ONline Bardejov

Záznam z XIII. zasadnutia MsZ 23.06. 2016

Záznam z XIII. zasadnutia MsZ 23.06. 2016

Pozrite si záznam z rokovania mestského zastupiteľstva s minutážou programu:


zdroj: Bardejovská televízia TV Kanál

PROGRAM:

Predaj Budovy CVČ:

00:23:00 – J. Bochňa
00:27:20 – V. Savčinský
00:38:40 – J. Bochňa a V. Savčinský rokujú o kúpe budovy
00:47:55 – M. Pilip (k memorandu s distribučnou spoločnosťou)
00:49:50 – M. Pilip (k predaju budovy)
00:58:10 – A. Dzamba (občan)
01:00:10 – Š. Dreveňak (občan)
01:08:30 – A. Havrilla navrhuje ukončiť diskusiu
01:09:20 – M. Sisak (občan)
01:13:45 – V. Kubek (občan)
01:15:20 – M. Pilip trvá na pozmeňovacom návrhu
01:18:00 – hlasovanie o pozmeňovacom návrhu, aby sa budova predala verejnou obchodnou súťažou
01:20:05 – hlasovanie o priamom predaji budovy spol. Xawax


Schvaľovanie odmien konateľom mestských spoločností:

01:45:10 – M. Hudák (občan) sa pýta na výšku platov konateľov
01:46:55 – M. Pilip – návrh na zníženie odmien z 15% na 8,3%
01:55:20 – hlasovanie o odmenách


Ku skateparku…

02:04:30 – M. Pilip
02:06:57 – A. Havrilla ďakuje, že príspevok bol krátky (mimo mikrofón)


Nové VZN o odpadoch:

02:14:24 – A. Havrilla (mimo mikrofón) navrhuje ísť ďalej
02:14:30 – M. Pilip k budovaniu oplotených kontajnerových stojísk
02:17:00 – V. Kubek (občan)
02:19:30 – E. Hudáková k budovaniu oplotených kontajnerových stojísk
02:22:45 – M. Pilip k budovaniu oplotených kontajnerových stojísk
02:23:45 – Š. Dreveňak o odpadoch na Poštárke


Zmeny územného plánu:

02:41:00 – V Savčinský k možnosti zriadenia pozície hlavného architekta mesta resp. spolupráce s Cechom architektov


K problému na ulici Fraňa Kráľa a Pod Brehom…

02:50:50 – M. Sisak (občan)
02:54:50 – M. Šmilňák
02:57:20 – primátor


K problému na Kláštornej ul. a k doprave v meste…

02:59:10 – P. Štalmach (občan) k problému na Kláštornej ul.
03:02:10 – V. Savčinský
03:05:15 – M. Serečun (odd. podnikateľských činností)
03:06:10 – P. Štalmach
03:06:45 – M. Pilip k doprave v meste
03:09:30 – A. Havrilla navrhuje ukončiť diskusiu
03:10:00 – J. Kuchta k doprave v meste
03:10:55 – V. Savčinský k doprave v meste
03:13:00 – M. Pilip k doprave v meste
03:13:45 – primátor


Správa o činnosti Komunitnej nadácie Bardejov:

03:23:00 – V. Savčinský


Interpelácie: protipovodňový múr na Topli:

03:31:50 – až do konca záznamu – M. Pilip, primátor, V. Savčinský, J. Bochňa, A. Havrilla (namieta dĺžku príspevkov)

Spracoval:  Milan Pilip, poslanec MsZ.

Podobné príspevky

guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x
()
x