Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

BARDEJOV. Mesto Bardejov dáva do pozornosti všetkým subjektom, ktorých sa to týka Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré obsahujú opatrenia Úradu na zamedzenie šírenia prenosného ochorenia COVID-19, rovnako ako aj Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe: osobitne zdôrazňuje nutnosť ich striktného dodržiavania u všetkých kompetentných osôb a organizácií.


 Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

 Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

„V súvislosti so včerajším pracovným rokovaním na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove oznamujeme, že ostáva v platnosti odporúčanie pre riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dôsledne monitorovať situáciu v jednotlivých školských a predškolských zariadeniach a v úzkej súčinnosti s RÚVZ dodržiavať jeho usmernenia. Mesto Bardejov ako zriaďovateľ zrušilo všetky aktivity (krúžky a pod.), ako aj aktivity pre subjekty, ktoré si v objektoch škôl a školských zariadení prenajímajú priestory: školské kluby detí fungujú v nezmenenom režime.“

„Chceme opätovne vyzvať všetky dotknuté organizácie a inštitúcie, tie, ktoré sú v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov, ale aj fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, aby sa riadili odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR, príslušných ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy. Tieto opatrenia – vrátane opatrení mestského krízové štábu – nemajú za cieľ eskalovať aj beztak vypätú situáciu a šíriť paniku, ale naopak: vyzývajú verejnosť a organizácie k zodpovednosti v konaní a prijímaní takých preventívnych opatrení, ktoré zabezpečia maximálnu ochranu pred šírením vírusu COVID-19. “   

Zdroj: Mesto Bardejov 

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní):


  • Sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu.
  • Zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika).
  • Zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie).
  • Zdržať sa cestovania.
  • Zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem.
  • Zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie.
  • Zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať, v mieste izolácie vnímavé osoby.

Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi fyzickej osobe karanténu, táto fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať, v opačnom prípade sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur. Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.


Fyzická osoba je povinná podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci. Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že aj informácia týkajúca sa cestovateľskej anamnézy je dôležitá pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto informácie je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva – hrozí pokuta až do výšky 1659 eur.


Situácia v Bardejove

Na stav, aký je momentálne u pacientov v Bardejove sme sa pýtali jedného z obvodných lekárov, ktorý si neželal byť menovaný. Podľa neho je už niekoľko pacientov, ktorí kontaktovali s príznakmi a pozitívnou cestovateľskou anamnézou svojho lekára, v domácej karanténe. Pacienti kontaktovali svojich všeobecných lekárov telefonicky s informáciou, že pricestovali z inkriminovanej oblasti. Nie všetci však prejavovali príznaky choroby.

Prostredníctvom telefonickej komunikácie následne lekári zozbierali informácie o tom, odkiaľ prišli, aké majú klinické príznaky, odobrali telefonický kontakt a adresu. Pacienta následne nahlásili hlavnému hygienikovi kraja, ktorý ich taktiež telefonicky kontaktuje a poučí o domácej karanténe.

V nasledujúcom období si pacient sleduje svoj zdravotný stav – klinické príznaky, meria teplotu a pod. Pri akomkoľvek zhoršení zdravotného stavu pacient kontaktuje svojho obvodného lekára. Ak to je nutné, zabezpečí okamžitý prevoz pacienta na infekčné oddelenie – Prešov, kde sú odobraté vzorky a následne zaslané. PN vypíšu“na diaľku“ + zašlú informáciu do sociálnej poisťovne – ako „karanténna PN“.

V prípade konkrétneho všeobecného lekára, ktorý poskytol svoje stanovisko, poslal do povinnej karantény do dnešného dňa do 10 takýchto pacientov.


Zoznam mobilných telefónnych čísel odborov/oddelení epidemiológie RÚVZ v SR

 

Zdroj: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na

Warning: Attempt to read property "ID" on false in /data/8/3/834ad617-6e06-4704-90bd-d5ad1593a158/onlinebardejov.com/web/wp-content/plugins/podamibe-custom-user-gravatar/pod-custom-user-gravatar.php on line 179
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x