V Raslaviciach rastie vyše 200 metrový oporný múr. Konštrukcia dosiahne v jednom úseku výšku takmer piatich metrov

V Raslaviciach rastie vyše 200 metrový oporný múr. Konštrukcia dosiahne v jednom úseku výšku takmer piatich metrov

V Raslaviciach sa po zimnom období opätovne začne s dostavbou rozsiahleho zárubného múru pri Hornom kaštieli. Výstavba sa realizuje v rámci projektu „Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor“. V uplynulom roku si výstavba vyžiadala aj úplnú uzáveru cesty III. triedy č. III/3490 Raslavice – Lopúchov na takmer tri mesiace. Úsek komunikácie v obci Raslavice okolo kláštora bol uzavretý od 21. septembra do 12. decembra. Uzávera 0,34 km dlhého úseku cesty v tom čase pre cestujúcu verejnosť znamenala aj vyše 15 kilometrovú obchádzku. Výstavba múru odvtedy značne pokročila a hotová je veľká časť konštrukcie.


Múr z lomového kameňa v obci Raslavice v smere na Lopúchov má celkovú dĺžku 248 metrov. Je predelený vstupom do záhrady pri kaštieli. Prvá časť má dĺžku 88 m a výšku od 1,1 m do 4 m. Druhá časť má dĺžku 140 m a maximálnu výšku dosahuje až 4,75 m. Nová oporná konštrukcia je navrhnutá ako klincovaný svah s upraveným pohľadom kamenným murivom s betónovou zálievkou.

Výstuha zárezového svahu klincovaním a striekaným betónom.

Pôvodné technické riešenie uvažovalo s rozsiahlymi zemnými prácami pre založenie gabiónového múru, ktorý mal plniť gravitačnú funkciu na zabezpečenie stability okolitého terénu, vrátane pamiatkového objektu, nachádzajúceho sa v blízkom okolí. Po zahájení výkopových prác v mieste zárubného múru bolo zistené, že zemina odkopaného ostenia je nestabilná a existuje vysoké riziko jeho zosunutia, s vysokou pravdepodobnosťou narušenia stability pamiatkového objektu.

Barokový kaštieľ, v súčasnosti Kláštor sv. Jozefa z 2. polovice 17. storočia. V objekte pôsobí ženská rehoľa „Kongregácia sestier Božského vykupiteľa“.

Po odbornom preskúmaní skutkového stavu autorským dozorom a stavebným dozorom došlo k pozastaveniu stavebných prác. Zodpovedný projektant bol vyzvaný na vypracovanie nového technického riešenia s cieľom navrhnúť spôsob stabilizácie tak, aby bola zabezpečená stabilita pamiatkového objektu a zároveň dodržané vzorové šírkové usporiadanie vozovky v zmysle projektovej dokumentácie. Navrhnutá zmena technického riešenia bola odsúhlasená obidvoma zmluvnými stranami.

V mieste stavby novej opornej konštrukcie bolo pred samotným zahájením výstavby potrebné rozobrať pôvodný nevyhovujúci oporný múr v okolí kaštieľa. Kameň z asanácie mal byť spätne použitý pri výstavbe nového múra. Zhotoviteľom rekonštrukcie cesty do Kukovej, ktorej súčasťou je aj výstavba masívneho zárubného múru v obci Raslavice je spoločnosť Doprastav. Plánované dokončenie celej stavby je naplánované v druhej polovici tohto roka.

Na slovenskej strane zahŕňa modernizácia v rámci cezhraničnej poľsko-slovenskej mobility úseky ciest III/3490 Raslavice – Lopúchov – Stuľany a III/3500 Stuľany – Kuková s celkovou dĺžkou 8,107 km. Modernizácia prepája šarišskú os (Prešov – Bardejov) cestu II/545 s medzinárodnou cestou E371 (I/21) (TEN-T). Uvedené spojenie ciest bude slúžiť pre napojenie okresu Bardejov a časti obci okresu Svidník na pripravovanú rýchlostnú cestu R4.

FOTOGALÉRIA:

Spracoval: M.M.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x