Kontajner na uloženie ulovenej diviačej zveri na Mníchovskom potoku vzbudzuje obavu jedného z obyvateľov

Kontajner na uloženie ulovenej diviačej zveri na Mníchovskom potoku vzbudzuje obavu jedného z obyvateľov

Zabezpečený kontajner stojí hneď vedľa cesty v rekreačnej časti Mníchovský potok. Ide o zbernú nádobu na umiestnenie mäsového odpadu z ulovených zvierat. Súvisí s výskytom afrického moru ošípaných. Nádoba je z každej strany obohnaná plotom a označená tabuľkami. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom.


Už v októbri minulého roka si tento kontajner všimol jeden z obyvateľov, ktorý býva v blízko danej lokality. Keďže sa podľa neho z nádoby šíril nepríjemný zápach, a to aj v zimných mesiacoch, zaujímal sa o dôvody umiestnenia a spôsob prevádzky zariadenia. S otázkami sa obrátil aj na Mesto Bardejov. Odpovedí sa však nedočkal. Podrobnosti zisťoval ONline Bardejov.

Intenzívny lov diviačej zveri prebieha aj v našom okrese. Dôvodom je výskyt afrického moru ošípaných. Telá uhynutých diviakov sa pred transportom do kafilérie uložia do zabezpečeného kontajnera, tzv. kadáveru.

Úložisko odpadu poľovníkov na Mníchovskom potoku vzbudilo pozornosť isto mnohých okoloidúcich. Podľa obyvateľa, ktorý nám adresoval svoje rozhorčenie, lokalitou prejde denne v súčasnosti okolo 10 turistov a v lete ich počet môže byť aj 100. Vo svojej správe nás uisťuje: „Viem ako intenzívne a ďaleko smrdí kadáver. Do leta sa stým dá niečo urobiť. Jak to začnem riešiť v lete, tak bude po hlavnej sezóne /prázdninách/.“ 


Vyberáme podnet z našej pošty, ktorý sme obdržali s priloženými fotografiami:

S otázkami sme sa obrátili na príslušný úrad, pod ktorý  spadá užívateľ predmetného poľovného revíru. Ján Viskup z Obvodnej poľovníckej komory v Bardejove nás odkázal na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Bardejove. Podľa RVPS je umiestnenie v poriadku a zápach inšpektori nezaregistrovali.

Infikovaná oblasť

Kontajner na uskladnenie vedľajších živočíšnych produktov z diviačej zveri do doby prepravy v lokalite Mníchovsky potok a poľovného revíra Kamenná hora zabezpečilo a nahlásilo na príslušnom úrade (RVPS Bardejov) Poľovnícke združenie Družba, Bardejov a to na základe opatrení úradu, ktoré majú zabezpečiť kontrolu a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri v poľovných revíroch v okrese Bardejov, zaradených do infikovanej oblasti.

Nádoba je dostatočne vzdialená od obydlí 

Riaditeľ RVPS Bardejov, Marek Hudák uvádza nasledovné zistenia:

„Úradnou veterinárnou  kontrolou na predmetnom mieste, bolo veterinárnymi inšpektormi zistené, že kontajner prenajatý RVPS Bardejov užívateľovi poľovného revíra Kamenná hora s objemom 1100 I bol umiestnený na nahlásenom mieste, t.j. Mníchovský potok, GPS súradnice 49.329550/21.237907, na betónovom panely cca 5 m od lesnej cesty, uzamknutý, označený, oplotený. Miesto uloženia kontajnera je chránene kamerovým systémom a je prístupné aj pre motorové vozidlá. V pasme dohľadu okolo kontajnera sa nenachádzalo žiadne obydlie a počas kontroly nebol zaznamenaný ani žiadny pohyb ľudí. Zápach šíriaci sa od kontajnera veterinármi inšpektori nezaznamenali. Malo výrazný zápach bolo cítiť‘ až pri pri tesnej blízkosti pri kontajneri, čo možno poväzovať‘ za úplne prirodzené a neobťažujúce pre okolie. Zber a preprava VŽP (vedľajších živočíšnych produktov ) z diviacej zveri sa vykonáva podľa potreby na základe hlásení so žiadosťou o zvoz užívateľov poľovného revíra ako producenta VŽP. Zvoz do kafilérie sa okrese Bardejov vykonáva obvykle dvakrát do týždňa, je možné aj častejšie, všetko však závisí od poľovníckej činnosti v jednotlivých poľovných revíroch.“

 

Mestské lesy ako vlastník s umiestnením problém nemali

Podľa stanoviska RVPS dal súhlasné stanovisko na umiestenie zberu VŽP samotný vlastník pozemku a tým je Mesto Bardejov.

„Užívateľ‘ poľovného revíru zabezpečuje miesto na základe vlastných potrieb v súvislosti s manipuláciou s VŽP, ako aj podľa lokality výskytu diviačej zveri. Zároveň vybrané miesto musí byt‘ na základe nariadených opatrení dostupné pre motorové vozidlá, a to za účelom zberu a prepravy VŠP do spracovateľského zariadenia na ďalšie spracovanie. Užívateľ poľovného revíru predložil dokument vydaný vlastníkom pozemku, t.j. Mesta Bardejov O súhlase s umiestnením kontajnera na lesnom pozemku na parcele E KN 525711 za daným účelom, a to aj so súhlasnými stanoviskom spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o., Orechová 2884/8, 085 01 Bardejov.“

Zatiaľ jediný sťažovateľ

RVPS Bardejov ku dňu prijatia podnetu neregistroval žiadne iné podania vo veci nevhodného umiestnenia kontajnera ani vo veci zápachu šíriaceho sa z kontajnera. Podľa úradu okoloidúci, pripadne cyklisti po priľahlej ceste len prechádzajú a miesto, na ktorom je umiestnený kontajner, nie je určené na ich zdržiavanie sa. V závere stanoviska ešte Hudák dodáva, že ak sa v letnom období zintenzívni zápach, má sa sťažovateľ v danom čase obrátiť na príslušný Okresný úrad, odboru starostlivosti o životné prostredie. Vo veci podozrenia, že daný objekt by mohol byť nelegálnou stavbou, odkazuje na príslušný stavebný úrad, v ktorého kompetencii je posúdiť‘, či daný objekt je stavbou, a ak áno, či aj legálnou.

RVPS Bardejov na základe skutočností zistených počas úradnej veterinárnej kontroly podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vyhodnotila napokon obavy občana Bardejova bývajúceho v lokalite Mníchovský potok ako neopodstatnené.

Africký mor ošípaných (AMO) je vírusová, vysoko kontagiózna infekcia domácich ošípaných, európskych diviakov, amerických diviakov a afrických divo žijúcich sviňovitých (prasa bradavičnaté, diviak štetinatý, diviak madagaskarský, diviak pralesný). Prejavuje sa rýchlym priebehom, s vysokými horúčkami, celkovou apatiou, slabosťou, inapetenciou, hnačkami, pneumóniou a krvácaninami rôznej veľkosti a tvaru v podkoží, na slizniciach , serózach a v tkanivách rôznych orgánov. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou (85 až 100%). AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. V prípade výskytu AMO sa v ohnisku nákazy usmrcujú všetky domáce ošípané a zastavuje resp. obmedzuje sa obchodovanie so živými ošípanými, spermou, vajíčkami, embryami, bravčovým mäsom a výrobkami z bravčového mäsa. Pri potvrdení choroby u diviačej zveri sa zastavuje resp. reguluje poľovania nielen na diviakov, ale aj ostatnú voľne žijúcu zver, obmedzuje sa pohyb v lese a zastavuje sa obchodovanie z mäsom od diviakov vrátane produktov. (zdroj: svps.sk)

 

Zdroj: vlm.sk
Spracoval: M.M.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x