plocha na výstavbu výrobnej haly. Stavenisková tabuľa nám prezradila, že investorom tejto rozsiahlej stavby je spoločnosť  V+S Welding, s.r.o. so zameraním na strojárenskú výrobu.

Počiatočné práce v areáli družstva z augusta 2018.

Firma V+S Welding, s.r.o., ktorá sa rozhodla investovať v obci Tarnov bola založená v septembri 2006 ako rodinná, výrobná a dodávateľská spoločnosť. Začínala s 3 zamestnancami a v súčasnej dobe dáva prácu približne 150 pracovníkom. V priebehu desiatich rokov trikrát menila miesto výroby a to predovšetkým z kapacitných dôvodov. Z rovnakého dôvodu firma buduje svoje nové výrobné priestory v obci Tarnov.

Letecký pohľad na konštrukciu výrobnej haly Tarnov smerom k Tarnovu, december 2018. Zdroj: V+S Welding, s.r.o.

V súčasnosti firma vyrába v prenajatých priestoroch na Duklianskej ulici v Bardejove. Práve z tohto miesta sa predpokladá presunutie výroby do novovybudovaných kapacít v Tarnove. V časti pôvodných prenajatých priestoroch firma uvažuje o zachovaní montáže strojov. Nový závod v Tarnove umožní predovšetkým rozšírenie výroby, ktorá sa zameriava na strojárenskú výrobu, kovoobrábanie a zámočníctvo. Špecializuje sa predovšetkým na výrobu bankomatových skríň rôznych bezpečnostných tried a výrobu jednotlivých komponentov poľnohospodárskych strojov. Firma V+S Welding, s.r.o. sa majoritnou väčšinou svojej výroby špecializuje na zahraničný trh, čiže na export, a to predovšetkým do Českej republiky, Nemecka a Rakúska.

Súčasné pôsobisko firmy v prenajatej zrekonštruovanej hale s podporou Európskej únie. Obnova prebiehala v rokoch 2010 – 2011.
Nová výrobná hala firmy V+S Welding, s.r.o.

V závere uplynulého roka sme sa boli pozrieť ako výstavba haly pokročila. Finišovalo jej opláštenie a dokončené boli aj hrubé stavby administratívnej budovy a šatní. Súčasťou objektu so šatňami budú aj dve garsónky pre prípadné ubytovanie servisných technikov a pod. Na mieste sme zistili, že ide o skutočne veľký areál a nová hala poskytne tisíce metrov štvorcovch nových výrobných priestorov. V susedstve rozostavaného areálu sa pasli býky a kulisu im robili polorozpadnuté budovy zvyšku družstva. Presne také, ktoré uvoľnili miesto pre novú výrobnú halu.

Západná časť areálu družstva ešte slúži svojmu pôvodnému účelu.

S otázkami okolo výstavby priemyselného komplexu, ktorý v istom hľadisku zmení aj samotný charakter extravilánu obce sme sa obrátili na starostku Tarnova – Annu Kuľkovú. Zaujímalo nás, aké benefity prinesie táto investícia jej samotným obyvateľom. Podľa starostky je výstavba haly prínosná.

„Výstavba je realizovaná v areáli bývalého JRD, ktoré bolo roky opustené, chátralo, budovy boli v dezolátnom stave, do areálu sa zhromažďovali nepotrebné a nebezpečné veci a materiály. Tento priestor opäť ožije, zrevitalizuje sa, vytvorí pracovné príležitosti aj pre občanov obce a v neposlednom rade aj finančný prínos vo forme daní pre jej rozvoj.“

Takto by mal celý areál vyzerať po dokončení, ktoré ja naplánované na máj tohto roka. (zdroj: vswelding.eu)

Prečo Tarnov?

Obec Tarnov leží 9,5 km na severozápad od Bardejova. Obec má rozlohu 584 hektárov a žije v nej 375 obyvateľov. U investora  sme sa zaujímali aj o výber lokality pre vznik novej výroby a či boli v hre aj iné priestory. Podľa V+S Welding, s.r.o. sa spoločnosť sústredila na hľadanie vhodných priestorov na výstavbu areálu firmy a jej možný budúci rozvoj v okresoch Bardejov a Svidník. V ponuke bol aj areál bývalého JRD Vaniškovce a Hnedý priemyselný park v Bardejove. Nakoniec sa však firma rozhodla prísť do Tarnova a to hlavne pre dostupnosť a umiestnenie medzi dvoma obcami (neďaleký Rokytov).

To, či obyvatelia dotknutej obce Tarnova vôbec tušili o zámre investora, sme sa opýtali starostky Anny Kuľkovej. Podľa nej boli poslanci o zámere oboznámení v roku 2016 a investor svoj zámer predstavil ešte o niečo skôr.

„Investor jednal v predstihu a predstavil zámer výstavby (už v roku 2013 a 2014) starostom dotknutých obcí Tarnov a Rokytov. Podrobnejší zámer výstavby bol predložený poslancom obce Tarnov na zasadnutí OZ v r. 2016.“

Výrobný areál je umiestnený vo východnej časti obce Tarnov, zaberá polovicu plochy družstva.

Aké sú reakcie občanov?

A čo na to ľudia? Aké sú reakcie obyvateľov obce? Aj o to sme sa zaujímali, konkrétne o to, či občanom neprekáža, že namiesto družstva bude v blízkosti ich obce veľká priemyselná hala. Nenaruší sa tým významne vidiecky ráz celej zóny?

„Rozpadnuté budovy bývalého JRD zarastené krovím, zahádzané odpadom s nefunkčným odvodňovacím kanálom, určite nepredstavovali vidiecky ráz zóny. Projekt výrobnej haly a administratívnej budovy s parkoviskom nenarúša okolitú prírodu. Žijeme v 21. storočí, aj obec Tarnov sa výstavbou taktiež modernizuje, máme dokončené dva nájomné bytové domy a rozširujeme individuálnu bytovú výstavbu. Investor vyrába aj poľnohospodárske stroje, tým bude zachovaná kontinuita s vidiekom. Obecný úrad neeviduje negatívne reakcie obyvateľov obce,“ uzavrela starostka.

V obci pribudli aj nové bytovky s nájomnými bytmi a rozširuje sa aj výstavba rodinných domov.

S príchodom priemyselnej výroby súvisí aj zvýšená frekvencia kamiónovej dopravy. Investor sa však nedomnieva, žeby sa mala zvýšiť jej intenzita. Dodáva, že v súčasnej dobe majú v súvislosti s výrobou 1 až 2 kamióny denne.

Čo je ešte potrebné podotknúť, obec Tarnov sa nachádza pri vodárenskom zdroji v pásme hygienickej ochrany 2. stupňa. Predchádzalo teda výstavbe haly aj EIA (posudzovanie vplyvov na ŽP)? Podľa starostky je všetko v poriadku a investor dbá na dodržiavanie všetkých potrebných podmienok. Jednou zo zásad spoločnosti, ktoré uvádza na svojom webe samotný investor je aj dodržiavanie pravidiel ochrany životného prostredia.

„Investor dodržuje všetky podmienky dané zákonom, stavba je realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a povolená stavebným povolením vydaným stavebným úradom, rešpektuje a dodržiava podmienky a vyjadrenia príslušných orgánov účastných stavebného konania. Počas realizácie stavby zabezpečuje opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu vody a boli dodržané podmienky rozhodnutia o hygienickej ochrane 2. stupňa. Každoročne predkladá príslušným úradom prehľad likvidácie odpadov.“ 


Čo sa bude v Tarnove vyrábať a koľko pracovných miest pribudne?

Ďalej už konateľka spoločnosti V+S Welding, s.r.o. Dr. Monika Žumárová, Ph.D.:

„Předpokládáme přesun současné výroby a její rozšíření. Ve stávajících prostorách zvažujeme montáž jednotlivých zemědělských strojů. Přesunem do větších prostor máme zájem vytvořit dalších 20-40 pracovních míst. Jedná se hlavně o svářeče CO2, šikovné zámečníky a další profese.“

Ráta sa aj s trojzmennou prevádzkou a kedy je naplánované spustenie výroby v nových priestoroch?

„Trojsměnná výroba není naší prioritou, ale jako u každé rozvíjející se a prosperující firmy, ani my se nevyhneme v budoucnu trojsměnnému provozu na určitých strojích (laser, CNC soustruhy, svářecí robotizovaná pracoviště, ..).“

Ďalej dodáva: „Dostavba a spuštění areálu závisí především na klimatických podmínkách, ale smlouva s generálním dodavatelem je do 17.5.2019.“

Vizualizácia Výrobnej haly Tarnov (zdroj: vswelding.eu)
Vizualizácia Výrobnej haly Tarnov (zdroj: vswelding.eu)

Investícia na výstavbu Výrobnej haly Tarnov je financovaná z vlastných zdrojov a z úveru. Projektantom stavby je S-projekt, s.r.o. a zhotoviteľom BETPRES, s.r.o. Pozrite si v rozsiahlej fotogalérii a videu ako prebieha jej výstavba. Fotografie zachytávajú stav z konca decembra 2018.

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=““ shape=“square“ style=“custom“ custom_text=“#1e73be“]Realizuje sa aj vo vašej obci niečo zaujímavé alebo sa chystá nejaký investičný zámer? Dajte nám vedieť a ONline Bardejov sa na to príde pozrieť. Ste starostkou/starostom obce a viete si predstaviť spoluprácu? Určite nás kontaktujte. Aj vaša obec môže byť ONline. [/vc_cta][/vc_column][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column]

FOTOGALÉRIA:


Spracoval: M.M. / Foto: M.M., D.P.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x