Hradobná priekopa na Krátkom rade ostala po „bojoch“ elektrikárov a vodárov rozrytá

Hradobná priekopa na Krátkom rade ostala po „bojoch“ elektrikárov a vodárov rozrytá

Koncom roka rozryli terén v hradobnej priekope na Krátkom rade so svojou technikou elektrikári, v novom roku vodári. Nevyhnutné terénne zásahy v priekope a ich následné uvedenie do pôvodného stavu prebehne v jarných mesiacoch. Po elektrikároch má dať zeleň do pôvodného stavu Bardejovský podnik služieb. 


Rozjazdenú zeleň v značne veľkom rozsahu a hlboké koľaje po ťažkej technike v hradobnej priekope ste v prvých decembrových dňoch postrehli možno aj Vy. Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) realizovala v predmetnej lokalite práce, ktoré zanechali škody na verejnej zeleni. Ešte v starom roku sme požiadali spoločnosť o stanovisko k vzniknutej situácii. Vyjadrenie sme obdržali až v prvej dekáde mesiaca január.


Stanovisko VSD:

,,VSD naplánovala výmenu rozvodnej istiacej skrine (RIS) z dôvodu zachovania bezpečnej, spoľahlivej a kvalitnej distribúcie elektriny pre napájané odberné miesta. Súčasťou spomínanej práce dňa 2.12.2016 bolo aj odstránenie nepotrebného vedenia na napäťovej hladine NN (nízke napätie).

VSD ročne vymení viac ako 300 RIS, preto musia byť tieto aktivity, ktoré nie sú zďaleka jediné v rámci ročného plánu a patria medzi čiastkové aktivity v rámci obnovy a budovania distribučnej sústavy na celom vymedzenom území VSD, ktorým je primárne východné Slovensko a časť Banskobystrického kraja, kde VSD prevádzkuje na rozlohe 16-tisíc km2 56 elektrických, transformačných a spínacích staníc, takmer 23-tisíc km vedení na napäťových úrovniach od VVN až po NN hladiny a takmer 6-tisíc transformačných staníc 22/04 kV. Z tohto dôvodu sú ročné investície v objeme 43 miliónov eur rozvrhnuté na všetky kalendárne dni s kapacitnou rezervou pre neplánované poruchy.

Po zistení miery poškodenia, pod ktoré sa podpísalo rozmočené podložie, VSD proaktívne otvorila s Mestom Bardejov diskusiu o náprave. Výsledkom bola dohoda, že nápravu zabezpečí mestom vybraná spoločnosť – správca zelene – ktorá sa štandardne stará o také úpravy a urobí tak v súlade s estetickými požiadavkami na daný priestor. VSD sa zaviazala, že bude tieto náklady refundovať v plnej miere. Neželaný stav daná spoločnosť podľa našich informácií ešte 14.12.2016 odstránila a VSD, samozrejme, splní svoj prísľub financovať túto nápravu.“

Vyjadrenie pre onlinebardejov.com poskytla hovorkyňa spoločnosti Andrea Danihelová.


Bardejovský podnik služieb po doručení požiadavky o úpravu terénu v hradobnej priekope, vykonal nevyhnutné zemné práce. Náhla zmena počasia nedovolila v prácach pokračovať. Po roztopení snehu sa ukáže, či vykonané úpravy zásypu vyjazdených koľají boli dostatočné.


Upchatý kanál zamestnal vodárov

Na začiatku nového roka sme spozorovali, že v hradobnej priekope bol realizovaný pod mostom výkop pri odpadovej šachte. Výkopové práce a prejazdy priekopou realizovala technika spoločnosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (VVS, a. s.).


PR zástupcovi spoločnosti VVS, a. s. sme adresovali otázky, ohľadom vzniknutej situácie a úpravy terénu do pôvodného stavu.

 Stanovisko VVS, a.s.:

,,Dňa 30. 12. 2016 bol na dispečing bardejovského závodu VVS, a.s. nahlásený upchatý kanál na ulici Pod Hradbami v Bardejove. Keďže použitím pretláčacieho vozidla CAK sa upchávku nepodarilo odstrániť, pracovníci VVS, a.s. museli  vytýčiť siete, zrealizovali výkop v mieste poruchy a následne opravu, vyrezaním potrubia a ručným vyčistením kanalizácie v dňoch 4.1.2017 a 5.1.2017.

Porucha bola spôsobená nezodpovedným prístupom niektorých občanov mesta Bardejov, ktorí do kanalizácie nahádzali predmety (geotextília, koliesko z detského kočíka, plasty, drevené palice a pod.), na likvidáciu ktorých nie je verejná kanalizácia určená. V mieste poruchy z kanálu vytekala odpadová voda, preto bolo odstránenie poruchy výkopom aj za takých nepriaznivých podmienok nevyhnutné.“

Spoločnosť VVS, a. s. nasnímala nevhodný obsah, ktorý sa nachádzal v kanalizácii a ktorý vybrala pri čistení.

Úpravu terénu budú pracovníci VVS, a. s. realizovať za vhodných klimatických podmienok v jarných mesiacoch a po úplnom dokončení odstránenia havárie, to znamená po osadení novej revíznej šachty. Vyjadrenie pre informačný portál onlinebardejov.com poskytla Monika Murová z agentúry Penelopa, PR zástupca VVS, a. s..

Priebeh osadenia novej revíznej šachty a konečnú úpravu terénu v hradobnej priekope budeme priebežne sledovať.


FOTOGALÉRIA:


Spracoval: D.P. 

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x