Problémy s kalom v Zborove už rieši polícia! Starosta tvrdí, že ide o masívnu propagandistickú kampaň.

Problémy s kalom v Zborove už rieši polícia! Starosta tvrdí, že ide o masívnu propagandistickú kampaň.

Obec Zborov má čistiareň odpadových vôd, kde smerujú splašky z celej obce. Podľa niektorých obyvateľov však čistička neplní svoju úlohu dôkladne. Kal, ktorý sa v nej hromadí končí v potoku a na pozemkoch vedľa objektu čističky. Neznesiteľný zápach sa šíri okolím, kde stoja rodinné domy. Celý prípad už preveruje polícia a odbor starostlivosti o životné prostredie.


Pobúrení obyvatelia obce sa obrátili aj na nás. V správe sme obdržali niekoľko videí, kde bolo zachytené vypúšťanie odpadu mimo objekt čistiarne. Neváhali sme a išli sme sa pozrieť na vlastné oči. Povedali sme si, že predsa také niečo nemôže byť v 21. storočí realita. Na mieste po vypočutí dedinčanov a obhliadke terénu sme však museli skonštatovať, že majú bohužiaľ pravdu. Netrúfame, si povedať aká miera rešpektovania takého konania je v súčinnosti s bežnou prevádzkou takého typu zariadenia, no už aj laik musí tušiť, že tu niečo nie je v poriadku.

Miestny ukazuje znečistenú lokalitu, hneď vedľa objektu čističky, ktorú prevádzkuje obec Zborov.

V čase našej návštevy bolo všetko prikryté čerstvým snehom. Ten však časom zmizne o neporiadok zostane ešte veľmi dlho. Na videách je zachytená situácia, ktorú zaznamenal jeden z obyvateľov obce. Najzásadnejšia je časť videa, kde je zreteľne vidieť odkial splašky smerujú a kam. Od objektu čističky je vyvedená hadica, ktorou prúdia fekálie rovno do miestneho potoka a blízkeho okolia. Potok tečie do neďalekej Dlhej Lúky a Bardejova. Dokumentácia pochádza z 23. decembra, kedy sa začal obcou šíriť aj neznesiteľný zápach.

Ukážky z videa a zaznamenaná hadica vedúca priamo z čističky odpadových vôd. Ňou by mala prúdiť len vyčistená voda.

Dňa 5.1. 2020 starosta Ján Šurkala upokojuje obyvateľov obce statusom na Facebooku, že čistiareň odpadových vôd v Zborove je k dnešnému dňu plne funkčná. Preto sa naskytá otázka, bola čistička plne funkčná aj v období predtým, keď dochádzalo k nelegálnemu vypúšťaniu? Pýtame sa aký bol na to vlastne dôvod? To, či to malo súvis s technologickou nefunkčnosťou alebo bolo za tým zámerné konanie, je už na pleciach vyšetrovateľov.

Obec Zborov má vlastnú čistiareň odpadových vôd. Väčšina obcí v bardejovskom okrese nemá ani kanalizáciu.

Oslovili sme aj obyvateľku jedného z rodinných domov, ktorý stojí v tesnom susedstve čističky odpadových vôd na ulici Podhradie. Podľa nej sa situácia opakuje. Uviedla, že počas leta to bolo cítiť neustále. V poslednom období cítili smrad najmä v novembri a naposledy, to bolo práve pred Vianocami 23. decembra, kedy bola celá situácia s vypúšťaním aj zaznamenaná na video. Smrad registrovali permanentne hlavne počas letných horúčav, kedy sa zápach šíril celou ulicou. Rovnako všetci ostatní susedia podľa nej potvrdia, že smrad sa šíri aj niekoľko stoviek metrov. Na spísanie petície však odvahu nemajú a podľa tvrdení obyvateľky sa nenašiel iniciátor, ktorý by sa na to podujal. Spočiatku si mysleli, že dôvodom zápachu je nefunkčná kanalizácia. Neskôr, po dôkladnejšom skúmaní zistili, že pôvodcom šírenia zápachu je čistička odpadových vôd. Problémy s kalom sa podľa obyvateľov začali objavovať po zmene jej prevádzkovateľa. Dovtedy bol pokoj. Pôvodný spravovateľ čistiarne bol po zdravotných dôvodoch nútený odísť a správa čističky tak zostala na iných. Potom sa podľa nich objavili prvé problémy.

Vstup do areálu čistiarne odpadových vôd v obci Zborov.

Šurkala reaguje na svojom Facebooku, kde sa strhla pomerne ostrá diskusia. Celú záležitosť označil za masívnu propagandistickú kampaň. V statuse ďalej uvádza že, dňa 3.1. 2019 bola medzi obcou Zborov a troma pracovníkmi obecného úradu uzatvorená dohoda o ukončení pracovného pomeru na žiadosť zamestnanca k danému dátumu. Trom pracovníkom obecného úradu zároveň poďakoval za prácu, ktorú pre obec vykonali počas svojho pracovného pôsobenia. Situáciu zrejme vyeskalovala aj odvysielaná reportáž v Televíznych novinách v celoštátnom médiu, ktorá na problém upriamila pozornosť ako prvá.


Oslovili sme aj samotného starostu obce. Ten je na čele Zborova prvé volebné obdobie. Vo funkcii vystriedal Jána Lukáča. Najväčšej obci v okrese Bardejov šéfuje od novembra 2018. V komunálnych voľbách kandidoval ako nezávislý. Z 1191 zúčastnených voličov a 1 160 platných hlasovacích lístkov získal 674 hlasov.

Otázky na starostu obce, odpovedá Mgr. Ján Šurkala, PhD.

  • Aký bol dôvod ukončenia pracovného pomeru dohodou s troma pracovníkmi obecného úradu, ak ste v reportáži TV Markíza uviedli, že Vám zodpovední pracovníci k danej veci uviedli, že sa to nedialo?

Dňa 3.1.2020, teda nasledujúci deň po reportáži TV Markíza, bol rozviazaný pracovný pomer s troma pracovníkmi obecného úradu v Zborove. Konkrétne išlo o dohodu o ukončení pracovného pomeru na žiadosť zamestnanca bez udania dôvodu. Daný postup je plne v súlade s § 60 ods. 2 Zákonníka práce. Obsah reportáže TV Markíza v tejto chvíli nemôžeme komentovať s ohľadom na prebiehajúce vyšetrovanie.

  • Na videu je zreteľne vidieť odkiaľ hadica s vypusteným kalom vedie, a teda, že smeruje z čističky odpadových vôd, ako dlho ste vedeli o tomto vypúšťaní?

Predmetné video, ktoré bolo súčasťou reportáže TV Markíza momentálne komentovať nemôžme s ohľadom na prebiehajúce vyšetrovanie. K danej veci sa vyjadríme hneď potom, ako bude vyšetrovanie ukončené. Chceme zdôrazniť, že toto „mlčanie“ je nepohodlné hlavne pre nás. Avšak ak chceme k veci pristupovať zodpovedne, nemôžeme bohužiaľ konať inak.

  • Čo robí obec s odpadom, ktorý vzniká pri prevádzke čističky odpadových vôd?

Čistiareň odpadových vôd je prístroj vo svojej podstate veľmi jednoduchý, zároveň ale aj vskutku komplexný a náročný na zvládnutie. Vstupom do systému sú splaškové vody, ktoré sa v priebehu procesu spracovania menia na čistú vodu, ktorá je následne vypustená do potoka Kamenec, a kal, ktorý sa ďalej spracováva. Jadrom celého čistiaceho procesu sú baktérie, ktoré drvivú väčšinu nečistôt rozkladajú, čím vodu čistia. Samotný kal sa po niekoľkostupňovom čistení dehydratuje v špeciálnom zariadení a lisuje. Tieto výlisky sú zhromažďované v špeciálnom kontajneri, ktorý je podľa potreby vyvážaný na ďalšie spracovanie mimo obce Zborov.

  • Bola čistička odpadových vôd v období, kedy si obyvatelia všimli zápach v plnej a funkčnej prevádzke?

Zápach z čističky odpadových vôd je veľmi nepríjemným sprievodným javom jej prevádzky. Ako taký nemá vplyv na na efektivitu ČOV, avšak vskutku vie znepríjemňovať život obyvateľom Zborova, ktorí bývajú v jej blízkosti. Jadro problému tkvie v tom, že objekt SO 02, čiže tzv. stredná čistička, nie je prestrešenýa tým pádom v prípade špecifických poveternostných situácii sa zápach šíri voľne do priestoru. Obec Zborov ako vlastník ČOV si tento problém plne uvedomuje a mieni ho riešiť. V posledných mesiacoch minulého roka sme podali žiadosť o dotáciu na Envirofond v hodnote vyše 110 000 €, v rámci ktorej bude riešené  prestrešeniestrednej čističky. Momentálne čakáme na vyhodnotenie našej žiadosti.

  • Aké ďalšie opatrenia ste urobili po medializácii celého prípadu?

Po medializácii prípadu sme podnikli všetky dostupné opatrenia na zabezpečenia adekvátnej prevádzky ČOV v Zborove. Z hľadiska komunikácie prípadu však nemôžeme komentovať akékoľvek kroky, ktoré prebiehajú v súvislosti vyšetrovanímprípadu.

  • Kto bude znášať odstránenie následkov na znehodnotených pozemkoch?

Daná vec bude stanovená na základe vyšetrovania, ktoré určí, či došlo k pochybeniu, v akom rozsahu k nemu došlo a kto je za neho zodpovedný.


Na čo slúži čistiareň odpadových vôd a čo je jej hlavnou úlohou?

Čistiareň odpadových vôd v obci Zborov.

Podľa nariadenia Európskej únie musí mať každé mesto alebo obec nad 2 tisíc obyvateľov vybudovanú vlastnú čistiareň odpadových vôd a mestá nad 10 tisíc obyvateľov pokročilejšiu čistiareň odpadových vôd. Obec Zborov má takmer 3500 obyvateľov, preto v obci nájdeme toto zariadenie na čistenie splaškovej vody z celej kanalizačnej siete v dedine. Nachádza sa na periférii obce v smere na Bardejov pri toku Kamenec. Práve tam smeruje vyčistená odpadová voda, ktorá sa znovu dostane do obehu. V čističke sa voda upravuje troma spôsobmi. A to mechanicky (usadzovanie kalu), biologicky (prečistenie mikroorganizmami) a chemicky (likvidácia rozpustených škodlivých látok). Problém môže nastať vtedy, ak usadený kal nekončí tam kde má, ale vypúšťa sa vedľa takého zariadenia. Či sa tak dialo aj v obci Zborov a ako dlho sa to praktizovalo ukáže až vyšetrovanie. Väčšina obyvateľov má v tom jasno a dokazujú to aj nakrútené zábery z miesta. Tie si môžete pozrieť v nasledujúcich videách, ktoré boli nakrútené v rôznych dňoch.

UPOZORNENIE: Jedno z videí obsahuje vulgarizmus

 

 

 

Na záver ešte treba pripomenúť, že z lokality, kde stojí čistička a vypúšťajú sa kaly smerujú stovky turistov na Zborovský hrad. Len pár metrov od budovy nájdeme osadenú tabuľu z označením pamiatky, kde vedie turistická trasa k hradu. Tu návštevníci parkujú svoje autá a ďalej sa už lávkou cez potok vyberú pešo. V čase našej návštevy mrzlo a všetko bolo prikryté snehom. Necítili sme žiadny zápach. No nechceme si ani predstaviť, aký smrad sa šíri okolím v inom ročnom období, ak sa tu praktizujú metódy popísané vyššie. Ak by sa tam nachádzalo družstvo, bolo by to celkom pochopiteľné a nikoho by to neprekvapilo. No pri zariadení, ktoré má naopak prispieť ku skvalitneniu životného prostredia, to v poriadku určite nie je.

Okolo miesta, odkiaľ sa šíri zápach smerujú turisti na Zborovský hrad.
Spracoval: M. M.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na

Warning: Attempt to read property "ID" on false in /data/8/3/834ad617-6e06-4704-90bd-d5ad1593a158/onlinebardejov.com/web/wp-content/plugins/podamibe-custom-user-gravatar/pod-custom-user-gravatar.php on line 179
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x