Budova stanice sa opravuje! Komplexnú rekonštrukciu však nečakajte

Budova stanice sa opravuje! Komplexnú rekonštrukciu však nečakajte

Na budove sa už objavili nové okná, vidieť aj započaté práce na fasáde objektu s vestibulom. O to, aké ďalšie práce možno očakávať a čo bude s budovou stanice do budúcna sme sa pokúšali zistiť.


Oslovili sme obidvoch vlastníkov budovy. Zo stanoviska  SAD Prešov a.s. sme sa dozvedeli, že spoločnosť má už pripravené projekty a stavebné povolenie na rekonštrukciu. Konkrétne obnovia vestibul a vstupy. (Časť „B”) V súčasnosti už môžeme potvrdiť, že avizované práce sa skutočne začali. Zatepľuje sa fasáda a nasledovať bude jej postupná povrchová úprava. Všimli sme si aj vymenené okná. V interiéri spoločnosť pripravuje realizáciu nového moderného pracoviska dispečingu s obrazovkami na sledovanie online pohybu autobusov. V skoršom období sa vo vestibule realizovalo osadenie nových informačných tabúľ.

Zatepľovanie fasády prebieha v týchto dňoch. Vo finále pribudne nové opláštenie.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), sa ako druhý z vlastníkov rozhodli ísť podobne ako SAD-ka cestou postupných opráv. Potvrdila nám to Martina Pavlíková, hovorkyňa ŽSR, ktorej sme sa pýtali aj na to, za ktoré časti budovy Železničná spoločnosť Slovensko vlastne zodpovedá.

„Dopravný objekt v Bardejove bol vybudovaný ako združená investícia ČSD a SAD, ktorý bol skolaudovaný v roku 1986. Objekt sa delí na 3 časti: časť „A”, časť„ B” a časť „C”. Časť „A” je vo vlastníctve SAD a.s., časť „B” je vo vlastníctve SAD a.s. a časť „C” je vo vlastníctve ŽSR. Vlastnícku hranicu medzi SAD a.s. a ŽSR tvorí dilatačná špára v podlahe vestibulu, umiestnená v blízkosti predaja cestovných lístkov. Vstupná hala (časť „B”) slúži pre cestujúcu verejnosť využívajúcu tak autobusovú, ako aj železničnú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko nemá zodpovednosť za budovu,“ priblížila Pavlíková.

Dilatačná špára v dlažbe vymedzuje vlastnícke vzťahy.

Zaujímalo nás, či Železnice Slovenskej republiky majú v blízkom období zámer investovať do modernizácie samotného objektu stanice, perónu či iného príslušenstva. Tí ktorí sa dennodenne pohybujú v objekte stanice si určite všimli zanedbaný stav veľkej časti budovy a jej okolia, ktorý netrvá rok ani dva. Nehovoriac o turistoch a návštevníkoch, pre ktorých je budova stanica vstupnou bránou do nášho mesta. V stanovisku sa uvádza:

„Pre zabezpečenie celkovej rekonštrukcie časti budovy „C” by bolo potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, následne ju schváliť, ďalej vypracovať investičné zadanie na samotnú realizáciu, ktorá by si vyžadovala ďalšie výberové konanie na zhotoviteľa a predovšetkým značné finančné prostriedky. Takže zabezpečenie komplexnej rekonštrukcie by bolo dlhodobejšieho charakteru. Preto sa ŽSR rozhodli ísť cestou postupných opráv a z tohto dôvodu ŽSR zaradili do plánu opráv na rok 2019 výmenu okien na objekte ŽSR (celá časť C), a výmenu strešnej krytiny na objekte a perónovom prístrešku, na ktoré si vyčlenila finančné prostriedky v sume 130 000 €. Po zrealizovaní týchto stavebných prác pristúpi následne k ďalším stavebným prácam, ako je oprava fasády, podhľadu a pod. v nasledujúcich obdobiach.“

V popredí objekt „C” , ktorý je vo vlastníctve ŽSR.

V predchádzajúcej reportáži, kde sme sa téme zanedbaného stavu budovy stanice venovali podrobne, sme sa odpoveď zo strany jedného z vlastníkov už dozvedeli. Rovnakú otázku sme však položili aj železniciam. Podľa vyjadrenia SAD Prešov, a.s. vo veci celkovej rekonštrukcie budovy stanice druhého vlastníka – Železnice SR oslovili, a to prostredníctvom architekta. Tie však podľa SAD-ky nereagovali. Železnice potvrdili, že aktuálne neprebiehajú žiadne rokovania medzi ŽSR a SAD Prešov a.s. o komplexnej rekonštrukcii budovy stanice. V stanovisku ďalej uvádzajú:

„Spoločnosť SAD Prešov a.s. má vypracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na komplexnú rekonštrukciu budovy stanice časti „A” a „B”. Táto projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola zaslaná na ŽSR dňa 2.3.2017 so žiadosťou o stanovisko cestou spoločnosti ARCHIMA s.r.o., na ktorú bola spracovaná odpoveď zo strany ŽSR dňa 24.4.2017.“

Dezolátny stav strechy kamufluje množstvo reklamy.

A čo na to samospráva mesta Bardejov? Budova stanice, v stave v akom sa nachádza nie je peknou vizitkou mesta zapísaného v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Prebehla teda nejaká komunikácia zo strany samosprávy mesta o nájdení spoločných riešení vo veci chátrajúceho objektu stanice?

„ŽSR zvolali miestne šetrenie v roku 2015 na základe uverejneného článku v novinách komunitnou nadáciou Bardejov ohľadom areálu stanice v Bardejove, ktorá bola vyhodnotená ako „Hýzdič mesta”. Tohto stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia mesta Bardejov a riešil sa dlhodobý problém s neprispôsobivými občanmi,“ uzatvára Martina Pavlíková.

FOTOGALÉRIA:


SÚVISIACI ČLÁNOK:

Spracoval: M.M. / Foto: D.P.

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x