ONline Bardejov

Hlavný architekt mesta – jeho skúsenosti a vplyv na územný rozvoj miest

Hlavný architekt mesta – jeho skúsenosti a vplyv na územný rozvoj miest

Pozývame na tretí ročník lokálnej konferencie o tvorbe miest. 


Tohtoročná konferencia je zameraná na skúsenosti hlavných architektov miest pri rozvoji sídel, v ktorých pôsobia. Konferencia s názvom “HLAVNÝ ARCHITEKT MESTA, jeho skúsenosti a vplyv na územný rozvoj mesta” sa bude zaoberať otázkami súvisiacimi s témou konferencie a veríme, že zároveň inšpiruje odborných i laických účastníkov konferencie a tiež hostiteľské mesto.

Uskutoční sa dňa: 20.10.2017 v Hrubej bašte v Bardejove.

Samosprávy miest si sami určujú svojou organizačnou štruktúrou spôsob zapojenia architektov a urbanistov do správy územného rozvoja svojich sídel.  Hlavní architekti miest v rôznych mestách majú rôznu mieru vplyvu a zodpovednosti pri rozhodovaní, príprave a schvaľovaní materiálov súvisiacich s architektúrou a územným plánovaním mesta. Aké sú ich skúsenosti a výzvy? Aká je súčasná a pripravovaná legislatíva súvisiaca s postavením architektov pri územnom rozvoji miest a aké sú príklady územného spravovania sídel zo zahraničia?

Program konferencie:

 14.00 – 14.15   
ÚVOD, OTVORENIE KONFERENCIE A PRIVÍTANIE
14.15 – 14.45
Martin Beďatš – TRENČÍN- HLAVNÝ ARCHITEKT ​A ÚTVAR ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA
14.45 – 15.15
Mária Čutková – PREŠOV- SKÚSENOSTI, VÝZVY A VPLYV HLAVNÉHO ARCHITEKTA NA ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA
15.15 – 15.45
Petronela Királyová- REFERÁT ÚTVARU HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA KOŠICE ​
15.45 – 16.00
PRESTÁVKA
16.00 – 16.30
Miloslav Olejár – NÁSTROJE ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA MIEST V KANADE Z POHĽADU PRAKTIZUJÚCEHO ARCHITEKTA
16.30 – 17.00
Bohumil Kováč – HLAVNÝ ARCHITEKT MESTA, JEHO VPLYV NA FORMOVANIE MIEST A POSTAVENIE V RÁMCI SAMOSPRÁVY
17.00 – 18.00

PANELOVÁ DISKUSIA


Konferencia si kladie za cieľ vytvoriť priestor na výmenu skúseností hlavných architektov, pracovníkov v samospráve, miestnych poslancov, aktivistov a občanov. Občania budú mať taktiež príležitosť diskutovať s odborníkmi a tlmočiť svoje podnety v súvislosti s územnou správou miest. Cieľom konferencie je zároveň priblížiť verejnosti prácu a význam hlavných architektov miest, ich možnosti, nástroje a vplyv na územný rozvoj miest ako aj na každodenný život občanov. 

Konferencia v Bardejove je prvýkrát zastrešená Slovenskou Komorou Architektov a je súčasťou programu Sústavného vzdelávania autorizovaných architektov. Konferenciu organizuje občianske združenie Cech Architektov Bardejova v spolupráci s neformálnym združením Bardejovizie.sk a podporou Komunitnej Nadácie Bardejov. Uskutoční sa taktiež pod záštitou Viceprimátora mesta Bardejov RNDr. Vladimíra Savčinského.


Viac informácií na: www.bardejovizie.sk

Podobné príspevky

guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x
()
x