V čističke odpadových vôd prekvapila obrovská kopa kalu

V čističke odpadových vôd prekvapila obrovská kopa kalu

Nepríjemný zápach a vytekajúci čistiarenský kal z krytej skládky zaujal pozornosť jedného z našich čitateľov, ktorý sa pohyboval v blízkosti čistiarne odpadových vôd v Bardejovskej Novej Vsi.


Do našich správ sme dostali aj záber, ktorý zachytával, podľa jeho slov tuhé fekálie, vytekajúce na cestu v objekte. Na fotografii bol zachytený jeden z objektov areálu čistiarne odpadových vôd, z pod ktorého vytŕčala obrovská kopa kalu, t.j. sedimentačného (usadzovacieho) bahna, ktoré vzniká ako zvyšok (usadenina) pri procesoch čistenia splaškových vôd.

Fotografia čitateľa, ktorá zachytáva kal vytekajúci z priestoru na uskladnenie

V rovnaký deň sme sa na miesto vybrali aj my, aby sme preverili situáciu a urobili si potrebnú dokumentáciu. Keď sme dorazili na miesto, už z diaľky bolo cítiť nepríjemný zápach. Ale zrejme nič neobvyklého, pri zariadení tohto typu, kde sa koncentruje splašková voda z celého mesta a priľahlých obcí, ktoré sú na kanalizáciu napojené. Po priblížení sa k oploteniu areálu sme zamierili priamo k inkriminovanému objektu, kde sa tento kal nachádzal. Prekvapilo nás množstvo a rovnako konzistencia, kedže značná časť kalu, ako už bolo spomenuté sa nachádzala mimo túto krytú spevnenú plochu.

Každá čistiareň odpadových vôd produkuje takýto kal. Je to tuhá zložka, ktorá je pozostatkom po čistení komunálnych odpadových vôd. Na prvý pohľad je to len nepotrebný odpad, no toto bahno obsahuje takmer všetky látky využiteľné pri pestovaní rastlín, ale jeho využitie pre potreby poľnohospodárstva je značne obmedzené. Fermentované sedimentačné bahno (vystavené vysokej teplote) sa následne špeciálne spracúva a je možné ho využiť ako hnojivo zväčša iba tam, kde sa nebudú pestovať poľnohospodárske plodiny.

Vytečený čistiarenský kal sa ocitol mimo prístrešku

O stanovisko sme požiadali Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. a oboznámili ich so „zážitkom“ nášho čitateľa a priložili aj dokumentáciu stavu skládky počas našej návštevy. Zaujímalo nás, či je bežným javom, že je priestor na tuhý odpad takto preplnený a očividne je jeho kapacita prekročená. VVS, a.s. priznala, že ide o výnimočnú situáciu a za bežných okolností vyzerá kal inak. Uvádza:

Ide o výnimočnú situáciu, odvodnený čistiarenský kal má po neštandardnej zime neštandardné vlastnosti. Pri normálnom stave by nedošlo k „vytečeniu“ kalu z krytej skládky.

Kedže všetci vieme z čoho tento odpad pochádza, zaujímalo nás, či už tento odpad prešiel nejakým ďalším spracovaním, respektíve chemickou úpravou. Čo všetko sa teda nachádza na tomto mieste? Je tento odpad nejako chemicky upravovaný?

Ide o kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd tzv. ostatný odpad, pričom kaly nie sú chemicky upravované. Analýzy vykonávané v zmysle Vyhlášky MŽP SR  č. 315/2004 neprekračujú stanovené limity.

V mieste, kde je kal na nespevnenej ploche, existuje riziko znečistenia spodných vôd?

Kal mimo krytej skládky sa nachádza na spevnenej ploche. Kal, ktorý sa presunul na trávnatú plochu v rozsahu cca 2 m² bol takisto premiestnený na spevnenú plochu. Riziko znečistenia spodných vôd je nulové.

Ako často a kde sa tento odpad odváža a ako sa ďalej zhodnocuje?

Spoločnosť VVS, a.s. má na odvoz a likvidáciu tohto odpadu uzavretú zmluvu s oprávnenou firmou. Najbližší odvoz začne v pondelok, 29. 05. 2017.


Čistička odpadových vôd prešla v rokoch 2011 – 2013 rozsiahlou prestavbou a modernizáciu. Tá predošlá bola už technologicky a kapacitne nevyhovujúca. Zmodernizovaná čistička za zhruba 14 miliónov eur má v súčasnosti kapacitu vyše 36 000 pripojení. Slúži nie len mestu, ale aj obyvateľom priľahlých obcí. Po rekonštrukcii spĺňa najprísnejšie normy Európskej únie a do tokov vypúšťa ešte čistejšiu vodu ako tam pôvodne tiekla.

Čistička odpadových vôd počas modernizácie, apríl 2012

FOTOGALÉRIA:


DOPLNENÉ: 1. 6. 2017 – Stav po avizovanom vývoze 29. 5. 2017


DOPLNENÉ: 19.4. 2019 – Problém sa opakuje aj v roku 2019

Spracoval: M.M.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x