Most v Lenartove stále neopravujú! Chystá sa generálna oprava bytovky a za obcou budujú nový priepust

Most v Lenartove stále neopravujú! Chystá sa generálna oprava bytovky a za obcou budujú nový priepust

Most na štátnej ceste I/77 za obcou Lenartov je prejazdný dlhé mesiace len v jednom jazdnom pruhu. Stavebné práce na rekonštrukcii sa stále nezačali. Približne 600 metrov od mosta budujú nový priepust. Podrobnosti nie sú známe. Obec po výstavbe štyroch bytoviek chystá tentoraz generálnu opravu bytovky za vyše 500-tisíc eur. Rómovia sa dočasne presťahujú do unimobuniek.


Naše kroky ako prvé smerovali za obec Lenartov. Na stavbe sme registrovali troch – štyroch robotníkov. Stavba však nie je nijak označená, čo prináša otázniky.

Portál je na jednej strane priepustu už odliaty.
Je zaujímavé, že betónové zvyšky spod pôvodnej cesty sa nerecyklujú, ale sú na kopách v kroví.

FOTOGALÉRIA:


Príjemne nás prekvapil poriadok

Pri vstupe do rómskej časti Lenartova pozdravujeme miestnych, ktorí na lávke drhli jeden koberec za druhým. S miestnym obyvateľom sa dávame do reči. Pochvalne sa zmieňujeme o poriadku a nepoškodenosti bytoviek po takmer roku od nasťahovania.

Obec Lenartov prenajme unimobunku nájomcom za účelom bývania piatich osôb. V unimobunkách je zakázané chovať zvieratá. Za užívanie unimobunky zaplatí nájomca obci 10 eur každý mesiac. V nájomnom však nie sú zahrnuté poplatky za spotrebu elektrickej energie a poplatok za tuhý domový odpad. V zmluve sa okrem iného uvádza, že nájomca je povinný si zakúpiť nádobu na odpad pri podpise nájomnej zmluvy.

Rekonštrukciu bytovky zabezpečí skupina dodávateľov ATIZ & Co s. r. o. a FRADEX stavby s. r. o. zo Zlatých Moraviec. Uvedené spoločnosti budú využívať subdodávky ANEKO SK, a.s. (10 %) – výmena vonkajších otvorových konštrukcií, ENERMAX s. r. o. (10 %) – zateplenie obvodového a strešného plášťa, ViOn a. s. (0 %) – poskytnutie finančného ukazovateľa, Dobiáš, s. r. o. (5 %) – kúrenárske práce. Rekonštrukcia spočíva v tepelnotechnickom zabezpečení, interiérovej rekonštrukcii, zdravotechnike – vykurovanie,výmene elektroinštalácie a bleskozvodov. Hodnota diela je vyčíslená na 472 204,85 eur bez DPH (566 645,82 eur cena s DPH). Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa (Obec Lenartov).

Starú bytovku musia miestni opustiť. Na neurčitý čas sa presťahujú do unimobuniek.

FOTOGALÉRIA:

 


Most vo veľmi zlom stavebnom stave stále neopravujú!

Účelom navrhovanej rekonštrukcie je realizácia prestavby mosta na ceste I/77 cez Židovský potok a priľahlého úseku
cesty I/77, v dĺžke 80 metrov, s cieľom zabezpečiť, aby mostný objekt spoľahlivo a bezpečne plnil svoju funkciu, vrátane vyhovujúcej zaťažiteľnosti most.

Základným dôvodom pre navrhovanú rekonštrukciu mosta I/77-033 cez Židovský potok a príslušného úseku cesty I/77 je veľmi zlý stavebný stav mosta (IV). Je spôsobený vekom mosta, vplyvom presakujúcej a zatekajúcej zrážkovej vody na mostný objekt, eróznym vplyvom vodného toku Židovský potok v kombinácii s vplyvmi cestnej dopravy. Cesta je bez chodníkov pre peších.

V súčasnosti je most vo veľmi zlom stavebnom stave (VI), do ktorého bol zaradený po hlavnej prehliadke mosta v roku 2015. Ide o betónový klenbový most. Klenbová konštrukcia má v okrajových častiach svetlosť mostného otvoru 2,05 m a výšku 1,8 metra. Na okraji mosta na výtokovej strane je výrazná trhlina v oblasti nad základom klenby a na krídle, ktoré sa postupne rozpadáva. Aktuálne sú zachované len zvyšky dlažby – opevnenia dna na výtokovej strane mosta. Šírkové usporiadanie na moste je nedostatočné (8,2 m medzi cestnými zvodidlami). Navrhuje sa odstránenie pôvodného mosta a jeho nahradenie novým objektom. Pri návrhu predmetného stavebného objektu boli rešpektované platné normy STN, STN EN.

Stop? Alebo Daj prednosť v jazde? Vodiči majú na výber…

FOTOGALÉRIA:


Prejazdom cez obec je si, čo obzrieť

Pri prejazde obcou, konkrétne v jej závere, chýba od novovybudovaného Komunitného centra chodník. Vodiči by mali zvýšiť pozornosť pri väčších skupinkách chodcov.

Pri prechádzaní okolo, dievčatá smerujúce z Komunitného centra, slušne pozdravili.
Ďalšia skupinka s veselosťou zapózovala pri nových labutiach na odstavnej ploche pri Komunitnom centre.
OZ Kráľova studňa pripravilo pre turistov nový náučný bylinkový chodník Andreja Hrabčáka. Tip na rodinnú turistiku.
Vedeli ste, že v obci Lenartov sa našiel meteorit?
Zrekonštruovaná drevenica pri hlavnej ceste zaujme na prvý pohľad.

FOTOGALÉRIA:

Spracoval: D.P./Foto: D.P.

 

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
1 Comment
najstaršie
najnovšie najlepšie hodnotené
Inline Feedbacks
View all comments
Lenka

Ďakujeme pekne za foto ale drevenica nieje zrekonštruovana

1
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x