Súkromné gymnázium nedostalo triedu na ďalší školský rok! Kde budú študovať noví prváci v budúcom školskom roku?

Súkromné gymnázium nedostalo triedu na ďalší školský rok! Kde budú študovať noví prváci v budúcom školskom roku?

Súkromné gymnázium v budúcom školskom roku nových prvákov zrejme neprivíta. Škole bol pre budúci školský rok udelený nulový počet žiakov. Po tomto rozhodnutí bolo zvolané mimoriadne rodičovské združenie, kde nechýbali ani žiaci Súkromného gymnázia.


Dňa 21.11.2018 sa uskutočnilo mimoriadne rodičovské združenie, na ktoré boli pozvaní okrem vedenia školy, zástupcov Rady školy, pedagógov a rodičov aj žiaci Súkromného gymnázia v Bardejove. Pani riaditeľka, PaedDr. Renáta Tulejová, všetkých prítomných informovala o rozhodnutí školskej komisie PSK zo dňa 12.11.2018, ktorým bol Súkromnému gymnáziu v budúcom školskom roku 2019/2020 udelený nulový počet žiakov.

Predsedníčka Rady školy, Mgr. Žaneta Biľová, informovala prítomných o zaslaní zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Rady školy zo dňa 15.11.2018 členom školskej komisie PSK. Hlavným opatrením tejto zápisnice bolo
stretnutie členov Rady školy s členmi školskej komisie PSK a s predsedom PSK, pánom Majerským, v čo najkratšom čase.

Na tomto mimoriadnom stretnutí vystúpila aj podpredsedníčka Žiackej školskej rady, Bianka Terjéková, ktorá prečítala otvorený list adresovaný študentmi našej školy predsedovi PSK, pánovi Majerskému.
Rodičia a všetci zúčastnení vyjadrili ostrý nesúhlas s rozhodnutím PSK o počte pridelených žiakov Súkromnému gymnáziu v budúcom školskom roku a podobne ako zriaďovateľ školy, riaditeľka školy, členovia Rady školy a všetci pedagógovia budú očakávať ďalšie kroky zo strany PSK.


Vyhlásenie Súkromného gymnázia k rozhodnutiu PSK zo dňa 19.11.2018

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=““ shape=“square“ style=“custom“ custom_text=“#1e73be“]

„Na základe rozhodnutia, ktoré bolo prednesené v Prešove dňa 12.11.2018  na porade riaditeľov SŠ a zástupcov PSK, Súkromnému gymnáziu nebola pridelená ani jedna trieda, t.j. nulový počet žiakov, pre budúci školský rok 2019/2020.

S týmto rozhodnutím vyjadrujeme veľký nesúhlas, pretože sa jedná o príliš radikálnu a nesprávnu racionalizáciu škôl v Bardejove, a to hlavne z týchto dôvodov:

  • v budúcom školskom roku by mali žiaci možnosť študovať v odbore gymnázium 7902 J iba na jednej škole, a to na škole verejnej, čím sa v našom meste stráca možnosť výberu medzi školami, t.j. stráca sa konkurencia medzi školami a možnosť študovať v odbore gymnázium 7902 J aj na škole neverejnej;
  • v budúcom školskom roku by sa počet tried v odbore gymnázium 7902 J mal znížiť až o 4 triedy oproti súčasnosti (zníženie počtu žiakov z 210 na počet žiakov 90), t.j. v tomto odbore by malo možnosť študovať iba 42,86% žiakov oproti počtu žiakov v súčasnosti (v skutočnosti by sa zrušilo 57,14% miest);
  • v budúcom školskom roku by sa počet tried bilingválnej sekcie vôbec nezmenil, zostal by taký istý ako v minulom školskom roku (61 žiakov);
  • v budúcom školskom roku by malo až 40% žiakov študovať v bilingválnych triedach, čo nezodpovedá záujmu žiakov o bilingválne štúdium v našom meste v takom rozsahu a rovnako tak zručnostiam a schopnostiam žiakov študovať v tomto odbore.

Súkromné gymnázium je od začiatku svojej existencie, od 1.9.2004, konkurencieschopnou školou oproti iným gymnáziám. Vykazuje výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, jej absolventi študujú na rôznych typoch VŠ, každoročne pristupujú na Súkromné gymnázium žiaci z iných stredných škôl, škola umožňuje žiakom štúdium s individuálnymi potrebami i individuálnym študijným plánom.

Zriaďovateľ školy, riaditeľka školy, predsedníčka Rady školy i ostatní členovia RŠ a všetci pedagogickí zamestnanci veria, že školská komisia svoje rozhodnutie ešte prerokuje a pristúpi k zmene svojho stanoviska v záujme našej školy, ale tiež v záujme obyvateľov mesta Bardejov.“

[/vc_cta][/vc_column][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column]

Presťahované Súkromné gymnázium v Bardejove aktuálne sídli v priestoroch Základnej školy na sídlisku Vinbarg na Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, po tom čo zmenilo svoje sídlo z Ul. 29. augusta.

Stanovisko PSK zisťujeme.

Zdroj: Súkromné gymnázium, sgbj.edupage.org

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na

Warning: Attempt to read property "ID" on false in /data/8/3/834ad617-6e06-4704-90bd-d5ad1593a158/onlinebardejov.com/web/wp-content/plugins/podamibe-custom-user-gravatar/pod-custom-user-gravatar.php on line 179
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x