Milión eur pre okres Bardejov. Pozrite si, kam poputujú peniaze vo vašej obci

Milión eur pre okres Bardejov. Pozrite si, kam poputujú peniaze vo vašej obci

Počas dnešného dňa bol na výjazdovom rokovaní Vlády SR schválený akčný plán. Ten má zabezpečiť rozvoj mesta a okresu, vytvorenie nových pracovných miest, investície do sociálnych podnikov a už existujúcich výrobných kapacít, znižovanie odlivu mladých ľudí či zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, najmä uchádzačov o zamestnanie. 


Presne 1 milón eur bude pre okres Bardejov určený na akútne či nevyhnutné rekonštrukcie a opravy miestnych významných budov, ciest a chodníkov, škôl, ale aj na športoviská a šport, folklór či miestne historické pamiatky.

Pozrite si aké investície čakajú práve vašu obec z uvoľnených finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na obdobie rokov 2018 – 2022:

P. č. Názov príjemcu Účel dotácie Suma v €
1. mesto Bardejov Hnedý priemyselný park – realizácia inžinierskych sietí 90 000
2. mesto Bardejov Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove – severná časť 1. etapa – úpravy vedení v súvislosti so stavbou 120 000
3. mesto Bardejov Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove – oplotenie športového areálu – severná časť 100 000
4. obec Abrahámovce Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome 6 000
5. obec Andrejová Rekonštrukcia parku a chodníkov pri obecnom úrade 8 000
6. obec Beloveža Dostavba amfiteátra 8 000
7. obec Bogliarka Rekonštrukcia domu smútku 10 000
8. obec Cigeľka Výstavba chodníkov 10 000
9. obec Fričkovce Zateplenie kultúrno-správnej budovy s. č. 103 8 000
10. obec Gerlachov Výstavba miestnej komunikácie k cintorínu 10 000
11. obec Hažlín Odstránenie havarijného stavu strechy a fasády na budove základnej školy 20 000
12. obec Hertník Revitalizácia priestoru pred budovou obecného úradu 6 000
13. obec Hervartov Rozšírenie kapacity telocvične v budove základnej školy 8 000
14. obec Hrabovec Rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole 7 000
15. obec Hutka Rekonštrukcia starého objektu, s. č. 47, na dom smútku – inžinierske siete, výmena okien 5 000
16. obec Chmeľová Rekonštrukcia vykurovania v budove kultúrneho domu a nainštalovanie bleskozvodov na budovu kultúrneho domu 12 000
17. obec Jedlinka Rekonštrukcia obecného rozhlasu 5 000
18. obec Kľušov Rekonštrukcia strechy na budove obecného úradu 20 000
19. obec Kobyly Rekonštrukcia miestnej komunikácie 8 000
20. obec Kochanovce Vybavenie domu smútku inventárom – chladiaci box, lavice, stoličky, ambora 5 000
21. obec Komárov Prístrešok pre voľnočasové aktivity 10 000
22. obec Koprivnica Zateplenie budovy obecného úradu 8 000
23. Obec Kríže Zateplenie kultúrneho domu 10 000
24. obec Kružlov Rekonštrukcia kúrenia v budove základnej školy 9 000
25. obec Kurima Výmena okien v budove materskej školy 5 000
26. obec Kurov Oplotenie cintorína a revitalizácia priestoru pred kostolom sv. Šimona a Judu 12 000
27. obec Lenartov Rekonštrukcia miestnych komunikácií 6 000
28. obec Lipová Rekonštrukcia miestnych komunikácií 5 000
29. obec Livov Prístavba k požiarnej zbrojnici 5 000
30. obec Lukavica Rekonštrukcia kotolne v základnej škole 7 000
31. obec Lukov Výstavba miestneho amfiteátra 8 000
32. obec Malcov Výmena okien na objekte futbalového štadióna 8 000
33. obec Mikulášová Rekonštrukcia kultúrneho domu 5 000
34. obec Nižná Polianka Rekonštrukcia interiéru budovy obecného úradu 10 000
35. obec Nižná Voľa Rekonštrukcia strechy na budove kultúrneho domu 9 000
36. obec Oľšavce Ukončenie domu smútku – dokončenie fasády 5 000
37. obec Osikov Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov 16 000
38. obec Petrová Vybudovanie parkoviska 6 000
39. obec Raslavice Zakúpenie krojov a inventáru pre Dedinskú folklórnu skupinu Raslavičan 5 000
40. obec Raslavice Rekonštrukcia chodníka 5 000
41. obec Regetovka Rekonštrukcia miestnych komunikácií 4 000
42. obec Rešov Rekonštrukcia miestnych komunikácií 3 000
43. obec Rokytov Prístavba ku kultúrno správnej budove za účelom zriadenia sociálnych zariadení 8 000
44. obec Smilno Výstavba chodníka okolo základnej školy 7 000
45. obec Snakov Zateplenie fasády budovy denného stacionára s. č. 40 6 000
46. obec Stebnícka Huta Výstavba vonkajšej posilňovne 6 000
47. obec Stebník Rekonštrukcia miestnych komunikácií 7 000
48 obec Sveržov Výstavba mostíka na cyklochodníku 8 000
49. obec Šarišské Čierne Rekonštrukcia budovy obecného úradu 20 000
50. obec Šašová Prístavba technickej miestnosti k budove materskej školy 6 000
51. obec Šiba Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 7 000
52. obec Tarnov Výstavba vonkajšej posilňovne 6 000
53 obec Tročany Výstavba chodníkov 10 000
54. obec Vaniškovce Výmena podláh v kultúrnom dome 10 000
55. obec Varadka Odstránenie havarijného stavu budovy obecného úradu 7 000
56. obec Vyšný Kručov Revitalizácia priestoru smútku a obecného cintorína 5 000
57. obec Vyšný Tvarožec Rekonštrukcia miestnej komunikácie 6 000
58 obec Zborov Náter strechy a výmena sedačiek na futbalovom ihrisku 10 000
59. obec Zlaté Rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole 8 000
60. Oblastná organizácia cestovného ruchu „Šariš“ – Bardejov Revitalizácia detského ihriska na nábreží rieky Tople v Bardejove 190 000
61 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bardejove XXI. Celoslovenské športové hry seniorov 5 000
62. Rímskokatolícka farnosť Svätej Rodiny, Bardejov Zakúpenie vnútorného vybavenia kostola Svätej Rodiny 5 000
63. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kružlov Náter strechy na kostole sv. Lukáša v obci Krivé (Národná kultúrna pamiatka) 6 000
64. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov – Vinbarg Výstavba pastoračného centra na sídlisku Vinbarg 5 000
65 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bardejov Zakúpenie vnútorného vybavenia auditória 5 000
66. Pravoslávna cirkevná obec  Bardejovské Kúpele Dostavba dreveného chrámu v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch 5 000
67. Občianske združenie TarkaBardejov Nákup výstroja a podpora verejných vystúpení pre tanečnú skupinu Bardfa 5 000
68. Šarišské múzeum Bardejov Dofinancovanie prípravy novej expozície „Bardejovské Kúpele – oáza pokoja a zdravia“ 7 000
69. Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Bardejov Zriadenie ukážkovej včelnice pre mladých a začínajúcich  včelárov 3 000
Spolu 1 000 000

Nenašli ste v tabuľke vašu obec a žiadnu investíciu? Choďte za starostom a opýtajte sa ho na to.


SÚVISIACI ČLÁNOK: 

Spracoval: M.M. / Zdroj: Úrad vlády SR

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
3 (KOMENTÁRE)
najstaršie
najnovšie najlepšie hodnotené
Inline Feedbacks
View all comments
Detektív Karol

Ku každej obci napíšte či starosta kandidoval za SMER, SNS alebo Most. Až potom bude Váš článok aspoň trošku relevantný.

Peter S.

Na vinbarg sa zabudlo ? …

3
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x