ONline Bardejov

Pod cestou III. triedy, vedúcej na Bardejovský Mihaľov, opravujú priepust v dezolátnom stave

Pod cestou III. triedy, vedúcej na Bardejovský Mihaľov, opravujú priepust v dezolátnom stave

Na území Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v súčasnosti prebiehajú desiatky investičných akcií Správy a údržby ciest (SÚC) PSK. Po dlhých rokoch sa rieši prepadnutá časť cesty III. triedy 3507. V minulosti i pred pár týždňami došlo na predmetnom mieste k dopravným udalostiam, keď autá skončili po „skoku“ mimo cesty v priekope. Do začiatku zimy majú byť práce ukončené.


Rekonštrukciu priepustu na ceste III/3507 realizuje bardejovská firma Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o.. Cena diela bola vyčíslená na 148 902,30 eur. Samotná stavba je rozčlenená na dva stavebné objekty – Oprava priepustu P15045 v km 1,590 a Oprava konštrukcie vozovky v km 1,520 – 1,620. Doba realizácie je stanovená na 90 kalendárnych dní. Plánované ukončenie stavebných prác je 24. október 2021.

Stavebno-technický stav rúrového priepustu P15045, ktorý je klasifikovaný v stupni 3 (nevyhovujúci), vrátane deformovanej časti vozovky v mieste priepustu na ceste III/3507, nezodpovedajú požiadavkám na bezpečnú, plynulú a efektívnu dopravu. Priepust je podmytý na výtoku, zalomený a na výtokovej strane má prasknuté čelo. Cestná komunikácia v mieste priepustu má strechovitý sklon 2,0 % a pozdĺžne stúpanie +5,948 %.

Účelom rekonštrukcie je odstránenie zistených porúch a nevyhovujúceho stavebno-technického stavu priepustu vrátane časti pozemnej komunikácie s celkovom dĺžkou 100 metrov. Rekonštrukčnými prácami dôjde nielen k zriadeniu nového priepustu, úprave svahu v mieste priepustu, ale aj k zriadeniu nových podkladných vrstiev vozovky a jej nového krytu. Stavebnými prácami sa zároveň upravia aj šírkové pomery cestnej komunikácie, ktoré budú v súlade s platnými stavebnotechnickými normami.

Informácie pre portál ONline Bardejov poskytla krajská hovorkyňa – Daša Jeleňová z Kancelárie predsedu PSK.

Prípravné práce začali na prelome letných mesiacov júl/august.
Popri ceste chýba veľké množstvo smerových stĺpikov. Nie sú ani v tiahlych zákrutách.
V uplynulých dňoch bolo rozobraté cestné teleso. Dočasná skládka vybagrovaného podložia je vedľa vodárenského areálu.
Zanesené rigoly popri ceste ostanú zrejme bez povšimnutia.
Predmetný priepust pred rekonštrukciou.

FOTOGALÉRIA:


 


Stav prác (19. september)

Spracoval: D.P./Foto: D.P.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x