ONline Bardejov > kódy pre špecálne prvky

 

[/vc_row]

 

Od r. 2005 do r. 2009 sa postupne realizovala postupná záchrana cintorína a nevzhľadný neprehľadný plechový plot nahradilo nové oplotenie, čo výrazne prispelo k dôstojnejšej podobe tohto miesta, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou bardejovskej histórie. Židovský cintorín rozprestierajúci sa kedysi na periférii mesta, bol dlhé roky obklopený zástavbou prevažne priemyselného charakteru. Tá je však vplyvom rozširovania zóny pre obchod a služby postupne vytláčaná ďalej zo širšieho centra mesta a nahrádza ju zástavba s novou funkciou. Pre mesto a jeho širšie centrum isto príťažlivejšou. Nakoľko susediace OC KAUFLAND stojí na ploche vysťahovaných garáží a opravárenských dielní ČSAD, OC Bardejov v lokalite bývalých mliekárni a nový obchodný dom ACROSS na mieste bývalého predaja štrkov, pieskov a tuhých palív.

[/vc_row]

Ostatné informácie ako aj obhliadku nehnuteľnosti na tel. čísle: 0909 186 853.

[/vc_row]

Zdieľajte alebo pošlite v správe