KAMAX v Bardejove rozširuje výrobu! Po 11 rokoch vyrástla na zelenej lúke ďalšia výrobná hala.

KAMAX v Bardejove rozširuje výrobu! Po 11 rokoch vyrástla na zelenej lúke ďalšia výrobná hala.

Návštevy zástupcov predchádzajúcej Vlády SR v našom meste, spojené s výjazdovými rokovaniami, sa stále zaujímali o možnosti rozšírenia výroby v spoločnosti Kamax, ktorá sa vo svojom závode v Bardejove zaoberá výrobou nástrojov určených na výrobu vysokopevnostných spojovacích materiálov pre automobilový priemysel.


Po necelých troch rokoch stojíme na prahu novej haly skrutkárne s najmodernejšími technológiami, spĺňajúce podmienky Industry 4.0. Priestormi i slovom nás sprevádzali konateľ Kamax Fasteners, s. r. o.  Ján Ďuraj a Martina Jaščurová, finančná riaditeľka spoločnosti.

Celkový pohľad na nový závod skrutkárne. Zdroj: Kamax Fasteners, s. r. o.

,,Dnes to bolo začiatočné stretnutie, na ktorom sme sa chceli spoznať s vládou a predstaviteľmi mesta. Rozhodnutie bude až po odkomunikovaní s majiteľmi firmy. Chceli by sme to rozhodnutie urobiť ešte tohto roku,“ povedal v októbri 2017 – Jörg Steins – predseda výkonnej rady skupiny KAMAX. Nasledovali početné rokovania, stretnutia a vyjednávania, aby sa v auguste 2019 začalo s toľko očakávanou výstavbou novej skrutkárne pre automobilový priemysel.


V rozhovore Ján Ďuraj opisuje fázy výstavby moderného závodu: ,,Najprv prebiehala stavba výrobnej haly pre lisovanie, valcovanie závitov a tepelného spracovania. Nasledovali priestory pre testovacie a meracie automaty, sklad výrobných materiálov a príslušenstva, vrátane polotovarov a hotových dielov pripravených k baleniu a expedícii koncovým zákazníkom. Potom prišlo na rad rozvrhnutie interiéru – technické miestnosti (kompresorová miestnosť, nízkonapäťová rozvodňa, serverové miestnosti, miestnosť pre klimatizáciu a vykurovanie, ale taktiež aj čističky odpadových vôd. V tejto fáze bola vybudovaná aj jedáleň a sociálne zariadenia na prízemí spolu s administratívnou časťou a kanceláriami na prvom poschodí.“

Pohľad na lokalitu pred výstavbou. kde po spustení výroby v novej hale nájdu prácu ďalšie desiatky ľudí.

Spoločnosť KAMAX počítala do budúcna. V priemyselnej zóne disponuje najväčšími pozemkami.

FOTOGALÉRIA:


Začiatok výstavby

V septembri minulého roka sme zachytili zakladanie stavby novej výrobnej haly a výstavbu ďalších súčastí nového výrobného areálu. V čase našej prvej návštevy sa na umelom násype budovali nosné železobetónové prefabrikované konštrukcie budúcich objektov. O mesiac neskôr už stála takmer celá oceľová konštrukcia objektu. O pár ďalších mesiacov už stojíme v priestoroch dokončenej haly, v ktorej sa nachádzajú aj prvé výrobné technológie budúcej prevádzky skrutkárne, kde postupne nájde prácu prvých 100 nových zamestnancov.

Hala je dostatočne presvetlená vďaka veľkým svetlíkom na streche objektu. Za pozornosť stoja železobetónové nosníky prestrešenia haly, ktoré majú dĺžku až 25 metrov. Sú vôbec najdlhšie, aké je možné na Slovensku vyrobiť.

K hale sme zamierili po novej obslužnej komunikácii. Cestou míňame objekty skladového hospodárstva a stanicu technických plynov so záobníkmi dusíku, čpavku a kysličníku uhličitého na nasycovanie rýchlorezných ocelí.

V prípade výpadku elektrickej energie sa výroba nezastaví. Výkonný dieselový generátor SDMO D700 697KVA / 558KW so 610 litrovou palivovou nádržou je pripravený naskočiť. Pri 100% zaťažení má generátor spotrebu 136,4 l / h.

Pred vstupom do prvej časti nových výrobných priestorov nás zaujme obrovský priestor vedľa novej haly, ktorý ešte čaká na novú zástavbu v druhej fáze rozšírenia výroby. V diaľke stojí hala centrálnej nástrojárne Kamax-u, ktorá bola dokončená v auguste 2007. Do prevádzky bola oficiálne odovzdaná 2. novembra toho istého roku. V súčasnosti v nej pracuje zhruba 100 zamestnancov.

Vstupom do novej haly za účasti konateľa firmy začíname prehliadku prvých výrobných zariadení, ktoré už stihli v nových priestoroch nainštalovať. Tejto časti haly dominuje lis a valcovačka, pochádzajú z Talianska. Ján Ďuraj vysvetľuje, že výroba takýchto zariadení trvá od 6 mesiacov až do jedného roka. Sú vyrobené podľa špecifických požiadaviek pre daný typ výroby. Budúci pracovníci za týmito strojmi premenia vstupnú surovinu drôtu na spojovacie komponenty – skrutky. Zvitok drôtu je už pripravený na spustenie výrobného programu.

Pokračujeme prehliadkou technických miestností. Prvou je miestnosť so zariadeniami vzduchotechniky a vykurovania. Ďalšími dverami vchádzame do čističky odpadových vôd. Miestnosť je plná najrôznejšej technológie so spleťou potrubí. Nachádzajú sa tu nádrže na neutralizáciu, čistenie a odkaľovanie znečistenej vody.

Azda najpozoruhodnejšou časťou prehliadky bola obrovská kaliaca a popúšťacia pec, ktorá má na dĺžku niekoľko desiatok metrov. Nachádza sa v centrálnej časti novej výrobnej haly. Kaliaca teplota pece je 890 – 900° C. Jej nábeh trvá niekoľko dní, kým sa zahreje na potrebnú teplotu. Proces kalenia je realizovaný v niekoľkých fázach. Výsledkom je zvýšenie tvrdosti ocele a teda pevnosti samotných skrutiek. Chladiaceho oleja, ktorý sa využíva pri tomto procese je v obehu až 15 kubíkov.

Výsledný produkt nachádzame aj priamo na mieste. Na prvý pohľad obyčajná skrutka na konci celého sofistikovaného procesu výroby. Automobilový priemysel by sa však bez nich nezaobišiel.

Po prezretí zvyšnej plochy výrobnej časti sa v prehliadke presúvame do administratívnych priestorov a časti objektu so zázemím pre zamestnancov. Zaujmú moderne a vkusne zariadené interiéry s dôrazom na detail a funkčnosť. Ako prvé vstupujeme do šatní pre zamestnancov, pokračujeme do jedálne s dizajnovým nábytkom.

Pred presunom na poschodie do administratívnej časti nevynecháme ani vstupné foajé. Myslelo sa aj na zeleň. Pred hlavným vstupom do budovy je pozdĺž cesty vysadené stromoradie agátov. Zvyšok priestoru tvoria novovzniknuté parkovacie plochy pre budúcich zamestnancov.

Na poschodí v administratívnej časti prekvapí príjemne zariadené pracovné prostredie, ktoré poskytne dostatočný komfort pre všetok personál. Kancelárie sú riešené ako open space. Nezabudlo sa však ani na súkromie a odhlučnenie jednotlivých častí pracoviska. Nájdeme tu aj oddelenú protihlukovú miestnosť.

Ing. Ján Ďuraj – konateľ spoločnosti KAMAX Fasteners, s.r.o. v novej zasadačke.

Dôvod na návrat domov

Bardejov má strojársku históriu, o ktorú sa dá oprieť. Zaujímalo nás, kto nájde uplatnenie v novom závode. ,,Našim základným cieľom je obsadiť pracovné miesta ľuďmi z regiónu. Keď sú tu ľudia, ktorí pracujú v Českej republike či inde v zahraničí, tak nech sa vrátia domov a nech si zarobia peniaze v mieste bydliska. Možno zarobia o 300 – 500 eur menej, ale keď si spočítajú svoje náklady vonku, že prichádzajú o sociálne zázemie, tak si myslím, že v konečnom dôsledku tých 300 – 500 eur budú v pluse tu,“ približuje Ďuraj, keď sa ho pýtame, či je v regióne dostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Spoločnosť na nábor nových pracovníkov využila pracovné agentúry, konateľ vyvracia fámy o agentúrnej práci. Novoprijatí zamestnanci sa stávajú kmeňovými zamestnancami závodu. ,,Máme nároky na ľudí, ale aj ten „najslabší“ plat zamestnanca na technickej pozícii by nemal byť nižší ako 1000 eur (pozn. v hrubom).Vekové zloženie nových zamestnancov je pestré – najmladší má niečo pod 30 a najstarší okolo 50 rokov.“

Spoločnosť Kamax úzko spolupracuje so Spojenou školou J. Henischa. Študenti 3. a 4. ročníka v spoločnosti absolvujú prax. Výnimkou nie sú ani vysokoškolskí študenti.


Budúcnosť Kamaxu

S konateľom spoločnosti sme sa rozprávali aj o ďalších výzvach a budúcnosti Kamaxu. Ďalej už pokračuje Ďuraj: ,,Robili sme si analýzu, lebo Kamax čelí výzvam a keď chceme postúpiť vyššie, musíme sa prispôsobiť požiadavkám trhu. Súčasné požiadavky sú ekologický prístup, málo materiálu – vysoká pridaná hodnota. Kamax má vyhliadky aj mimo automobilovú oblasť. Intenzívne sa zaujímame o poľnohospodársku techniku a stroje v oblasti stavebníctva.“

,,Našou ambíciou je byť ekologický. Postavili sme najmodernejšiu fabriku aká sa nachádza v okolí Bardejova. V plnej prevádzke by taká fabrika mala mať 300 pracovníkov, my chceme zamestnávať 150. Tu je už vidno podiel robotizácie, automatizácie a optimalizácie procesných krokov. Všetko je prispôsobené tak, aby podiel medzi strojovou výrobou a personálnou bol vo vyváženosti.“


Spoločnosť investovala aj do prvej výrobnej haly

Vhodné svetelné podmienky sú základom pre správny pracovný výkon pracovníkov. Unavené oči, bolesť hlavy sú sprievodným javom pri nesprávnom osvetlení pracovného prostredia. Milan Hasara z bardejovského Kamaxu približuje nové led osvetlenie: ,,Inštalované svietidlá vytvárajú svetlo o hodnote asi 4000 – 4500 kelvinov, čo je porovnateľné s neutrálnym bielym slnečným žiarením. Toto svetelné spektrum potlačuje produkciu melatoninu  a má tak pozitívny vplyv na bdelosť našich zamestnancov počas dlhých zimných poobedných zmien alebo nočných zmien po celý rok. O niečo vyššie počiatočné náklady budú za veľmi krátku dobu vykompenzované úsporou energie až o 80 % v porovnaní s bežnými svietidlami.“

Ergonomický a vysoko ekologický systém osvetlenia bol použitý vo výrobnej hale, skladoch príslušenstva a výrobného materiálu, v oddelení tepelného spracovania a ďalších technických miestnostiach. Spoločnosť plánuje aj ďalšiu obnovu svietidiel v areáli a administratívnej časti. V okolí novej haly sú už osadené exteriérové LED lampy.

Pohľad na prevádzku nástrojárne, kde už v súčasnosti pracuje zhruba stovka zamestnancov.

Rozširovaniu nemusí byť koniec. Vízia spoločnosti hovorí o štyroch fázach, realita o minimálne dvoch. Aktuálne, aj napriek obdobiu poznačenému koronavírusom, sa ráta s expanziou.

Zaujímavosti

Začiatok výstavby haly – august 2019, kolaudácia – jún 2020, začiatok skúšobnej výroby – júl 2020. Celkové investície 25,2 miliónov eur (dotácia štátu 2 milióny eur priamo na nákup technológií a 3 milióny eur na daňové úľavy). Hala je postavená dva metre nad úrovňou okolitého terénu. V nástrojárni Kamax Tools, s. r.o. aktuálne (júl 2020) pracuje 120 zamestnancov, do troch rokov pribudne ďalších 100 pracovných miest. Spoločnosť investovala aj do výsadby zelene. Nové parkovisko lemuje stromoradie 20 agátov.

zdroj: www.okamzitapraca.sk

Kamax

1935 – v Nemecku bolo vyrobených približne 270 000 vozidiel – Dr. Rudolf Kellermann otvoril s podporou troch zamestnancov fabriku na skrutky a závitové diely. Dnes – v Nemecku sa ročne vyrobí cca 6 miliónov a na celom svete viac ako 72 miliónov vozidiel. Spoločnosť zamestnáva 3 500 zamestnancov a ročne vyrobí cca 3,5 miliardy skrutiek v medzinárodných závodoch v najvýznamnejších regiónoch sveta: Európa, Amerika a Ázia. Skupina KAMAX je vedúcim dodávateľom na trhu v oblasti vysokopevných spojovacích prvkov a 100-percentným dodávateľom pre automobilový priemysel. Na Slovensku skupina prevádzkuje jeden výrobný závod v Bardejove – Kamax Tools s. r. o. Výrobu v tomto závode (9. v poradí) spustili v roku 2007. Celkovo má firma Kamax v rôznych krajinách sveta 10 skrutkární a 2 nástrojárne.

Pozrite si bohatú fotogalériu ako vyzerá nové rozšírenie Kamaxu.

FOTOGALÉRIA:


SÚVISIACE ČLÁNKY:
Spracoval: D.P., M.M. / Foto: M.M., D.P. 

Ohodnoť článok

Hodnotíte kliknutím na hviezdičku!

Priemerné hodnotenie / 5. Hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy. Buďte prvý!

Podobné príspevky

Subscribe
Upozorniť na
guest
0 (KOMENTÁRE)
Inline Feedbacks
View all comments
0
Pridajte komentár pod článkom. Ďakujeme!x