Zvykli sme si na opachu v dezolátnom stave hneď vedľa pamiatky UNESCO!?

Zvykli sme si na opachu v dezolátnom stave hneď vedľa pamiatky UNESCO!?

Známe slovenské porekadlo hovorí, že človek si zvykne aj na šibenicu. V našom meste sa dá toto porekadlo aplikovať na viacero vecí, no jednou z nich je stav objektu v tesnej blízkosti Baziliky sv Egídia. Vedenie mesta a jeho obyvatelia akoby prestali vnímať katastrofálny stav hotela v priamom centre mesta zapísaného do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.


Človek si zvykne aj na šibenicu, no Bardejovčania si zdá sa zvykli na opachu, hneď vedľa najväčšej dominanty mesta. Potvrdzuje to aj fakt, že sa táto budova nikdy neobjavila medzi víťazmi ankety Komunitnej nadácie Bardejov „Bodliak mesta„. Takže zdá sa že, je pre Bardejovčanov táto budova neviditeľná.

Otázne je ako vnímajú tento bodliak turisti, ktorým sa po vyšliapaní na vežu kostola naskytne nelichotivý pohľad na niekoľko rokov chátrajúcu budovu hotela. Pohľad zhora zvýrazňuje túto masu a určite nejeden z nich si kladie otázku, ako to niekto vôbec mohol dopustiť.

Takýto pohľad sa naskytne každému turistovi, ktorý vystúpi na vežu baziliky.

Objekt v tesnom susedstve baziliky sv. Egídia bol postavený koncom 40-tych rokov 20. storočia. Nahradil pôvodný mestský Hotel Republika (Hungaria) s divadelnou dvoranou, ktorý vyhorel pri ústupe nemeckej armády v roku 1945. Stavba novej modernistickej budovy hotela a kultúrneho domu Dukla sa začala o dva roky neskôr v novembri 1947. Stavebne dokončený bol 14. apríla 1954. Dobudovaný bol ako Dom kultúry. Pôvodne mal celý objekt slúžiť pre účely kultúry. To však nebolo možné, z dôvodu, že ako kultúrnoosvetové zariadenie (Dom osvety) nemal oprávnenie na poskytovanie reštauračných služieb. Predná časť hotela bola odovzdaná reštaurácii s kaviarňou a ďalšia bola využívaná ako kinosála. Sála slúžila aj na vystúpenia divadelných súborov, čiže na rozvoj kultúry. Javisko so šatňami bolo slušne vybavené a jeho výbava bola najmodernejšia v kraji. V budove bola umiestnená aj Okresná knižnica, Okresný dom osvety a časť slúžila pre Okresnú organizáciu národnostnej menšiny.

Hotel Dukla v časoch svojej najväčšej slávy. Niekedy okolo roku 1960.
Hotel Dukla na dobovej pohľadnici. V tom čase išlo o najmodernejší hotel na území mesta.

Po roku 1989 hotel vystriedal niekoľkých  majiteľov. Bol sprivatizovaný, až nakoniec prestal slúžil predošlému účelu. Zaujímavosťou bolo umiestnenie diskotéky v bývalých priestoroch kinosály. Prekážkou na toto užívanie nebola ani zošikmená podlaha, ktorá bola akousi provizórnou úpravou po bývalom hľadisku. Budova začala chátrať. Jej stav bol značne zanedbaný a jej priestory boli z veľkej časti nevyužívané. V objekte sa náchadzalo len niekoľko funkčných prevádzok. Budovu v žalostnom stave napokon odkúpil pán Ondrej. B. (Xawax) so zámerom kompletnej obnovy do podoby, ktorá by bola hodná tretieho tísícročia.

Na objekte však zrejme nemohol uskutočniť svoj stavebný zámer, pretože sa nachádza v historickom jadre a Krajský pamiatkový úrad nedovolil urobiť generálnu opravu. Faktom je, že Objekt bývalej Dukly bol už v roku 1967 určený na dožitie. V dokumente Podrobného územného plánu, ktorý bol schválený v roku 1967 bol Hotel Dukla určený na asanáciu. Dnes však vieme, že sa tak nestalo a hotel i keď v dezolátnom stave neďalej stojí na svojom mieste. Dnes by si mnohí vedeli na jeho mieste predstaviť aj pokračovanie Promenádneho parku smerom k námestiu a priznanie lokality, kde bola kedysi vyhĺbená vodná priekopa. Taký zámer by sa však mohol uskutočniť len po úplnej asanácii tejto vyše 60 ročnej budovy.

Nová podoba Hotela Republika. Pre firmu Xawax štúdiu spracovalo Giverny loft studio. Zdroj: givernyloft.wix.com

Táto veľkoryso hmotovo a priestorovo riešená stavba svojím pôdorysom zasahuje do zóny mestského opevnenia a výrazne porušuje urbanistické hodnoty mestskej pamiatkovej rezervácie. Pôdorys budovy stojí v priestore hradobnej priekopy a nápadne sa vymyká urbanistickému sytému mesta. Tento päťpodlažný objekt svojou výškou, spôsobom zástavby, nerešpektovaním uličnej čiary výrazne narúša túto lokalitu. Odhliadnuc od architektonického riešenia stavby, rekonštrukčných zásahov v podobe úpravy fasády zo severnej strany zateplením,  je najväčším problémom tohto objektu jeho súčasný havarijný stav, v ktorom sa nachádza už niekoľko rokov. Odpudivý ja najmä spomínaný pohľad z veže baziliky, kde vidíme hotel ako na dlani a každému turistovi sa tak naskytá pohľad, ktorý veľkým dielom znehodnocuje celú pamiatkovú rezerváciu.

Vizualizácia zrekonštruovaného hotela vybledla, budova naďalej stojí v nezmenenej podobe.

Na fasáde budovy bola svojho času odprezentovaná vízia jeho prestavby do moderného šatu. Aspoň to naznačovalo, že stav sa onedlho zmení. No mýlili sme sa. Novú podobu hotela na veľkorozmernom baneri dnes už len ťažko zachytiť. Farby vybledli a s ním aj nádej na rekonštrukciu. To či sa táto budova dočká obnovy alebo zmizne z povrchu zemského, ukáže čas.

Aká by mala byť budúcnosť hotela Republika?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

Podľa katastrálnej mapy je majiteľom pozemku na ktorom hotel stojí ako aj všetkých priľahlých parciel spoločnosť XAWAX, spol. s r.o. O stanovisko sme požiadali aj Krajský pamiatkový úrad v Prešove, kedže problematická stavba výraznou mierou zasahuje do chránenej lokality UNESCO a poškodzuje imidž mesta. Vyjadrenie bude publikované ihneď po obdržaní.

To v akom stave je budova dnes si môžete pozrieť na nasledujúcich fotografiách:


SÚVISIACI ČLÁNOK:

Spracoval: M.M.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x