Blíži sa vyúčtovanie tepla za rok 2020. Čo si treba pri porovnaní so susedmi uvedomiť?

Blíži sa vyúčtovanie tepla za rok 2020. Čo si treba pri porovnaní so susedmi uvedomiť?

Ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie Vám správca doručoval v predchádzajúcich rokoch najneskôr do 31. mája. Vláda SR však reagovala na požiadavky správcovských organizácií a ARTAV Slovensko Novelou zákona 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, keď schválila posunutie termínov rozpočítavania nákladov za teplo a teplú vodu do 31. júla 2021.


Jednotková cena tepla v mestskej obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. v roku 2020 a 2021, ktorá musí byť schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)  je jedna z najnižších na Slovensku. Je minimálne o 10 % nižšia, ako by bola pri výrobe zo zemného plynu. Cenu zemného plynu spoločnosť Bardterm, s. r. o. sleduje a štvrťročne vyhodnocuje podľa svetovej burzy EEX Market Data. Spoločnosť Bardterm, s. r. o. teplo nakupuje od Bardenergy, s.r.o., ktoré je vyrábané spaľovaním drevnej štiepky v kogeneračnej elektrárni na periférii mesta.

V roku 2020 bola jednotková cena tepla schválená ÚRSO (fixná a variabilná zložka – spolu 23,35 €/GJ s DPH). Po vyúčtovaní ceny tepla a po následnom vrátení sumy vo výške 203 069 eur s DPH jednotlivým odberateľom tepla, sa jednotková cena tepla za rok 2020 znížila o 0,85 €/ GJ na cenu 22,50 €/GJ s DPH. Bardejovčania, tak majú 3. najlacnejšie teplo na Slovensku. (Rozhodnutie ÚRSO platné do 31.12.2021)

Spoločnosť Bardterm, s.r.o. dodáva fyzicky teplo do jednotlivých obytných domov, do škôl a organizácií z jednotlivých kotolní. Teplo pre odberateľov je merané na päte jednotlivých domov, čiže v strojovniach a na meračoch umiestnených v týchto objektoch. V žiadnom prípade nie sú v odberných množstvách tepla zarátané straty v rozvodoch tepla medzi kotolňami a obytnými domami/objektmi.

Na prelome rokov 2019 – 2020 začali jednotliví správcovia blokov prechádzať na iný spôsob merania odobratého tepla v jednotlivých bytoch.

Pôvodné merače tepla, tzv. odparovacie – ampulkové fungovali tak, že teplo bolo merané podľa teploty v byte, čiže aj keď niekto nezapol radiátor celý rok, ale mal teplo v byte (stupačkový systém, rúrky v podlahe, prestup tepla od susedov, atď.) merač na radiátore to zaznamenal a vlastník bytu za to zaplatil.

Nové merače tepla – rozdeľovače tepla sú elektronické, digitálne. Ich výhodou je, že sa dajú diaľkovo odčítať a aj spotrebiteľ má prehľad o nameraných dielikoch. Čo však tieto rozdeľovače nezohľadňujú je skutočnosť, že neberú do úvahy teplotu v byte. Ak niekto, kto má výhodný byt, nezapne radiátory celý rok, nezaplatí za spotrebu ani cent, zaplatí len percentuálny podiel podľa plochy bytu. Pritom má v byte teplo, je „vykurovaný“ okolitými bytmi, stupačkovým vedením alebo podlahovým rozvodom tepla.

,,Už pri vyúčtovaní ceny tepla za rok 2019 sa na nás obrátili niektorí majitelia bytov, čo sme urobili s cenou tepla. Spoločnosť Bardterm, s. r. o. má jednu z najnižších jednotkových cien tepla na Slovensku. Jednotkové ceny tepla v jednotlivých mestách sú zverejnené v rozhodnutiach úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO),“ konštatuje konateľka spoločnosti Mária Vaňková.

Bardterm, s.r.o. fakturuje a vyúčtováva cenu tepla pre jednotlivých správcov t. j. OSBD Bardejov, Spravbyt s. r. o. – Bardejov, Bardbyt, s. r. o., BYTY, s. r. o., Spoločenstvá vlastníkov bytov bloku F1 a K9, školy, škôlky a organizácie. Fakturuje sa množstvo tepla, ktoré je dodané priamo do objektu a namerané na merači tepla v objekte. Ak napr. BARDTERM vyfakturuje pre blok 30 tisíc eur, musia túto sumu obyvatelia bloku zaplatiť – poskladať sa. Ak niekto zaplatí málo , musia ostatní zaplatiť viac. Jednotková cena tepla je v meste pre všetkých odberateľov rovnaká.

,,To, ako majú nastavené vyúčtovanie nákladov za byt je vecou každého správcu. Veľmi dôležité je, ako majú schválené percentuálne rozdelenie nákladov na teplo podľa plochy bytu a spotrebu na radiátoroch. Podľa vyhlášky je relatívne najspravodlivejšie rozdelenie 60 % na plochu bytu a 40 % na výhrevné teleso (radiátory). Avšak vyhláška umožňuje obyvateľom bloku dohodnúť sa aj inak. Vlastníci bytov s výhodnou polohou, ktorých je podstatne viac, tak veľmi ľahko prehlasujú ostatné majiteľov „nevýhodných“ bytov a tí potom majú výrazne zvýšené náklady na teplo oproti ostatným bytom,“ prízvukuje M. Vaňková.

Podľa nariadenia Európskej únie musia byť všetky byty vybavené novými pomerovými rozdeľovačmi tepla do roku 2025.

Samospráva Mesta Bardejov a spoločnosť BARDTERM, s. r. o. má v pláne najbližších rokov investovať nemalé finančné zdroje do zdokonalenia distribúcie tepla pre konečného spotrebiteľa, ktoré sa budú týkať najmä rozvodovej siete na vybraných okruhoch – od kotolne po bytové domy.


Náklady na teplo sa domácnostiam v roku 2021 znížia

Úrad v cenových rozhodnutiach vydaných k 01.01.2021 reflektoval najmä pokles cien zemného plynu  na svetových trhoch, ako aj celkový pokles dodávok tepla na Slovensku.

Úrad medziročne znížil priemernú cenu tepla o – 4,2 %, čo pre domácnosti znamená úsporu nákladov na teplo do – 50 €/rok, v závislosti od klimatických podmienok, skutočnej spotreby tepla a spôsobu prerozdelenia nákladov za dodané teplo v rámci bytového domu.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Rád by som zdôraznil, že všetci dodávatelia tepla bez ohľadu na to, či im úrad cenu tepla k 01.01.2021 zmenil alebo nie, sú povinní po skončení roka zúčtovať náklady v cenách tepla na skutočné ekonomicky oprávnené náklady, t.j. podložené účtovnými dokladmi a v rozsahu a výške stanovenej legislatívnymi predpismi. Rozdiel sú potom povinní vrátiť odberateľom, čo sa pozitívne odzrkadlí v znížení  celkových nákladov slovenských domácností na teplo pri koncoročnom vyúčtovaní.“

Spracoval: dp/Foto: dp

 

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
1 Comment
najstaršie
najnovšie najlepšie hodnotené
Inline Feedbacks
View all comments
Bardterm

Jednotková cena tepla na Slovensku je regulovaná. Znamená to, že ju výrobcom tepla schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Celková cena sa skladá z variabilnej a fixnej zložky (pozri zvlášť Fixná a Variabilná zložka ceny tepla.) V súčasností platí zmena v technických jednotkách oboch zložiek – variabilná zložka sa vyjadruje v kWh (čo predstavuje energiu) a fixná v kW (čo predstavuje príkon) – pri vyúčtovaní tieto ceny by sa nemali spočítavať. V danom článku a v tabuľkách pre zjednodušenie uvádzame ešte aj v hodnoty v Gj. Laický povedané: Fixná zložka je hodnota ktorú si u dodávateľa tepla objednávajú koneční spotrebitelia,… Čítať viac »

1
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x