Juhovýchodná časť opevnenia naberá nové rysy. Mestské hradby sú každým rokom rozsiahlejšie.

Juhovýchodná časť opevnenia naberá nové rysy. Mestské hradby sú každým rokom rozsiahlejšie.

Obnova hradobného opevnenia prebieha v našom meste s malými prestávkami snáď nepretržite. Aspoň za posledných 10 rokov. Pokračuje sa v obnove vonkajšej časti  priekopového múru smerom k Hrubej bašte. Po rozsiahlej prerezávke v uplynulých rokoch sa aj táto časť fortifikácie postupne odhaľuje verejnosti.


Juhovýchodná časť opevnenia naberá nové rysy. Pôvodný stav bol v tejto lokalite plný vegetácie. V línii opevnenia sa nachádzali vzrasté stromy, ktoré bolo potrebné vyrúbať. Opevnenie vo veľkej časti presahovalo ponad terén, no murivá boli zarastené a vo veľmi zlom stave. Ďalšia časť múru zostala skrytá pod úrovňou terénu a z charakteru svahu sa dala predpokladať len jeho presná poloha. Existenciu jeho základov potvrdila prieskumná sondáž, ktorá odhalila zachované základy muriva.


A takto to vyzerá po odstránení vegetácie a odkrytí zeminy. Zachytená je línia opevnenia, ktoré bolo roky skryté pod terénom na okraji niekdajšieho ovocného sadu. Na fotografiách je zachytená prvá vysprávka murív v južnejšej časti priekopového múru, ktorý plynule nadväzuje na už zrekonštruovanú časť, ktorá veľkým oblúkom pokračuje až k päťoblúkovému kamennému mostu.


V línii opevnenia v súčasnosti nájdeme osadený stĺp elektrického vedenia. Zrejme bude potrebná jeho prekládka, aby sa dala odprezentovať aj táto časť mestského opevnenia. Práve v tejto časti, kde je situovaný chodník je pod zemou skrytá značná časť opevnenia vo veľmi dobrom stave. Sondáž, ktorá sa realizovala ešte v roku 2016 sa odkryli základy murív, ktoré dosahovali v niektorých častiach výšku aj 2 metre. Pozrieť si to môžete v tejto fotoreportáži.


Po neúspešnom zakladaní trávnika z minulosti sa v časti priekopy v okolí Hornej brány s barbakanom sa v júni tohto roku realizovala bohatá výsadba suchomilných viacfarebných trvaliek. Strmšie svahy sa stabilizovali pomocou protieróznych textílií a pribudlo aj zavlažovanie. V budúcnosti, ak budú vhodnejšie poveternostné podmienky, bude opätovne realizovaný výsev trávy vo zvyšných plochách priekopy.


Na mieste asanovaného takzvaného zeleného domu sa dobudovala zvyšná časť podkovovitého muriva barbakanu a upravil sa svah. Na vrchnej terase sa doplní andezitová dlažba. Z tejto časti sa umožní výhľad na kamenný oblúkový most, ktorý bol vtedy nemožný. Ďalšou veľkou výzvou pre mesto bude v ďalšej dekáde žiadúca asanácia zostávajúce objektu, ktorý stojí na západnej časti zachovaného mosta so strieľňami spájajúceho barbakán s podkovovitým objektom Hornej brány. Rodinný dom v súčasnosti nedovoľuje v plnej paráde odprezentovať komplex Hornej brány ako celku.


V časti pri budove bývalej starej nemocnice (neskôr psychiatrie) má priekopový múr naozaj úctyhodnú výšku. V čase našej návštevy nebola odkrytá päta múru a zrejme jeho základy siahajú ešte hlbšie. Zaujímavosťou bolo odhalenie vrchnej časti oblúkovej konštrukcie z tehál. Žeby otvor? V tejto časti bude na múre inštalovaná schodisková konštrukcia, ktorá umožní vstup do vodnej priekopy k priestoru amfiteátra.

Spracoval: M.M.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x