Bardejovské Kúpele avizujú veľké zmeny. Na niektoré si však počkáme roky.

Bardejovské Kúpele avizujú veľké zmeny. Na niektoré si však počkáme roky.

Bardejovské Kúpele by sa mali v nasledujúcich rokoch výrazne zmeniť. Staršie vízie nezapadli prachom a postupne by mohli uzrieť svetlo sveta. Zisťovali sme, v akom štádiu sa nachádzajú avizované projekty zo strany akciovej spoločnosti a kedy sa dočkáme prvej výraznejšej premeny.


Za posledné roky sa v kúpeľoch preinvestovali nemalé finančné prostriedky. Zo schátraného hotelového komplexu vznikol štvorhviezdičkový kongresový hotel Alexander s prepojovacou chodbou k Hotelu Ozón, kompletne sa zrekonštruoval historický hotel Alžbeta, zrekonštruovala sa budova Kúpeľnej dvorany, vynovená bola Balneoterapia, zrealizovala sa komplexná rekonštrukcia 2. poschodia v Hoteli Ozón  pri ktorom bolo v skoršom období dobudované wellness centrum  s vonkajšími opaľovacími terasami a vodnými atrakciami.

Realizovali sa aj menšie opravy ako výmena okien na kolonáde, vynovenie vonkajšieho schodiska do Hotela Ozón či zrevitalizovanie átria Kúpeľného domu, atď. Infraštruktúru pred vstupom do kúpeľov vylepšila nová zastávka autobusu s odstavnými nikami. Po dlhých rokoch sa modernizácie dočkalo aj kino. Prešlo kompletnou digitalizáciou a zrealizovala sa výmena sedadiel v kinosále.

Spomenieme tiež revitalizáciu kúpeľného jazierka, ktorú realizovali  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, Odštepný závod Prešov a Prešovský samosprávny kraj zrealizoval opravu historickej budovy Šarišského múzea. V Bardejovských kúpeľoch sa za posledné roky rozbehla tiež výstavba súkromných budov. Pribudlo niekoľko rezidenčných objektov s bytmi. Spomenieme Améliu, Minerál, obytný súbor Jazmín či Šafrán. Nechýba výstavba víl/rezidencií, ktoré dopĺňajú individuálnu bytovú výstavbu. Vznikli aj nové súkromné ubytovacie kapacity pre hostí. Spomeňme Apart-club Zora s viacerými objektami penziónu.

Kúpeľní strašiaci

Aj napriek veľkému množstvu zrealizovaných projektov má návštevník kúpeľov stále pocit, že na niektorých miestach jednoducho zastal čas. Ďalšie investície, prevažne do verejného priestoru sú nevyhnutné. Zanedbaný priestor nezachráni ani udržiavaná zeleň a sadové úpravy, na ktoré sme si už v kúpeľoch zvykli a považujeme ich za samozrejmosť. Najväčším bodliakom je samotné centrum kúpeľov s budovou Strediska obchodu a služieb (SOS), ktorá je v dezolátnom stave. Neponúka potrebné služby na patričnej úrovni a je oblepená nevkusnou reklamou. Ďalším strašiakom je historický hotel Dukla, ktorý sa doslova rúca pred očami.

Počas dlhotrvajúcich sporov sa do budovy neoplatilo investovať. Výsledok je zreteľný.

Problém s budovou SOS naštartoval nešťastný predaj ešte v roku 1996 pochybnej firme pod vedením zastupiteľstva na čele s bývalým primátorom. Problémom bolo, že všetky peniaze za predaj na účet mesta nikdy neprišli – 30 miliónov. Do rozpočtu pribudla len polovica. Ďalších 15 miliónov nebolo nikdy vyplatených. Medzitým firma prešla do konkurzu a začali sa nekonečné súdne spory. Napokon sa mestu podarilo budovu získať späť, no s ťarchou záložného práva. Nekonečný príbeh a súdne ťahanice s budovou však pokračovali ďalej. V nasledujúcom období mesto prišlo o desiatky miliónov korún, až napokon aj o celú budovu. Zdá sa, že definitívne. Nepomohli ani žaloby a odvolací súd napokon rozhodol v neprospech mesta. Či spor poputuje na vyššie inštancie, ukáže čas.

Súčasťou strediska je aj priestor so zeleňou a roky nefungujúcou fontánou. Už len málokto si ju pamätá naplnenú priezračnou vodou a vystrekujúcim prúdom vody z jej trisiek. Hádam len na starých pohľadniciach sa môžeme pokochať týmto pohľadom. Zaujímavo tvarovaná fontána bola ešte v posledných rokoch svojej prevádzky napúšťaná vodou z polievacieho vozidla. V posledných rokoch sa na jej nevyhnutnej údržbe nepodieľal asi nikto. Jej komplexná oprava by si vyžiada nemalé finančné prostriedky.

Zdevastovaná fontána dominuje celému priestoru, nie však pozitívnom zmysle.

Vznikne oddychový park

Dobrou správou je, že niektoré parcely pred budovou strediska, kde je situovaná aj roky nefungujúca fontána už majú vo svojom vlastníctve Bardejovské Kúpele a.s. Kúpele odkúpili tieto pozemky ešte v novembri roka 2020 a majú už aj konkrétnu predstavu pretvorenia tejto exponovanej zóny. Plánujú opraviť schody, poškodené chodníky a postupne zveľadiť celý areál. Menej dobrou správou je, že nové riešenie nepočíta s existujúcou fontánou. Nahradí ju mini parčík so zeleňou, ktorý nie je náročný na údržbu ako pôvodný vodný prvok. Máme za to, že zelených plôch je v okolí dostatok a fontána dáva tomuto priestoru istú špecifickosť. Pretransformovanie fontány do novej atraktívnejšej podoby by malo svoje opodstatnenie.

zdroj: reprofoto/youtube, Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.

Na to, prečo z vízie premeny tejto lokality zmizla fontána a aké sú ďalšie plány kúpeľov sme sa pýtali vedenia akciovej spoločnosti Bardejovské Kúpele, ekonomicko-obchodnej riaditeľky – Tamary Šatankovej a generálneho riaditeľa Pavla Menšíka.

„Aktuálne zverejnená štúdia naozaj nepočíta so zachovaním existujúcej fontány z dôvodu komplikovanej technickej realizácie a následnej údržby. Bardejovské Kúpele majú v pláne v horizonte 3 rokov obnoviť fontány v parku pred Alžbetou v súčinnosti s OOCR Šariš Bardejov. Dokonca už tento rok by mala byť do prevádzky spustená jedna zo 7 fontán. Park pri SoS by mal byť výlučne oddychovou zónou s množstvom zelene a inej výsadby. Slúžil by ako klientom kúpeľov, tak aj všetkým ostatným návštevníkom. Projektant navrhol na náš podnet takýto variant, ktorý by nebol hlavne náročný na údržbu a finančne by nezaťažil akciovú spoločnosť,“ priblížia Šatanková.

Roky nefunkčné fontánky nájdeme v parku pred zrekonštruovaným Hotelom Alžbeta, ktorému dominuje socha cisárovnej Sisi. Mnoho z návštevníkov v súčasnosti ani netuší. že sedí pred fontánou. Nenápadná tryska však prezradí, že ide o vodný prvok. Ich sfunkčnenie prispeje k zatraktívneniu pobytu v tejto zóne, najmä v horúcich letných dňoch.

Jedna z fontán v parku. Voda steká z povrchu len počas dažďa.

V priestore pre strediskom v minulosti vzniklo detské ihrisko, ktoré tento priestor značne oživilo. Okrem ihriska nie je dôvod zotrvať v tomto priestore dlhšiu dobu. Ide skôr o tranzitnú zónu s množstvom chodníkov, vo väčšej miere s nevyhovujúcim trasovaním.

Celé priestranstvo by si zaslúžilo zrevitalizovať. Zo strany nového vlastníka zatiaľ došlo len k zredukovaniu kosodreviny.

Hotel Dukla sa začne opravovať najskôr o 5 rokov

Ďalší významný projekt je obnova národnej kultúrnej pamiatky Hotela Dukla (pôvodne hotel Sczéchenyi, neskôr Slávia). Ide o jednu z  hlavných architektonických dominánt Bardejovských Kúpeľov. Popri obnove hlavného objektu v historizujúcom štýle má po obidvoch stranách budovy vzniknúť nová ubytovacia časť hotela s wellnessom, balneoterapiou a reštauráciou.

Pre obnovu hotela bolo v uplynulých rokoch vypracovaných nakoľko architektonických štúdií. Pre prísne požiadavky pamiatkarov, sa k realizácii napokon nedostali. V jednom z nich mala dokonca z východnej strany vzniknúť viacpodlažná výšková budova. V inom malo byť zo severnej strany situované podzemné parkovisko.

Objekt hotela prekrýva rozbujnená vegetácia. Vo vnútri nájdeme prepadnuté drevené podlažia.

Pozrite si ako vyzerali rôzne predstavy architektov o dostavbe a celkovej rekonštrukcii Hotela Dukla

Napokon je už známa zrejme finálna vízia dostavby celého komplexu so zrekonštruovanou pamiatkou. Kúpele sa ňou pochválili na svojej webstránke. Výšková budova z návrhu zmizla a prednosť dostalo iné riešenie. Zo západnej a východnej strany pôvodnej budovy vznikli akoby dva samostatné budovy prepojené chodbou s centrálnym objektom. Zaujímalo nás, aký architektonický ateliér je podpísaný pod najnovším návrhom a prečo neboli predchádzajúce vízie dostavby úspešné?

„Po niekoľko ročnej komunikácii s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove sme našli schodné riešenie práve pri poslednom predstavenom vizuáli od prešovského architekta a projektanta. Tento projekt je časovo, ale hlavne finančne náročný, preto je plán na rekonštrukciu a prístavbu liečebného domu DUKLA dlhodobejšou víziou a horizont 5 rokov sa zrejme natiahne na neskoršie obdobie. Predošlé návrhy nezodpovedali podmienkam KPÚ, preto sme projekty niekoľko krát prerábali podľa požiadaviek pamiatkarov a nakoniec sme sa dohodli. Môžeme však prezradiť, že tento rok vykonáme aspoň archeologicko – architektonický prieskum, na ktorý sme dostali dotáciu. Postupne by sme radi vymenili aspoň strechu, aby sa stavba neničila. A verím, že potom sa pustíme aj do celkovej prestavby tejto krásnej budovy.“

Vizualizácia zrekonštruovaného hotela s dostavanými krídlami s modernou architektúrou

Po zrealizovaní prezentovaného zámeru bude priestor zo západnej strany objektu, kde je v súčasnosti miniparčík, mimochodom s jedinou funkčnou fontánou v Bardejovských Kúpeľoch, zastavaný novou trojpodlažnou budovou. Podľa štúdie by malo byť v strede objektu situované átrium. Podobnou zmenou prejde aj priestor z východnej strany Dukly, kde parkovú zeleň nahradí nová moderná súčasť komplexu hotela.


Dostavbu wellnessu odsunula pandémia

Ďalšou veľkou ambíciou kúpeľov je v horizonte najbližších rokov vybudovať vonkajší Wellness Spa vedľa Hotela Ozón. Súčasťou by mal byť vonkajší bazén, vírivky, detský bazén a detské atrakcie a vonkajšie sauny. Zisťovali sme, kedy by sa malo začať s dostavbou bazénov na terajšom voľnom priestranstve. Dostali sme nejasnú odpoveď. Na webstránke kúpeľov je pri tomto projekte uvedené, že by sa mal realizovať najbližšie roky.

„Áno, aj prístavba nového wellness spa medzi hotelom Ozón a Alexandrom je naša veľká ambícia a patrí medzi tie prioritnejšie aktivity. Žiaľ s príchodom korony sa naše plány museli jemne zmeniť a my sme sa museli uskromniť s menšími a potrebnejšími investíciami. Teraz je naozaj veľmi ťažko stanoviť termín začiatku, keďže cestovný ruch je stále veľmi ohrozeným segmentom a nikto nevie, kedy sa zbavíme pandémie už nadobro. Ak sa jej vôbec niekedy zbavíme,“ konštatuje vo svojom stanovisku Tamara Šatanková.

V týchto priestoroch rozšíri Ozón svoju vybavenosť.

Projekt promenády pozastavený

Pri zmieňovaných investíciách sa akosi stratil skôr avizovaný projekt vytvorenia promenády od hotela Alexander smerom k hotelu Alžbeta. Projekt bol podporený početnými tlačovými správami, prezentoval sa v médiách, no nedostal sa ani do úvodnej fázy realizácie.V akom stave je projekčná príprava tohto zámeru? Odpovedá generálny riaditeľov kúpeľov, Pavol Menšík.

Projekt Promenády je momentálne rozpracovaný, od projektanta máme prvé vizualizácie k danému projektu, na ktorých je potrebné ešte pracovať. Ako už bolo spomínané, aj túto aktivitu prípravy projektu sme pozastavili z dôvody ekonomických následkov pandémie, a preorientovaním sa na investície s nižším plánovaným rozpočtom. Projektant, ktorý pracuje na štúdiu Promenády, spracováva pre nás aj ostatné projekty, ktoré sme realizovali, alebo plánujeme realizovať, preto sa aktivity na projekte Promenády pozastavili. Našim cieľom je tieto aktivity ohľadne projektu Promenády obnoviť v priebehu roka 2022 a mať pripravený minimálne projekt. Kedy sa pristúpi k samotnej realizácii, nevieme bližšie špecifikovať.“

V kúpeľoch v infraštruktúre pre peších stále prevládajú asfaltové plochy.

Golfové ihrisko je stále v hre

V dlhodobejšom horizonte mali kúpele aj ambiciózne rozvojové zámery, ktoré počítali napríklad s budúcim športovým areálom neďaleko od vstupu do kúpeľov. Na ploche 24 hektárov malo byť vybudované golfové ihrisko s 9 jamkami. Je tento zámer ešte aktuálny? Podľa Šatankovej kúpele stále vyjednávajú s terajšími vlastníkmi pozemkov.

V tomto projekte aj naďalej pokračujeme, problémom je odkúpenie posledných parciel, ktoré sú v rukách súkromníkov. Momentálne sme stále vo vyjednávacej fáze, preto sa s projektom nevieme pohnúť ďalej. Ten ale ostal nezmenený zámerom je naozaj vybudovanie golfového ihriska.“


Parkovanie by mal vyriešiť parkovací dom

Téma parkovania a dopravy je v Bardejovských Kúpeľoch stále naliehavejšia. Ide o jeden z najpálčivejších problémov kúpeľov. Navštíviť kúpele, stráviť tam pár hodín alebo aj celý deň a nechať svoje auto stáť na platenom parkovisku vyjde návštevníka poriadne draho. Cena parkovného so svojou hodinovou sadzbou nepoteší a bezpochyby sa približuje cenou parkovného v centre nejakej veľkej metropoly. Ak návštevník kúpeľov, ktorý tam príde autom, nie je ochotný zaplatiť, hľadá tak iné možnosti. Preto vidíme autá parkovať kade-tade pri vstupe do kúpeľov, čo by mali riešiť naši mestskí policajti. Doprava autobusom je síce v určitých intervaloch, ale s rodinou je isto pohodlnejšie dopraviť sa autom.

Budú kúpele na neustále narastajúci počet vozidiel pripravené? Dobrou správou je, že prebiehajú rokovania s mestom Bardejov ohľadom spoločnej investície výstavby parkovacieho domu na terajšom parkovisku pri vstupe do kúpeľov. Mesto Bardejov navyše nedávno informovalo o vytvorení pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov oboch strán (samospráva Bardejova a Bardejovské Kúpele a.s.), ktorá sa bude zaoberať aj týmto zámerom.

Živelné parkovanie je dlhoročná realita kúpeľov.

Je výstavba parkovacieho domu v súčasnom období reálna? Neuvažuje sa o jednoduchšom variante riešenia parkovania v kratšom horizonte ako náročná výstavba parkovacieho domu? V reakcii na túto otázku nám šéf kúpeľov odkázal nasledovné:

Zástupcovia mesta Bardejov, aj osobne pán primátor sa zhodli s vedením Bardejovských kúpeľov, že dopravná situácia nie je dobrá, a z toho dôvodu, ako ste aj vy spomenuli sme sa zhodli, že sa vytvorí pracovnej skupiny, ktorá túto tému bude riešiť v dvoch rovinách:

  • Hľadať možnosti na využitie Eurofondov na výstavbu parkovacieho domu
  • Hľadať spôsoby, ako obmedziť pohyb áut v areáli, a zachytávať autá na existujúcich parkovacích plochách

Na zlepšenie dopravy v Bardejovských kúpeľoch mesto Bardejov v spolupráci so súkromným investorom a po konzultácii s vedením Bardejovských kúpeľov zriadilo pre túto letnú sezónu vláčik Dráčik, ktorý funguje systémom, že si záujemcovia kúpia celodenný lístok a môžu sa celý deň voziť v rámci služby „Hop on, Hop off“, čo znamená vystupovať a znova nastupovať na ktorejkoľvek zastávke v meste Bardejov, ako aj Bardejovských kúpeľoch. Aj táto služba občanom mesta Bardejov ako aj jednodňovým návštevníkom pomáha odbremeniť dopravu v Bardejovských Kúpeľoch,“ uzatvára Pavol Menšík.


Na záver ešte spomenieme jeden zaujímavý projekt, ktorý určite stojí za pozornosť. Ide o jednu zabudnutú národnú kultúrnu pamiatku, ktorú registruje málokto. Vila Károly, postavená v 80. rokoch 19. storočia. Je situovaná severne za hotelom Astória. Ambíciou kúpeľov je pretvoriť tento objekt na svojráznu  „šarišskú karčmu“. Projekčná príprava sa síce naťahuje dlhé roky, ale prípravné práce na jej rekonštrukciu podľa vedenia kúpeľov prebiehajú. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Zatiaľ si pozrite aspoň vizualizáciu, ako by mohla budova vyzerať po citlivej rekonštrukcii. V súčasnosti objekt slúži na skladovanie.

vizualizácia – zdroj: Ing. arch. Juraj Smieško

Vedeli ste o tejto pamiatke v Bardejovských Kúpeľoch?

Loading ... Loading ...
Spracoval: M.M.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
2 (KOMENTÁRE)
najstaršie
najnovšie najlepšie hodnotené
Inline Feedbacks
View all comments
PhLic Fecsková

Budova liečebného domu Dukla (Szechényi sodála) je pozoruhodnou secesnou stavbou na území nášho Slovenska. Záhadné nevrátenie v rámci reštutúcie majiteľom v slovenskej forme kradnuté sa kradne ďalej je podpísané pod stav tejto budovy dnes. Pamiatkári, zobuďte sa a nedovoľte tie prístavby napravo a naľavo. Budova musí dýchať. Nedovoľte privatizérom zabudovať ďalší kus zelene v týchto kúpeľoch. Zobuďme sa a nedovoľme im takto ničiť ďalej tieto naše krásne kúpele. „Pán MUDr. František Radáč sa v hrobe musí otáčať“ – túto vetu často počujem od Bardejovčanov, ktorí si pamätajú alebo zažili jeho éru šéfovania Bardejovským Kúpeľom.

2
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x