Bardejov má ďalší klenot, je ním obnovená Stará synagóga, ktorá je zároveň najstaršou stavbou židovského suburbia

Bardejov má ďalší klenot, je ním obnovená Stará synagóga, ktorá je zároveň najstaršou stavbou židovského suburbia

Po takmer dva roky trvajúcej obnove má Bardejov vďaka intenzívnej a nákladnej práci na obnove časti nášho kultúrneho dedičstva ďalší klenot. Obnovená synagóga v jedinečnom komplexe židovského suburbia snáď prinesie nový vietor do roky zabudnutého a chátrajúceho židovského areálu. Stará synagóga by v nasledujúcom období mala slúžiť potrebám obyvateľov Bardejova a tiež významnou mierou prispieť k rozvoju kultúrneho turizmu.


Dvestoročný objekt synagógy čakal na svoju rekonštrukciu vyše 70 rokov. Svojmu účelu slúžila do roku 1942, kedy počas druhej svetovej vojny došlo k ohavným činom a ani mesto Bardejov sa nevyhlo tzv. „konečnému riešeniu židovskej otázky“, a tak prišlo o takmer celú židovskú komunitu. Prakticky od tohto obdobia začal úpadok tejto synagógy. Zub času a účel, pre ktorý sa táto stavba využívala v nasledujúcich desaťročiach sa podpísal na jej stave.

Slúžila na uskladňovanie chemických hnojív, poľnohospodárskych plodín alebo skladisko stavebného materiálu a predajne železiarstva. Počas týchto rokov dochádzalo k postupnej deštrukcii objektu, ktorá v závere 90-tych rokov 20. stor. viedla až k zrúteniu vstupného portikusu, ktorý bolo potrebné vybudovať nanovo na torze jeho pôvodných základov.

Napravo objekt s chýbajúcim schodiskom . K jeho obnove dopomohli aj staré historické fotografie / foto – zdroj: suburbiumbardejov.sk

Stará synagóga pochádza zo začiatku 19. storočia a je najstaršou stavbou areálu. Je to jedinečná kultúrna pamiatka ocenená UNESCO-m. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike pre účel obnovy tejto pamiatky získal dotáciu vo výške 649 703 eur z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Treba pripomenúť, že sa o obnovu kultúrnych pamiatok z nórskych fondov uchádzalo spolu 60 projektov a uspelo len trinásť. Jedným z nich bol aj projekt obnovy Starej synagógy v Bardejove. Zvládnutý proces manažovania obnovy navyše získal aj dodatočnú dotáciu vo výške viac ako 100 000 eur, ktorá sa použije na výstavbu repliky zaniknutej budovy rituálneho bitúnka, vrátane vytvorenia sociálneho zariadenia a napojenia objektu na kanalizáciu, úpravu povrchov nádvoria, výstavbu oplotenia a vstupnej brány do areálu Židovského suburbia.

Informačná tabuľa s informáciami o projekte obnovy židovského kultúrneho dedičstva, umiestnená v areáli suburbia

Začiatok záchrany Starej synagógy

Otváracia konferencia záchrany Starej synagógy , január 2015

20. januára 2015 sa v Bardejove uskutočnila otváracia konferencia projektu „Bardejovské suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy.“ Hlavným poslaním projektu bol návrat života do Starej synagógy, jej komplexná rekonštrukcia do pôvodnej podoby a následné multifunkčné využitie tohto priestoru, ktorý má potenciál slúžiť na kultúrno-spoločenské, reprezentačné a vzdelávacie účely. Rekonštrukčné a reštaurátorské práce zahrňovali: stabilizáciu soklových častí vnútorných omietok,  ako aj dôkladného reštaurovania, finálnej fixácie a retušovania malieb. Zreštaurovanie historických dverí, prípadne zhotovenie repliky originálov vrátane kovania, zárubní a kľúčov. Inštaláciu nových elektrických rozvodov a osadenie nových drevených podláh. Výstavbu repliky vonkajšieho schodiska pre vstup do ženskej galérie a súčasne reštaurovanie jej pôvodnej podlahy. V exteriéri:  fixáciu žľabov, reštaurovanie vonkajšej fasády, opravu korunnej rímsy a obnovu pôvodných slnečných hodín.

Pohľad na exteriérovú časť synagógy počas otváracej konferencie, pred zahájením jej obnovy
Pohľad do interiéru modlitebne v pôvodnom stave

Obnova pamiatky UNESCO

Devätklenbová synagóga je najstarším objektom suburbia

Na rekonštrukciu a reštaurovanie synagógy sme sa boli pozrieť vo februári 2016. V tom čase už boli dokončené niektoré práce. Na vonkajšej fasáde objektu zreli nové omietky, bol dobudovaný vstupný portikus, ktorý ešte čakal na doplnenie plastickej výzdoby, ktorá mala dotvoriť celkové výtvarné riešenie schodiska. Vo vnútri objektu prebiehali rozsiahle práce na obnove dekoratívnej výmaľby jednotlivých priestorov synagógy. Práce pozostávali z reštaurovania, finálnej fixácie a retušovania malieb. V čase našej návštevy bola takmer dokončená obnova malieb v ženskej galérii, ktorá je situovaná na západnej strane synagógy. Do tejto vyvýšenej časti synagógy mali vstup len ženy, ako to predpisovala ortodoxná tradícia. Vstup zabezpečoval oddelený vchod z vonkajšieho schodiska. Obnova tejto časti si podľa akademického maliara a reštaurátora Petra Gomboša vyžadovala osobitý prístup, nakoľko bola niekoľkonásobne premaľovaná. Záklenok stredného oblúka ženskej galérie bol v rámci prezentácie stavu pamiatky pred reštaurovaním ponechaný v nálezovej forme s minimálnymi zásahmi.

Ženská galéria počas rekonštrukčných prác ešte s lešením. Priestormi nás sprevádzal Pavol Hudák, ktorý sa záchrane suburbia venuje niekoľko rokov.

Pozrite si ako vyzerala synagóga počas reštaurátorských a rekonštrukčných prác v bohatej fotogalérii nižšie:

Synagóga v novom šate 

Pozvaných hostí pred jej bránami pozdravil s kľúčom v ruke Martin Kornfeld, tajomník Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Konrfeld následne odovzdal kľúč od synagógy veľvyslankyňi Nórska na Slovensku J.E. Inga Magistad, ktorá symbolicky odomkla jej bránu. Vzápätí sme vstúpili do nových zrekonštruovaných a zreštaurovaných priestorov. O prezentáciu Starej synagógy sa postarali zodpovední členovia projektového tímu architekt a garant projektu Ján Krcho, reštaurátori Tomáš Lupták a Peter Gomboš, ktorý sa v Bardejove spolupodieľal na obnove mestskej radnice, ale taktiež aj pri reštaurovaní vybraných gotických oltárov v Bazilike sv. Egídia.

Pavol Hudák požiadal veľvyslankyňu, aby zapálila svetlo v lampáši, ktorý pochádza zo židovského domu a už niekoľko rokov je zapaľovaný na pamätných podujatiach

V úvode slávnostného otvorenia bol odprezentovaný videodokument o zrealizovanom projekte, pod režisérskou taktoukou Petra Kováčika. Kvapkami čistej vody bola pokropená, z rúk veľvyslankyne Nórska, prezentačná publikácia „Stará synagóga v Bardejove: Projekt obnovy“. (Dvaja z Vás môžu uvedenú publikáciu získať. Stačí, aby ste nám poslali židovskú pamiatku z Vášho okolia, prípadne ktorú ste navštívili.) Svoje fotografie poslielajte na: onlinebardejov@onlinebardejov.com

Históriu synagógy prítomným priblížil krátky videodokument

Po oficiálnej časti, nasledovali rozhovory prítomných s členmi projektového tímu a záverečná recepcia aj so židovskými dobrotami.

Na stole nechýbali ani tradičné židovské dobroty

Pozrite si zreštaurovaný interiér synagógy s ornamentálnymi maľbami v maurskom štýle v plnej kráse:

Schodisko k schránke na Tóru bolo v dezolátnom stave. Pri rekonštrukčných prácach sa na jeho ľavej strane objavila stopa zaklenutie, preto sa predpokladá, že sa jedná aj o rituálne pohrebisko, teda priestor (genizu) na dočasné uchovanie rituálnych liturgických predmetov a kníh. Po rekonštrukcii môžeme cez malý zaklenutý otvor nazrieť do útrob schodiska.

Hlavný modlitebný priestor synagógy je zaklenutý deviatimi klenbami v centre podopretého štyrmi piliermi, medzi ktorými je umiestnená bima (vyvýšené pódium, najčastejšie uprostred hlavnej sály modlitebne).

Interiér Starej synagógy pri umelom osvietení stropu nadchne monumentalitou

Pohľad na hlavnú sálu modlitebne zo ženskej galérie

Súčasťou obnovy bolo aj reštaurovanie historických dverí, prípadne sa zhotovili repliky originálov vrátane kovania, zárubní a kľúčov. Aj vďaka týmto prvkom je zachovaná autenticita a zmysel pre remeselný detail.


Drevený strop vo vstupnom vestibule ukrýva najstaršie maľby. Vymaľovaný strop na hobľovaných doskách je ešte z prvej vývojovej etapy synagógy. Zaujímavosťou sú roztrúsené farebné prskance po ploche stropu, ktoré by mali symbolizovať 613 semienok granátového jablka znázorneného v centrálnej časti. Toto stvárnenie odkazuje na 613 príkazov a zákazov v judaizme.

Ďalšie zaujímavé stropné maľby na drevených doskách nájdeme aj v malej študovni.

Pohľad na na synagógu z vtáčej perspektívy:

Okrem  Starej synagógy v komplexe židovských rituálnych stavieb nájdeme dom zhromaždenia (hebr. bet hamidraš), rituálneho kúpeľa (hebr. mikve), expanznej veže a kotolne. V minulosti sa nachádzal v areáli aj rituálny bitúnok, ktorý sa však nezachoval. Na leteckých záberoch je zachytená aj prebiehajúca výstavba repliky pôvodnej budovy rituálneho bitúnka, vrátene sociálneho zariadenia.

Foto: R. Czupper

Ak sa o záchrane, obnove a reštaurovaní Starej synagógy v Bardejove chcete dozvedieť ešte viac, pozrite si krátky dokument:

Nakoľko sa vám páči zrekonštruovaná Stará synagóga?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

Spracoval: M.M., D.P.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x